Faktúry za vodu a elektrinu sa zmenia spätne až k 1. januáru

Aféra okolo regulácie koncových cien energií a vody sa dostáva do finále. Dodávatelia elektriny a vody zvažovali, že prvé dva mesiace tohto roka budú účtovať ceny s vyššími poplatkami a nové ceny zavedú až od marca.

23.02.2017 13:00
debata (41)
Ak mestá zaplatili preddavky za elektrinu podľa... Foto: SHUTTERSTOCK
bratislava Ak mestá zaplatili preddavky za elektrinu podľa pôvodných vyšších cien, pri zúčtovaní sa im to vráti.

Problém, na ktorý poukázal denník Pravda, sa napokon dostal až na tohtotýždňové rokovanie vládnej koalície a konať musel regulačný úrad. Ten uviedol, že vydá aj pri elektrine a vode nové rozhodnutia, a tie budú platiť spätne od 1. januára. Podobne už úrad konal ešte v januári aj v prípade plynu.

Ak teda aj niekto zaplatil vyššiu zálohovú platbu, pri ročnom zúčtovaní sa mu to zohľadní a celý tento rok bude platiť jedna cena. Tým by sa mal zavŕšiť chaos okolo cien, keď regulátor bez verejnej diskusie zaviedol pri elektrine poplatky za ističe, pri plyne zdvihol stále mesačné platby a zaviedol nový stály poplatok za vodu. Poplatky sa spätne zrušili a čaká sa na nové ceny. V nich by mali domácnosti pocítiť zlacnenie plynu o 2,6 percenta a elektriny o 4,3 percenta.

Kauza stála kreslo šéfa regulačného úradu Jozefa Holjenčíka, ktorého aktivity prešetruje polícia. Koalícia sa chce z aféry poučiť. Vláda chce predkupné právo na podiely v sprivatizovaných energetických firmách, zmeniť sa má aj ich dividendová politika.

ÚRSO vydá metodické usmernenie

Bodku za zvyšovaním poplatkov za energie a vodu dal predvčerom regulačný úrad, keď oznámil, že nové cenové rozhodnutia budú regulované subjekty uplatňovať spätne od 1. januára tohto roka.

Podľa neoficiálneho vyjadrenia zo zdroja blízkeho úradu tento ešte dnes vydá metodické usmernenie k fakturácii vodného a stočného. Zrušiť v súčasnosti platné rozhodnutia môže úrad až vydaním nových, tie by mal vydať do konca februára.

Vyjadrenie úradu tak neruší platnosť aktuálnych rozhodnutí, čo vyplýva aj z vyjadrenia Trnavskej vodárenskej spoločnosti (TAVOS). „Naším usmerňujúcim orgánom ohľadom stanovenia cien vodného a stočného je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. K dnešnému dňu sme k fakturácii týchto cien v roku 2017 nedostali iné oficiálne usmernenie ako uvádzame na našej web-stránke,“ uvádza v stanovisku spoločnosti predseda jej predstavenstva a generálny riaditeľ Radovan Foltinský. Spoločnosť prostredníctvom webu informuje, že za január a február 2017 bude fakturovať podľa platných dvojzložkových cien. V nich je nová stála platba, ktorá podľa regiónu dosahuje pri rodinných domoch 20 až 28 eur.

Ako sa budú recipročne upravovať ceny?

Úrad ešte v utorok vydal stanovisko, v ktorom špecifikoval, že nová regulácia cien bude platná od začiatku roka, a to pre elektroenergetiku, ako aj pre vodné hospodárstvo. „Všetky cenové rozhodnutia, ktoré úrad vydá podľa vyhlášky č.18/2017 Z. z. a vyhlášky č. 21/2017 Z. z., regulované subjekty uplatňujú od 1. januára 2017,“ uvádza v správe úradu jeho hovorca Radoslav Igaz. Úrad aktuálne nezodpovedal na otázku, ako bude recipročne upravovať ceny. Vyhláška č. 18/2017 je totiž platná od 10. februára 2017 a vyhláška č. 21/2017 je platná od 16. februára tohto roka.

Aby úrad zmiernil dôsledky svojich rozhodnutí, ešte 21. februára 2017 vydal usmernenie, ktorým až do ukončenia cenových konaní vyzval dodávateľov elektriny, aby v rámci vyúčtovania združenej dodávky elektriny nezasielali odberateľom elektriny preddavkové platby pre nadchádzajúce zúčtovacie obdobie. Úrad nechal dohodu na výške preddavkových platieb na zúčastnené strany. Vyzval však dodávateľov, aby neodpájali neplatičov. „Taktiež vyzývame dodávateľov, aby do termínu splatnosti úhrady novej výšky preddavkových platieb nežiadali príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie distribúcie elektriny do daného odberného miesta odberateľa elektriny z dôvodu neuhradenia už zaslanej faktúry s pôvodnou výškou preddavkových platieb na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie,“ uviedol úrad v usmernení. Keďže usmernenie sa netýkalo vodárenských spoločností, tieto v zmysle platnej legislatívy budú posielať faktúry do vydania usmernenia pre vodárne alebo do vydania nových cenových rozhodnutí.

