Najvyšší kontrolný úrad si vytvoril analytický tím

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík uviedol v minulom roku do činnosti analytický tím, ktorého cieľom je podporovať kontrolné aktivity hlavne v oblasti výkonnostných kontrol.

04.01.2017 11:38
debata (1)

Ide o praktickú realizáciu projektu Hodnota za peniaze, ktorý okrem štandardných finančných auditov počíta s kontrolou efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti využitia verejných zdrojov.

„Analytický odbor NKÚ v súčasnosti disponuje desiatimi zamestnancami, pričom v jeho širšom zázemí pôsobí ďalšia takmer dvadsiatka kontrolórov – špecialistov pre oblasť výkonnostných kontrol,“ informovala v stredu hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. „Cieľom slovenskej najvyššej kontrolnej inštitúcie je do troch rokov vybudovať silný analytický tím, ktorý sa zapája nielen do prípravy a realizácie výkonnostných kontrol, ale zároveň na základe vlastných analýz posudzuje a moduluje napĺňanie strategických cieľov a verejných politík štátu na úrovni vlády či samosprávy,“ uviedla.

Tím spolupracuje nielen s analytikmi Inštitútu finančnej politiky, ale aj s partnermi z kontrolných inštitúcií Českej republiky, Poľska, Švédska či Veľkej Británie. Zároveň je garantom prípravy štúdií odborných podkladov pre hodnotenie verejných politík vo vzťahu k vláde SR a záväzkom, ktoré Slovensko na seba prevzalo v rámci agendy Európa 2020 alebo agendy OSN o udržateľnom rozvoji do roku 2030.

NKÚ využíva pre podporu analytiky vlastný Kontrolórsky informačný systém. Všetky čísla, informácie sú verifikované kontrolórmi priamo u kontrolovaných subjektov. Úrad pri analýze zároveň využíva informácie rezortu financií, národného či európskeho štatistického úradu, ale aj iných štátnych a verejných inštitúcií. Takto vytvárané dáta je možné využívať nielen pre potreby úradu, ale aj pre porovnanie s údajmi iných partnerských kontrolných inštitúcií.

Najvyššie kontrolné inštitúcie krajín V4 v závere minulého roka začali realizovať projekt BIEP (Benchmark Information Exchange Project), vďaka ktorému budú môcť zdieľať porovnateľné závery kontrol v oblasti vzdelávania v rámci stratégie Európa 2020, využívania verejných budov, podpory sociálneho bývania, projektov informatizácie spoločnosti, ako aj v oblasti väzenstva a alternatívnych trestov. Slovenský úrad navrhol projekt rozšíriť o šiestu tému, a to úsporu energií. K spolupráci na tomto projekte sa pripojilo aj Rakúsko a Slovinsko.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #NKÚ #Hodnota za peniaze