Sliač chce znova zastaviť obchvat Zvolena

Problémy Zvolena s narastajúcou dopravou priamo v meste môžu pokračovať. Dlhoočakávaný obchvat na rýchlostnej ceste R2 vedúci severne od okresného mesta, ktorý koncom minulého roka po druhý raz odobrila Národná diaľničná spoločnosť (NDS), opäť naráža na odpor susedného mesta Sliač.

04.01.2017 12:00
debata (33)
zväčšiť Príprava severnej trasy zvolenského obchvatu je... Foto: Pravda, NDS
obchvat zvolena Príprava severnej trasy zvolenského obchvatu je len na začiatku.

Príprava severného obchvatu už raz bola zastavená, keď Štátna kúpeľná komisia spolu s mestom Sliač dané trasovanie odmietli. Bývalý šéf Národnej diaľničnej spoločnosti Juraj Valent však v novembri minulého roka potvrdil, že rýchlostná cesta predsa len povedie v pôvodnom koridore s malými úpravami v trase. Štátna kúpeľná komisia totiž svoje nesúhlasné stanovisko s ohľadom na podzemné vody prehodnotila. Mesto Sliač však aj naďalej novú rýchlostnú cestu vo svojej blízkosti odmieta a zvažuje právne kroky.

„Mesto Sliač spolu s Občianskym združením a obyvateľmi mesta vyvinú všetky právne kroky na to, aby trasa neprechádzala jeho katastrálnymi územiami Hájniky a Rybáre, a to nielen z dôvodu ohrozenia podzemných minerálnych vôd kúpeľov Sliač (ktoré slúžia všetkým obyvateľom Slovenska), ale aj z dôvodu znemožnenia ďalšieho rozvoja južným smerom, z hľadiska hluku (už teraz je zaťažené hlukom z leteckej dopravy, hluku z R1, železnice), z hľadiska ochrany Sliačskej doliny a ďalších negatívnych faktorov,“ informuje mesto Sliač v stanovisku zverejnenom na svojich internetových stránkach.

Príprava severnej trasy zvolenského obchvatu je však len na začiatku. NDS však tento variant považuje za najvýhodnejší, no zároveň priznáva, že o jeho definitívnom prijatí budú rozhodovať úrady. „Mesto Sliač sa bude vyjadrovať ku každému stupňu prípravy, teda k územnému rozhodnutiu aj k stavebnému povoleniu. Podľa zákona o územnom rozhodnutí v tomto prípade rozhoduje okresný úrad v sídle kraja, o stavebnom povolení stavebný úrad na ministerstve dopravy. Tieto úrady posúdia všetky relevantné pripomienky, ktoré mesto Sliač vznesie k modifikovanému variantu C3, s ktorým počíta aj územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja,“ povedal Martin Guzi, vedúci odboru marketingu NDS.

Kedy sa však začne s výstavbou, dnes nie je známe. Po príprave projektovej dokumentácie musí štát na daný úsek rýchlostnej cesty R2 Sliač – Zvolen-východ získať finančné prostriedky. Financovanie z aktuálne dostupných eurofondov neprichádza do úvahy a po roku 2020 už nové eurofondy pravdepodobne nebudú. „Na túto stavbu nie sú alokované zdroje v Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra (OPII). Štát bude musieť nájsť zdroje na viacero diaľničných stavieb a táto sa počíta medzi ne. Medzi možné zdroje financovania prichádza do úvahy predovšetkým štátny rozpočet,“ informoval komunikačný odbor ministerstva dopravy.

V minulom roku, po prvom odmietnutí severného variantu, dali diaľničiari vypracovať spoločnosti Dopravoprojekt nové návrhy riešenia zvolenského obchvatu. Všetky štyri riešenia však obsahovali tunel. Jedným z variantov bola trasa popod Lučeneckú cestu, druhá mala podkopať Pustý hrad a tretí návrh riešenia počíta s tunelom pod sídliskom Sekerie, v prípade ktorého by dokonca muselo dôjsť k zbúraniu niekoľkých domov. Štvrtý návrh dokonca posiela rýchlostnú cestu takmer v celej dĺžke úseku do tunela pod vrchom Javorie.

Tranzitná doprava, ktorá prechádza cez Zvolen, sa koncentruje na ceste prvej triedy I/16. Cestu využíva tranzitná doprava jazdiaca medzi Lučencom a rýchlostnou cestou R1. Rovnako tak sú však na ňu odkázaní aj obyvatelia jednej z mestských častí. Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 po ceste denne jazdí 29¤998 automobilov.

© Autorské práva vyhradené

33 debata chyba
Viac na túto tému: #Sliač #obchvat #Zvolen