Obce na východe: faktúry chodia, platíme ich

Niektoré obce na východe Slovenska už dostali a zaplatili zálohové platby za elektrickú energiu. Rozpis, ako aj zálohové platby dostali obce ešte pred vyhlásením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ten v utorok vyhlásil, že nové cenové rozhodnutia, ktoré vydá do konca tohto mesiaca, budú platné od začiatku tohto roka.

Chaos okolo fakturácie prehlbuje aj skutočnosť, že každá obec má iný spôsob fakturácie, pričom odlišovať sa môže aj spôsob obstarávania čistej komodity. Ako pre denník Pravda uviedol starosta obce Stebnícka Huta Gabriel Šiba, aj táto obec s počtom obyvateľov 224 dostala predpis preddavkov za dodávku a distribúciu elektriny na rok 2017. „Vo vyúčtovaní za rok 2016 mala obec nedoplatok vo výške cca 150 eur. Čiže sme rátali s navýšením zálohových platieb, ale nie v takomto rozsahu. Suma preddavkových platieb nám bola navýšená o sumu 1 480 eur oproti roku 2016, keďže preddavky za rok 2016 činili 1 868 eur a preddavky za rok 2017 sú aktuálne 3 348 eur, čo je navýšenie zálohových platieb o 79,23 percenta,“ povedal Šiba, pričom podľa jeho slov táto obec v okrese Bardejov musela aktuálne zaplatiť o 307 eur viac než vlani. „My ako obec sme to zaplatili, keďže to smerovalo k pokutám. Argumentovalo sa tým, že faktúry sú vystavené na základe právoplatného rozhodnutia,“ dodal Šiba. Obec nečakaný výdavok pocíti na rozvojových programoch pre mladých a deti, starosta však dúfa, že na konci roka sa pri zúčtovaní tie peniaze vrátia do obecného rozpočtu.

Podľa vyjadrení starostu zvýšili poplatky za ističe obciam či organizáciám v distribučnom regióne Východoslovenskej distribučnej (VSD) ešte v roku 2015. „Pri tomto zvýšení to odôvodňovali tým, že my obce blokujeme kapacitu v distribučnej sieti a nevyužívame ju a VSD ju nemôže ponúknuť iným odberateľom. A tak boli obce a iné organizácie donútené pristúpiť v roku 2015 k výmenám ističov na vlastné náklady. To zahŕňalo zakúpenie ističa, podanie žiadosti, zabezpečenie výmeny a revíziu, čo obce stálo stovky eur,“ píše Šiba. Podľa neho VSD rozhodnutím fakturovať ističe pritlačila obce k stene. „Pretože tieto si nemôžu v odberných miestach, ako sú kultúrny dom, dom nádeje, hasičská zbrojnica a iné znížiť počet fáz z troch na jednu. Čiže týmto schváleným rozhodnutím ÚRSO si distribučka na východnom Slovensku zabezpečila istý prijem, a teda výnos a zisk, ktorý z našej krajiny odletí k materskej firme ako po minulé roky,“ upozornil starosta.

Faktúry sa pozastavili

V zmysle usmernenia ÚRSO tak firmy aktuálne faktúry neposielajú. Čo sa týka Východoslovenskej energetiky, táto už stihla zaslať tie, ktoré sa vzťahovali na januárový odpočtový cyklus. „Vyúčtovacie faktúry boli za rok 2016. Nové preddavkové platby boli vystavené na základe cenových rozhodnutí platných k 1. 1. 2017. Ak zákazníci už prvé preddavky zaplatili, tieto budú započítané. Momentálne pripravujeme faktúry a predpisy preddavkových platieb pre tzv. februárový odpočtový cyklus,“ uvádza v stanovisku spoločnosti Katarína Šulíková. Podľa nej bude vyúčtovacia faktúra vystavená v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami. „To znamená, že pre vyúčtovanie spotreby za mesiace roku 2016 sa použije cena platná v roku 2016 a pre vyúčtovanie spotreby za január 2017 sa použijú cenové rozhodnutia platné k 1. 1. 2017. Pri nastavení preddavkových platieb myslíme na našich zákazníkov. Dnes už vieme, že sa pripravujú nové cenové rozhodnutia, preto nastavujeme preddavkové platby na úroveň roka 2016,“ stojí vo vyhlásení VSE.

© Autorské práva vyhradené

41 debata chyba
Viac na túto tému: #voda #plyn #elektrina #ÚRSO #faktúry