Šéf diaľničiarov: Na rade je Orava a východ Slovenska

Výstavba diaľnic na Slovensku sa pre dochádzajúce eurofondy dostáva do slepej uličky. Napriek tomu štát ešte musí dokončiť kľúčové úseky diaľnice D1, aby spojil Bratislavu s Košicami.

21.12.2016 07:00
diaľnica, D1, cesta, blatné Foto: ,
O necelé štyri roky, teda v priebehu roka 2020, by vodiči mali ísť z Bratislavy do Košíc takmer výlučne po diaľnici. Chýbať bude len úsek z Turian do Hubovej, ktorý má byť hotový v roku 2023.
debata (4)
Juraj Valent

Prioritou Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) je dokončiť rozostavané úseky a začať ďalšie podľa pripravenosti projektov. „Medzi najlepšie pripravené úseky patrí oravská R3 Tvrdošín – Nižná a na východe Slovenska R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany alebo R4 severný obchvat Prešova, I. etapa,“ povedal v rozhovore pre Pravdu dočasný šéf Národnej diaľničnej spoločnosti Juraj Valent, ktorý je vo funkcii od septembra tohto roka. V súčasnosti prebieha výberové konanie na nového šéfa, no Valent sa doň neprihlásil.

Aké sú investičné priority NDS v najbližších troch rokoch?
Dokončiť všetky aktuálne rozostavané stavby podľa zmluvných termínov. Ide o úseky R2 Zvolen východ – Pstruša, R1 Sielnica – úprava križovatky, R1 Vlčkovce – Križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia, D3 Svrčinovec – Skalité – št. hr. SR/PL (1/2 profil), D1 Svinia – Prešov, západ, dobudovanie križovatky Prešov, západ, 2. etapa, D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, D1 Senec – Blatné, Križovatka Blatné, D1 Triblavina, križovatka a dokončenie úsekov na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane privádzača Lietavská Lúčka. Pokiaľ ide o stavbu ďalších úsekov, všetko bude závisieť od dostupnosti finančných zdrojov a procesu verejného obstarávania, ktoré nie je plne v kompetencii NDS. Medzi najlepšie pripravené úseky patrí oravská R3 Tvrdošín – Nižná a na východe Slovenska R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany alebo R4 severný obchvat Prešova, I. etapa.

Koľko peňazí môže NDS investovať do výstavby diaľnic v najbližších rokoch?
Objem financií závisí od možností štátneho rozpočtu, respektíve prístupu k európskym zdrojom. Aktuálne sú všetky financie z kohézneho a štrukturálneho fondu do roku 2020 naplnené a rozdelené na stavbu konkrétnych úsekov.

Z čoho budeme stavať ďalšie diaľnice, keď už nebudú ďalšie eurofondy?
Do úvahy pripadá viacero možností – štátny rozpočet, iné európske zdroje, ako napr. Junckerov balíček, alebo financovanie formou PPP projektov. Ďalšou z možností je vyňatie NDS z okruhu verejných financií a financovanie spoločnosti prostredníctvom úverov, respektíve dlhopisov, ktoré by NDS splácala z vlastných príjmov z mýta a predaja diaľničných známok. NDS by tak mohla fungovať podobne ako rakúsky Asfinag, nezávisle od štátneho rozpočtu.

Financovanie ktorých úsekov prichádza do úvahy formou PPP projektu, keď do výstavby vstupuje aj súkromný kapitál?
Financovanie prostredníctvom PPP projektov môže byť len pri stavbách, ktoré spĺňajú podmienky z hľadiska ekonomickej návratnosti stavieb. Žiaľ, týchto projektov je veľmi málo. NDS navrhuje do prípravy v režime PPP projektov úseky D1 Turany – Hubová, pokračovanie R1 Banská Bystrica – Ružomberok a dokončenie bratislavského obchvatu D4 smerom do Čiech, rovnako ako pokračovanie R7 smerom na Nové Zámky a Nitru.

Prečo NDS zadala výstavbu privádzača na úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka bez súťaže?
Ide o jediné reálne riešenie, ktoré zabezpečí, aby funkcia diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka bola naplnená. To znamená, aby bola odovzdaná do užívania v termíne do októbra 2018 spolu s privádzačom, ktorý by bol stavebným objektom tejto stavby.

Nemohla byť súťaž na daný privádzač vyhlásená skôr?
Od roku 2014 mohli všetky vedenia NDS riešiť výstavbu privádzača verejnou súťažou, dnes by už tento postup znamenal, že sa nestihne postaviť do októbra 2018, keď má byť motoristom do používania odovzdaný úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka.

Ako môže privádzač postaviť konzorcium firiem stavajúce úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, keď je súčasťou križovatky, ktorá spadá pod nasledujúci úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala?
Navrhnuté riešenie vzišlo po niekoľkých vzájomných rokovaniach NDS so zhotoviteľmi oboch úsekov, kde sa vecne, termínovo a zmluvne koordinovali všetky stavebné objekty v území obidvoch stavieb.

