Elektrárne neuspeli na ústavnom súde so zmluvou o Gabčíkove

Slovenské elektrárne prehrali ďalší boj o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG). Ústavný súd SR totiž odmietol ich sťažnosť voči krokom Najvyššieho súdu SR, ktorý zamietol dovolanie slovenského dominantného výrobcu elektriny vo veci súdneho sporu o určenie neplatnosti zmluvy o prevádzke gabčíkovskej vodnej elektrárne.

17.01.2017 17:05
debata (40)

"Vec bola 11. januára. 2017 predbežne prerokovaná na neverejnom zasadnutí I. senátu Ústavného súdu SR a uznesením bola odmietnutá,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa ústavného súdu Martina Ferencová.

Ústavný súd zatiaľ odmietnutie nechcel nejako konkretizovať. „Predmetné uznesenie sa v súčasnosti písomne vyhotovuje. Po písomnom vyhotovení bude doručené právnym zástupcom účastníkov konania a po nadobudnutí účinkov právoplatnosti bude zverejnené na naše webovej stránke,“ konštatovala Ferencová.

Najvyšší súd zamietnutím dovolania potvrdil rozhodnutie bratislavského krajského súdu, podľa ktorého zmluva o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo medzi Slovenskými elektrárňami a štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba je neplatná. Súd je presvedčený, že uzavretiu zmluvy mal predchádzať niektorý z postupov zadávania zákazky.

Meritom sporu bolo vyriešenie otázky, či sa v prípade uzavretia spomínanej zmluvy malo postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. To sa odvíjalo od posúdenia, či zmluva o prevádzke VEG má status koncesie, pričom vtedy obstarávateľ nemusel postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo má status zákazky, čo vyúsťuje do povinnosti postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. Zmluva podľa najvyššieho súdu nespĺňa požiadavky na koncesiu na služby podľa zákona o verejnom obstarávaní, ale ide o zákazku. Slovenské elektrárne a Vodohospodárska výstavba ako obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní tak uzatvorili zmluvu o prevádzke VEG v rozpore so zákonom.

Slovenské elektrárne sa však ešte svojho nároku na gabčíkovskú elektráreň nevzdávajú. V súvislosti s gabčíkovskou vodnou elektrárňou totiž vedú Slovenské elektrárne, v ktorých má štát stále 34-percentný podiel, so štátom aj medzinárodnú arbitráž. Elektrárňam sa totiž v čase, keď bol ich majoritným 66-percentným vlastníkom taliansky Enel (v súčasnosti Enel vlastní 33 % a EPH 33 %), nepáčil postup štátu, ktorý si cez svoj podnik Vodohospodárska výstavba zobral späť do prenájmu Vodnú elektráreň Gabčíkovo. Zmluvu o prevádzke Gabčíkova, ktorá bola podpísaná pri privatizácii Slovenských elektrární v roku 2006 na obdobie 30 rokov, tak štát predčasne ukončil po zhruba deviatich rokoch. Slovenské elektrárne tak žiadajú od štátu na medzinárodnej arbitráži odškodnenie vo výške necelých 590 miliónov eur. V tejto sume majú byť zahrnuté technológie a aktíva Gabčíkova, ktoré elektrárne odovzdali Vodohospodárskej výstavbe, ako aj tržby po odpočítaní nákladov za 22 rokov prevádzky vodnej elektrárne.

40 debata chyba
Viac na túto tému: #Enel #Vodná elektráreň Gabčíkovo #Slovenské elektráne