Dovoz potravín rekordne prevyšuje vývoz, o 1,5 miliardy eur

Rok 2016 nebol pre potravinárov priaznivý. V roku 2017 očakávajú od vlády zmenu v prístupe k tomuto odvetviu. Konštatovala to Potravinárska komora Slovenska (PKS). Podfinancovanie potravinárskeho sektora sa stále viac podľa PKS prejavuje v znižovaní konkurencieschopnosti domácich potravinárov.

02.01.2017 14:42
debata (10)

„Dokumentuje to vývoj pasívneho obchodného salda s potravinami, ktoré v tomto roku smeruje k hranici –1,5 miliardy eur, čím opäť prelomí historické maximum,“ uviedla komora.

Prezident PKS Daniel Poturnay upozornil, že slovenské potravinárstvo sa vo viacerých ukazovateľoch ocitlo na chvoste štatistík členských štátov Európskej únie. "Podiel na tom má aj spôsob, akým vláda naložila s kľúčovým zdrojom podpory potravinárskeho priemyslu – dotáciami z Programu rozvoja vidieka. To, že ešte pred parlamentnými voľbami zazmluvnila viac ako 90 percent disponibilných finančných prostriedkov určených na celé obdobie rokov 2014 až 2020, nepriaznivo ovplyvní nielen potravinárov, ale aj poľnohospodárov. Vážne sú však aj otázky týkajúce sa transparentnosti rozdeľovania týchto prostriedkov,“ dodal Poturnay.

PKS oceňuje zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané kategórie potravín platné od januára 2016. „Táto znížená sadzba aj vďaka dohode medzi dodávateľmi potravín a obchodnými reťazcami bola premietnutá do konečných cien potravín na pulte v prospech spotrebiteľa a vytvorila priestor pre rast domáceho odbytu a zníženie nákupnej turistiky,“ zhodnotila komora. PKS zastáva názor, že priaznivý vývoj slovenskej ekonomiky umožní znížiť sadzbu DPH na 10 percent na všetky potraviny.

Na potravinárstvo však nepriaznivo vplýva rastúce administratívne a daňové zaťaženie a pribúdajúce povinnosti podnikateľov. Podľa potravinárov ide napríklad o nový zákon o odpadoch, ktorý vytvorí dodatočné náklady osem až desaťnásobne vyššie, ako to bolo v predchádzajúcom období. PKS pritom na očakávaný nepriaznivý dopad vopred upozorňovala.

Podobne avizované zníženie dane z príjmu právnických osôb o jeden percentuálny bod je len kozmetickou úpravou pri súčasnom sprísnení účtovnej a daňovej legislatívy. "Rastúce administratívne, daňové a odvodové zaťaženie podnikateľov najťažšie dopadá na malé a stredné podniky, medzi ktoré patrí aj väčšina potravinárskeho priemyslu. Zároveň treba každé opatrenie dôsledne zhodnotiť z toho pohľadu, že zaťažuje iba domácich podnikateľov a konkurenčnú výhodu získavajú tak dovozcovia, ako aj obchodníci v okolitých krajinách v rámci nákupnej turistiky,“ upozornil Poturnay.

PKS oceňuje posun diskusie o neprimeraných praktikách v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch s obchodnými reťazcami na úroveň EÚ. Komora očakáva, že riešenie tejto problematiky bude dlhodobou úlohou, nakoľko niektoré významné členské štáty európsku legislatívu nepovažujú za potrebnú. PKS však považuje za dôležité, aby sa diskusia sústredila najmä na vzťahy medzi spracovateľským potravinárskym priemyslom a obchodnými systémami a upustilo od akcentovania postavenia poľnohospodárov, ktorých vzťahy s obchodníkmi sú z hľadiska ich podielu marginálne.

S cieľom riešenia problémov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch vznikla aj európska platforma Supply Chain Initiative, ktorá chce hľadať riešenia prednostne dohodou medzi potravinármi a obchodníkmi. PKS má záujem túto iniciatívu posunúť aj na národnú úroveň a v spolupráci so Slovenskou alianciou moderného obchodu má za cieľ v roku 2017 založiť na Slovensku národnú platformu pre férové obchodné vzťahy.

V tomto roku očakávajú potravinári rastúce problémy v zabezpečovaní dostatku pracovnej sily, a to bez ohľadu na ich kvalifikáciu. V prípade menej kvalifikovaných zamestnancov je problémom uspokojiť stupňujúce sa mzdové požiadavky pri súčasnom zachovaní cenovej konkurencieschop­nosti výroby.

V prípade kvalifikovanej pracovnej sily v odvetví potravinárstva sa nedostatok prejavuje na všetkých stupňoch, či už v stredných odborných kádroch alebo vo vysokoškolsky vzdelaných pracovných silách. Podľa PKS sa prejavuje vysokou fluktuáciou v odvetví, nákladmi na dodatočné vzdelávanie, rekvalifikácie, ktoré sa javia ako neefektívne, keďže zamestnanci nezostávajú v tomto odvetví dlhodobo pracovať. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka by malo podľa PKS iniciovať v spolupráci s rezortom školstva opatrenia, ktoré prispôsobia školskú sieť a zameranie škôl potrebám zamestnávateľov.

V novom roku 2017 má PKS záujem rozvíjať spoluprácu s rezortom pôdohospodárstva, kde je priestor na zintenzívnenie dialógu. „Očakávame, že domáce potravinárstvo a jeho podpora budú prioritou tohto rezortu a bude nadväzovať na užitočný dialóg so zástupcami ministerstva na decembrovom rokovaní Valného zhromaždenia PKS v Turčianskych Tepliciach,“ uzavrela komora.

10 debata chyba
Viac na túto tému: #Potraviny #poľnohospodárstvo
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy