Cestári na východe zrekonštruujú desať mostov

Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje modernizáciu a rekonštrukciu desiatich vybraných mostov na cestách prvej triedy v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.

19.01.2017 11:47
debata

Predpokladá na to vynaložiť predbežne 3,76 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (4,51 mil. eur vrátane dane). Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, práce sú plánované na 220 dní, teda vyše sedem mesiacov.

Cestári chcú projekt spolufinancovať s využitím peňazí Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, v rámci prioritnej osi Cestná infraštruktúra. Cieľom investície je zlepšiť stavebno-technický stav mostov, keďže nespĺňajú bezpečnostné parametre, a zároveň zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy na dotknutých úsekoch ciest prvej triedy.

Ide o mosty na cestách I/18 Nacina Ves (okres Michalovce), I/18 Medzianky, katastrálne územie Hanušovce nad Topľou (okres Vranov nad Topľou), I/50 (I/19) Trhovište, k. ú. Pozdišovce (okres Michalovce), I/50 Bidovce (okres Košice okolie), I/67 Stratená, k. ú. Dobšiná (okres Rožňava), I/68 Plavnica (okres Stará Ľubovňa), I/74 Ubľa (okres Snina), I/77 Vyšný Mirošov (okres Svidník) a I/79 Svätá Mária, k. ú. Pavlovo, Rad (okres Trebišov).

Lehota na predkladanie ponúk je 22. februára. Uchádzači majú preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnili stavebné práce na výstavbe, rekonštrukcii diaľnic, rýchlostných ciest, ciest prvej triedy a mostov s celkovým objemom vyše 5 mil. eur bez DPH. Práce museli byť realizované minimálne na piatich mostoch v hodnote najmenej 250 tis. eur bez dane na každom z nich.

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom dopravy k 1. januáru 1996. Spravuje cesty prvej triedy a vykonáva pre ne investičnú činnosť. Generálne riaditeľstvo SSC je v Bratislave, štyri regionálne organizačné zložky majú zastúpenie v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. Investičná výstavba a správa ciest (IVSC) Bratislava má na starosti cesty prvej triedy v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, IVSC Žilina v Žilinskom a Trenčianskom kraji, IVSC Banská Bystrica v Banskobystrickom kraji a IVSC Košice v Košickom a Prešovskom kraji.

debata chyba
Viac na túto tému: #doprava #mosty