Cesty pre park pri Nitre zhotovia Doprastav a Strabag

Prípravu cestnej infraštruktúry v súvislosti s výstavbou Strategického parku Nitra zabezpečí Združenie Infraštruktúra Nitra zložené zo stavebných spoločnosti Doprastav, a. s. (vedúci člen) a Strabag, s. r. o.

12.01.2017 08:58
debata

Práce sa zaviazali uskutočniť za zmluvnú cenu 185,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (223,1 mil. eur vrátane dane). Štátna spoločnosť MH Invest, s. r. o., zadala zákazku uvedenému združeniu spomedzi ponúk troch uchádzačov. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vlani v auguste, zmluva o dielo bola uzatvorená ešte v decembri minulého roka.

Predpokladaná cena prác plánovaných na osemnásť mesiacov bola 198,9 mil. eur (238,7 mil. eur s daňou). Výstavba cestnej infraštruktúry sa uskutoční na území nitrianskych mestských častí Dražovce a Zobor, ako aj obcí Lužianky, Zbehy a Čakajovce. Ďalšie dve ponuky v tendri predložili spoločnosti Metrostav, a. s., Praha a skupina Váhostav – SK, a. s. a M-Silnice, a. s., Pardubice. MH Invest v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk nezverejnil ich cenové návrhy. V strategickom parku pri Nitre bude umiestnený výrobný závod automobilky Jaguar Land Rover.

„Z dôvodu zvýšenia dopravných nárokov je potrebné vybudovať novú cestnú infraštruktúru, ktorá bude slúžiť najmä na rozvoj územia danej lokality. Komunikácie budú napojené na nadradenú cestnú sieť (cesta I/64 a rýchlostná cesta R1A), ale aj na ostatné jestvujúce komunikácie v dotknutom území. Navrhovaná vonkajšia infraštruktúra bude po ukončení ich výstavby slúžiť ako verejná infraštruktúra,“ oznámil pri vyhlásení súťaže MH Invest.

Súčasťou zákazky je zriadenie trvalej vonkajšej infraštruktúry, vrátane ciest, mostov, múrov, protihlukových stien prekládok potokov, zriadenie verejného osvetlenia, prípojok nízkeho napätia, odvodnenia, preložiek inžinierskych sietí zasahujúcich do budúcich ciest a vegetačné úpravy.

Spoločnosť MH Invest, s. r. o. vznikla v januári 2007 ako dcérska spoločnosť ministerstva hospodárstva, od roku 2016 sa jej spoločníkom stalo ministerstvo dopravy a výstavby. Základné imanie spoločnosti vlani v januári vzrástlo z 8,33 mil. eur na 108,12 mil. eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #Strabag #diaľnice #Doprastav