Ako dlho bude meškať úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala a prečo?
Dňa 14. decembra sme sa stretli spolu s vedením ministerstva dopravy a s vedúcim zhotoviteľského združenia. Na stretnutí sme prijali opatrenia, ktoré by mali smerovať k tomu, aby sa stavba stihla dokončiť v zmluvnom termíne, prípadne s minimálnym meškaním oproti zmluvnému termínu.

Kedy bude známe čo s úsekom D1 Turany – Hubová?
Prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) na ministerstve životného prostredia (MŽP), ktorý je v súčasnosti pred ukončením vydania rozhodnutia. Podľa rozhodnutia MŽP sa stanoví harmonogram prípravy pre vybranú trasu tak, aby sa súťaž na zhotoviteľa stavby mohla vyhlásiť do 31. decembra 2018. Stavbu pripravuje NDS na financovanie zo štátneho rozpočtu, resp. zdrojov EÚ, ale aj v režime PPP projektu.

zväčšiť Diaľničná sieť na Slovensku Foto: NDS
Diaľničná sieť na Slovensku, D1, diaľnica Diaľničná sieť na Slovensku

A čo nasledujúci úsek? Kedy sa rozhodne ako ďalej s tunelom Čebrať? Nebude potrebné vyhlásiť novú súťaž?
Koncepcia pokračovania stavby D1 Hubová – Ivachnová bola určená na základe výsledkov rizikových analýz zosuvných území, ktoré sa nachádzajú v území západného portálu tunela, ale aj na celom úseku za východným portálom smerom do Liptovského Mikuláša. Táto analýza ukázala, že je potrebné zmeniť trasu úseku v 2. až 6. kilometri, čo si vyžaduje zabezpečiť celý proces prípravy vrátane EIA. Na zhotovenie stavby bol riadne vysúťažený dodávateľ, ktorý má platnú zmluvu. Úsek D1 Hubová – Ivachnová sa stavia v žltom FIDICu (zhotoviteľ stavby projektuje a stavia podľa požiadaviek objednávateľa, pozn. red.), ktorý v prípade nepredvídaných udalostí definuje ďalší postup. Je potrebné zdôrazniť, že úsek musíme dostavať najneskôr do roku 2022, inak prídeme o eurofondy na túto časť D1. Vzhľadom na to, že dopravná situácia na území mesta Ružomberok je kritická, a tiež vzhľadom na rozvojové zámery mesta a ohlásenej strategickej investície spoločnosti Mondi, NDS venuje prioritnú pozornosť urýchlenému dokončeniu a odovzdaniu do užívania úseku Hubová – Ivachnová v termíne dokončenia spomínanej investície Mondi. Predpokladám však, že úsek Hubová – Ivachnová do užívania odovzdáme do konca roka 2019.

Z akých zdrojov postaví NDS obchvat Zvolena?
V súčasnom období sa dopracováva proces posudzovania EIA pre varianty, ktoré boli pre tento úsek dávnejšie objednané, a tiež sa zabezpečuje proces EIA pre variant vo vedení trasy R2 okolo Sliača s rešpektovaním upraveného stanoviska ministerstva zdravotníctva. Následne po dokončení bude možné hovoriť o finančnej náročnosti projektu a harmonograme celej prípravy. Predpokladáme, že so samotnou stavbou sa začne po roku 2020.

Akou trasou sa spojí Banská Bystrica so severom? Pôjde rýchlostná cesta popod Donovaly alebo Šturec? Kedy je možný začiatok výstavby?
V súčasnosti sa pripravuje pokračovanie výstavby R1 v smere z Banskej Bystrice na Ružomberok so splnením požiadaviek záverečného stanoviska MŽP k tejto stavbe. Pokiaľ ide o požiadavku, aby sa znížil zásah do územia Natura 2000, táto sa zabezpečila predĺžením tunelového objektu, ktorý vedie cez územie Natury 2000. Harmonogram výstavby je v procese odsúhlasovania s ministerstvom dopravy a ministerstvom financií a až po jeho odsúhlasení bude možné hovoriť o konkrétnom začiatku výstavby.

Koľko bude celkovo stáť rozšírenie diaľnice medzi Bratislavou a Trnavou?
Odhad stavebných nákladov na rozšírenie celej D1 na štvorpruh od Bratislavy po Blatné (5 etáp) je 368 miliónov eur. Táto suma zahŕňa aj výmenu vozovky v úseku D1 Triblavina – Blatné za cementovobetónovú. Stavebný náklad na úsek Blatné – Trnava je 450 miliónov eur (trojpruh s odstavným pruhom vrátane výmeny vozovky za cementovobetónovú), ide o odhad na základe rokovania s projektantom, na stavbu nie je štátna expertíza. V súčasnosti hľadáme riešenie na zníženie finančnej náročnosti týchto pripravovaných stavieb.

