Mladá Slovenka hľadá liek na rakovinu

Veronika Némethová sa venuje liečbe špecifických nádorových ochorení. Za akademický rok 2015/2016 získala mladá Slovenka titul TOP Študentská osobnosť.

15.12.2016 13:00
studentska osobnost slovenska, jozef lukac,... Foto: ,
TOP študentskou osobnosťou Slovenska sa stala Veronika Némethová z Ústavu polymérov SAV v Bratislave. Cenu verejnosti, na základe internetového hlasovania, získali Michal Štensa z Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a Jozef Lukáč z Podnikovohospodárskej fakulty EU v Košiciach. Okrem množstva iných cien sa tešili aj z certifikátu na ročné predplatné denníka Pravda, ktoré im odovzdal zástupca šefredaktorky Jakub Prokeš.
debata (10)

Cieľom projektu je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských vysokých školách alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk Slovenskej akadémie vied. Projekt organizuje neziskové združenie Junior Chamber International – Slovakia. Mediálnym partnerom podujatia je denník Pravda.

Veronika Némethová pracuje v Ústave polymérov SAV od roku 2014 ako interná doktorandka a mladá vedecká pracovníčka. Pôsobí na oddelení pre výskum biomateriálov a venuje sa vývoju a syntéze inovatívnych systémov pre protinádorovú liečbu. Nanomedicína, charakterizácia materiálov na medicínske účely a ich testovanie in vitro a in vivo predstavujú oblasti, v ktorých nominovaná dosiahla významné výsledky a publikačné výstupy. Jej oblasť vedeckého záujmu premosťuje odbory hematoonkológie a polymérnej chémie pre potreby biomedicíny. Novosť prístupu spočíva v nájdení princípu pre vývoj vysoko selektívnych chemoterapeutík, ktoré pôsobia výlučne v nádorových bunkách, bez negatívneho vplyvu na zdravé tkanivo. Na túto snahu nadväzuje vývoj liekových nosičov na báze prírodných polymérov pre dopravenie liečiv k cieleným nádorovým bunkám.

„Venujem sa protinádorovej problematike, a každý, kto má skúsenosti s chemoterapiou, vie, že naším primárnym cieľom je pomôcť ľuďom. Ja sa snažím vyvinúť taký systém, ktorý by umožnil mieriť iba na ten cieľ, ktorý treba, bez toho, aby sme poškodili to, čo sa nemá. Smerovalo by to k tomu, že by sme dokázali reálne potlačiť vedľajšie účinky, ktorými pacienti momentálne trpia,“ povedala pri preberaní ceny absolventka Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, odbor molekulárna biológia a genetika.

Finalistov projektu Študentská osobnosť... Foto: Pravda, Robert Hüttner
studentska osobnost slovenska, jozef lukac, michal stens, veroni Finalistov projektu Študentská osobnosť Slovenska 2015/2016 v stredu slávnostne ocenili v Pálffyho paláci v Bratislave.

Cenu verejnosti na základe internetového hlasovania získal Michal Štens z Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a Jozef Lukáč z Podnikovohos­podárskej fakulty EU v Košiciach.

V rámci projektu porota ocenila dvanásť študentov v dvanástich kategóriách. Študentskou osobnosťou v odbore elektrotechnika a priemyselné technológie sa stal Martin Kováč za unikátny projekt integrácie antén priamo na čip so širokým využitím pri zdravotníckych implantátoch. V hutníctve, strojárstve a energetike získal titul Martin Polák, ktorý konštruuje či bezkontaktne diagnostikuje výrobné zariadenia.

V informatike a matematicko-fyzikálnych vedách patrí cena Ivanovi Srbovi, ktorý vo svojej odbornej činnosti spolupracoval s Harvardovou univerzitou na systéme Askalot. Doktorandské štúdium Petry Bullovej, ocenenej v oblasti lekárske vedy a farmácia, bolo zamerané na identifikáciu molekulárnych mechanizmov s možným využitím na cielenú terapiu. Stavebníctvo a architektúra našli svoju osobnosť v osobe Veroniky Földváry, ktorá sa venuje hodnoteniu vnútorného prostredia bytových domov pred a po obnove, so zameraním na zmeny kvality životného prostredia. Kristína Kunderlíková pri svojej vedeckej práci skúma vplyv vysokej teploty na produkciu biomasy pšenice.

Študentskou osobnosťou filozofov sa stala Angelika Herucová, ktorá sa venuje stredoeurópskemu stredoveku a vláde Árpádovcov v Uhorsku. František Bonk sa zase venuje výskumu daňových únikov a podvodov a získal preto titul v oblasti práva. Cenu za kultúru a umenie dostal Stanislav Sabo za inovatívny dizajn. Ekonómia našla svoju osobnosť v podobe Martina Nebesníka, za štúdium vplyvu dolára na zahraničný sektor rozvojových krajín. V športe kraľovala Michaela Balcová, reprezentantka Slovenska v športe boccia, čo je verzia pétanque pre vozičkárov.

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #študentská osobnosť Slovenska #Veronika Némethová