Dovážame potraviny, ktoré vonku vyrábajú zo slovenských polotovarov

Slovensko sa postupne stáva krajinou, ktorá čoraz viac importuje potraviny vyrábané v zahraničí zo slovenských surovín.

12.12.2016 16:03
debata (108)

Ak Slovensko nechce skončiť len ako vývozca poľnohospodárskych surovín bez vlastnej výroby potravín, vláda musí zásadne zmeniť svoj postoj k potravinárskemu priemyslu. Skonštatovali to delegáti nedávneho valného zhromaždenia Potravinárskej komory Slovenska (PKS).

Zástupcovia PKS zhodnotili, že po takmer troch desaťročiach transformačného procesu niektoré odvetvia potravinárskeho priemyslu na Slovensku zanikli. Slovensko sa podľa nich stalo krajinou produkujúcou takmer výlučne monokultúry, ktoré vyváža do zahraničia a následne vo forme potravín s pridanou hodnotou dováža späť.

Zástupcovia potravinárov si okrem toho myslia, že podpora potravinárskeho priemyslu na Slovensku v porovnaní s ostatnými členskými krajinami Európskej únie (EÚ) nie je zvládnutá dostatočne. Podľa posledných údajov pomer hrubej produkcie potravinárstva k hrubému domácemu produktu (HDP) na Slovensku je tretí najnižší spomedzi všetkých členských štátov EÚ. "Nikto z nás nechce, aby sa Slovensko stalo krajinou vyvážajúcou poľnohospodárske suroviny, ktoré budeme späť dovážať formou potravín. Nechceme vyvážať do zahraničia prácu a mzdy, pretože jedno aj druhé potrebujeme pre našich občanov,“ povedal prezident PKS Daniel Poturnay.

PKS zároveň upozornila, že systematický prepad výroby a zamestnanosti v sektore potravinárstva sa ani v posledných rokoch nezastavil. Od roku 2007 poklesla výroba pečiva o 21 %, syrov o 20 % a mäsových výrobkov o 13 %. Nárast o 13 % zaznamenalo len konzumné mlieko, čo je však podľa PKS produkt s minimálnou hodnotou.

Potravinári tiež konštatovali, že stále podstatnejšou príčinou klesajúceho podielu slovenských potravín, ktorá by sa mala stať predmetom otvorenej diskusie, je podfinancovanie potravinárskeho priemyslu. Chýbajúce finančné prostriedky majú podľa nich za následok nedostatočné investície do technologického vybavenia a zaostávanie v konkurenčnom boji so zahraničnými potravinami. Slovenskí potravinári preto považujú za najzásadnejšie témy pre najbližšie obdobie zaradenie potravinárskeho priemyslu medzi priority štátu, ekonomickú podporu potravinárov, zlepšovanie podnikateľského prostredia, ako aj riešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a potreba zmeny systému vzdelávania.

Hlavným systémovým zdrojom vládnej podpory potravinárstva majú byť podľa PKS prostriedky z Programu rozvoja vidieka (PRV). Potravinári kritizujú, že z viac ako dvoch miliárd eur vyčlenených na tento účel do roku 2020 bolo v čase odovzdania rezortu bývalým vedením už zazmluvnených 94 %. "Kľúčový zdroj podpory potravinárskeho priemyslu z verejných zdrojov je v súčasnosti v zásade vyčerpaný. Chcem veriť, že rezort pôdohospodárstva a vláda SR nájdu potrebný konsenzus na kompenzáciu finančných prostriedkov PRV tak, aby sa úpadok potravinárskeho priemyslu zastavil,“ povedal Poturnay.

108 debata chyba
Viac na túto tému: #Potraviny
Flowers