Pri výstavbe križovatky Triblavina neďaleko Bratislavy sa štát dostal do časovej tiesne kvôli pripravovanej križovatke diaľnic D1 a D4. Kedy sa obnoví výstavba?
Výstavba pokračuje v častiach stavby, ktoré nevyžadujú zmenu stavby pred dokončením, sú v súlade s právoplatným stavebným povolením a funkčne môžu zabezpečovať plnenie či už v režime D1 s troma, resp. štyrmi pruhmi. Ďalší postup výstavby NDS zabezpečuje v koordinácii s výstavbou križovatky D1/D4.

Nebude potrebné zopakovať súťaž, keďže pôvodne bola stavba vysúťažená ako trojpruh s kolektormi a teraz ide NDS stavať križovatku bez kolektorov s 8 pruhmi?
Súťaž sa opakovať nebude, pretože funkcia križovatky sa nezmení.

Koľko bude stáť výstavba danej križovatky?
Nepredpokladáme zásadnú zmenu rozpočtu od zmluvnej ceny, bez ohľadu na zvolené technické riešenie rozširovania úseku Bratislava – Triblavina.

Budete meniť zmluvy so staviteľmi, aby sa neobjavovali problémy s čiernou prácou a porušovaním Zákonníka práce, ako naposledy pri výstavbe pri Žiline?
NDS si stavbu diaľnic objednáva v stavebných spoločnostiach. Samotná NDS diaľnice fyzicky nestavia, stavajú ich víťazi súťaží jednotlivých úsekov. NDS nikoho načierno nezamestnáva. Ak niekto načierno zamestnáva, sú to konkrétne stavebné alebo pracovné agentúry. Práve tieto spoločnosti by mali inšpektoráty práce kontrolovať, čo NDS plne podporuje. NDS podporuje boj proti čiernej práci, ktorý je plne v kompetencii rezortu práce. NDS bude rešpektovať všetky opatrenia, ktoré rezort práce prijme v boji proti čiernej práci, rovnako bude vždy plne spolupracovať s inšpektorátom práce na všetkých jeho kontrolách.

Aký dosah máte vy na zamestnancov samotných subdodávateľských firiem?
Zodpovednosť za pracovnoprávne vzťahy na stavbe nesie výhradne zhotoviteľ stavby, teda stavebná firma, resp. združenie stavebných firiem. Zhotoviteľov sme už skôr dôrazne vyzvali, aby dodržiavali zákony platné na Slovensku. Pre NDS je veľmi zložité až nemožné kontrolovať niekoho, s kým nemá zmluvný vzťah. Spoločnosť, ktorá sa spomínala v médiách, nie je schválená v zmysle zmluvy o dielo stavebným dozorom ako poddodávateľ pre zhotoviteľa stavby na úseku Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. Pravdepodobne ide o spoločnosť, ktorá dodáva pracovnú silu pre odsúhlasených poddodávateľov prác, na čo nemá NDS akýkoľvek vplyv. NDS nemá s danou spoločnosťou žiadny zmluvný vzťah.

Vyvodíte voči firme, ktorá zamestnávala ľudí načierno, nejaké sankcie? Máte na to vôbec právo?
NDS vyjadruje ľútosť nad každým jedným človekom, ktorý nedostal zaplatenú mzdu za vykonanú prácu. Zodpovednosť za tieto nevyplatené mzdy leží plne na pleciach stavebných firiem a pracovných agentúr, ktorých majitelia v takomto prípade konajú nepoctivo, nezodpovedne a protiprávne. NDS garantuje, že všetky svoje záväzky voči svojim zmluvným partnerom – stavebným firmám – uhrádza načas a v plnej miere. Nemôžeme a nedokážeme zodpovedať za konanie nepoctivých majiteľov stavebných firiem a pracovných agentúr, ktorí svojim zamestnancom neplatia mzdy. NDS odporúča všetkým pracovníkom, ktorí nemajú so svojím zamestnávateľom podpísané pracovné zmluvy alebo dohody o vykonaní činnosti, aby sa ohlásili na inšpektoráty práce. Rovnako by sa na inšpektoráty práce a orgány činné v trestnom konaní mali obracať zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nevyplatil mzdu. NDS v tomto konkrétnom prípade nemá možnosť vyvodiť sankcie voči zhotoviteľovi, keďže v zmluve tieto sankcie stanovené nie sú. Pripravujeme opatrenia, na základe ktorých by mohla sankcionovať nepoctivé spoločnosti. Sankcie za postihovanie čiernej práce by mali obsahovať všetky nové zmluvy so zhotoviteľmi.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #D1 #diaľnice #Juraj Valent