Terénne úpravy v priemyselnom parku Nitra urobí Strabag

Hrubé terénne úpravy pre Strategický priemyselný park Nitra zabezpečí spoločnosť Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. (Strabag PaIS), Bratislava za 95,85 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (vyše 115 mil. eur vrátane dane).

04.01.2017 10:15
debata

Subdodávatelia by mali vykonať vyše 64 % z objemu zákazky. Štátna spoločnosť MH Invest, s. r. o., vybrala zhotoviteľa vo verejnej súťaži vyhlásenej v máji minulého roka spomedzi ponúk šiestich uchádzačov. Predpokladaná cena prác, plánovaných pri vyhlásení tendra na päť mesiacov, bola 110 mil. eur bez dane (132 mil. eur s daňou). Strategický park Nitra – sever vznikne v katastrálnom území obcí Lužianky, Dražovce a Mlynárce. V strategickom parku pri Nitre bude umiestnený výrobný závod automobilky Jaguar Land Rover.

Firma MH Invest otvárala cenové časti ponúk štyroch uchádzačov – okrem úspešného aj ponuky spoločností Váhostav – SK, a. s. (102,04 mil. eur bez dane), Metrostav, a. s., Praha (104,35 mil. eur), Doprastav, a. s. a Alpine Slovakia, spol. s r. o. (121,84 mil. eur). Vybraný zhotoviteľ zabezpečí odstránenie, uskladnenie a odvezenie ornice zo staveniska, zhutnené štrkové vankúše a štrkové pilóty pod budovy, zhutnené štrkové vankúše pod cesty, dočasné staveniskové komunikácie, oplotenie ako aj dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, manažment kontrolných dní a projektovej komunikácie v anglickom jazyku, environmentálny manažment a dokumentáciu na kolaudáciu stavby.

Výstavbu finálnych inžinierskych sietí Strategického parku Nitra uskutočnia Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo a Inpek Holding, a. s., Nitra za 8,58 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (10,29 mil. eur s daňou). MH Invest pridelilo zákazku tejto skupine cez verejnú súťaž spomedzi desiatich ponúk. Predpokladaná cena týchto prác predstavovala 13,48 mil. eur bez dane (16,17 mil. eur s daňou). Otvárali sa cenové časti ponúk deviatich uchádzačov, s výnimkou úspešného boli v rozsahu od 8,8 mil. eur bez dane (TuCon, a. s., Žilina) do 11,55 mil. eur (AVA – stav, s. r. o., Galanta a Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, a. s., Bratislava).

Zhotovenie stavby spočíva vo vybudovaní finálnej infraštruktúry inžinierskych sietí. Finálnu infraštruktúru predstavuje vybudovanie tlakovej kanalizácie odpadových vôd sekundárnych vetiev A, B a zberača, dažďovej kanalizácie pozostávajúcej z čerpacích staníc, gravitačnej, tlakovej kanalizácie s výustnými objektmi, verejného a zásobovacieho vodovodu, rozšírenie distribučnej siete zemného plynu A, B a chráničky dátových rozvodov.

Výkon činnostistavebno-technického dozoru na stavbách pre Strategický priemyselný park Nitra bude zabezpečovať spoločnosť Bung Slovensko, s. r. o., Bratislava za 318,2 tis. eur bez dane (381,8 tis. eur s daňou). Zákazku MH Invest získala vo verejnej súťaži spomedzi ponúk trinástich uchádzačov. Predpokladaná cena za poskytovanie uvedených služieb bola 1,1 mil. eur bez dane (1,32 mil. eur s daňou). Zmluvy na všetky tri zákazky boli uzavreté ešte vlani v decembri.

MH Invest ešte koncom roku 2015 vybral za dodávateľa projektu a zhotoviteľa prác pre prípravu Strategického parku Nitra – sever spoločnosť Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo z ponúk štyroch uchádzačov. Použil pritom rokovacie konanie bez zverejnenia. Zmluvná cena dosiahla 123,1 mil. eur bez dane (147,72 mil. eur vrátane dane). Pôvodná predpokladaná cena bola 135 mil. eur bez dane.

debata chyba
Viac na túto tému: #investície #Nitra