Centrálny register exekúcií využilo 5 701 ľudí

Služby centrálneho registra exekúcií využilo počas jeho polročnej existencie 5 701 občanov, informovala hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová. Priemerne využil každý návštevník portálu možnosť dvoch lustrácií, teda zistení, či v ním sledovanej položke prebieha alebo neprebieha exekúcia a aké sú prípadne jej parametre.

13.01.2017 11:29
debata

"Záujem občianskej verejnosti, právnických osôb i orgánov verejnej moci o informácie z Centrálneho registra exekútorov nás veľmi teší. Spustenie registra bolo dlhodobou prioritou Slovenskej komory exekútorov, aby dostali občania možnosť sami kontrolovať, či voči nim je, alebo nie je vedená exekúcia, a v prípade potreby mohli urýchlene konať. Okrem toho dáva register podrobný štatistický prehľad o exekučných konaniach a poskytuje reálny obraz o stave exekúcií na Slovensku,“ povedal prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.

Register je prístupný aj právnickým osobám. Za pol roka doň podľa údajov komory vstúpilo 694 firiem, priemerne si každá z nich zisťovala 72 prípadov. V exekučnej databáze môžu bezplatne vyhľadávať aj orgány verejnej moci, ktoré vykonali za polrok 321 749 prístupov. Spoločne teda centrálny register exekúcií podľa exekútorskej komory zaznamenal 383 095 požiadaviek na lustráciu. Okrem individuálneho zisťovania umožňuje register aj nepretržité sledovanie exekúcií na zadaný subjekt. Tieto služby využilo 12 občanov a päť firiem.

Ak občan, firma alebo orgán verejnej moci potrebuje z registra výpis použiteľný na právne účely môže si ho podľa komory vyzdvihnúť osobne v sídle Slovenskej komory exekútorov alebo požiadať o jeho zaslanie poštou. O výpis požiadalo 137 občanov, 21 firiem a 261-krát aj orgány verejnej moci. Register nájdu občania na webovej stránke www.cre.sk. Je v ňom možné vyhľadávať podľa priezviska a dátumu narodenia alebo bydliska, názvu alebo obchodného mena, IČO alebo spisovej značky súdu, ktorý udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie.

Vznik centrálneho registra exekúcií schválila NR SR v roku 2014 v rámci zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Od 1. januára 2015 sú súdni exekútori povinní zapísať do registra každú novú exekúciu, prípadne aktualizovať údaje už prebiehajúcej a neukončenej exekúcie. Zároveň musia do 14 dní vymazať z registra všetky údaje tých prípadov, ktoré boli právoplatne ukončené. „Polročné fungovanie registra bez sťažnosti ukázalo, že exekútori boli na jeho vznik pripravení a plnia si všetky povinnosti, ktoré od nich prevádzka takéhoto systému vyžaduje,“ dodal Paller.

debata chyba
Viac na túto tému: #exekúcie