Privádzač D1 Lietavská Lúčka - Žilina bude hotový o dva roky

Diaľničný privádzač D1 Lietavská Lúčka - Žilina sa začne stavať začiatkom budúceho roka a motoristom by mal podľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) slúžiť v druhej polovici roka 2018.

07.12.2016 17:07
debata

Predpokladaná hodnota výstavby privádzača v dĺžke vyše sedem kilometrov predstavuje 23,5 mil. eur podľa záverov štátnej expertízy vykonanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

NDS v stredu informovala, že výstavbu privádzača D1 Lietavská Lúčka – Žilina zabezpečí združenie spoločností Doprastav, a. s, Strabag, s. r. o., Váhostav – SK, a. s. a Metrostav, a. s. uzatvorením dodatku k zmluve o dielo na výstavbu úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (11,3 km). Združenie je zhotoviteľom tohto úseku a privádzač sa tak zaradí do objektovej skladby uvedenej stavby.

Diaľničiari vyzvú zhotoviteľa na predloženie cenovej ponuky, ktorá bude vychádzať z jednotkových cien použitých pri ocenení objektov podľa pôvodnej zmluvy na úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Konečná cena za privádzač musí byť nižšia ako stanovená predpokladaná hodnota zákazky za stavbu privádzača. O postupe výstavby privádzača NDS informovala aj zástupcov Európskej únie – Jaspers ministerstvo dopravy.

„Zvažovali sme všetky hľadiská – časové, technologické aj finančné. Do úvahy prichádzalo viacero riešení, z ktorých sme vybrali v danom čase jediné reálne pre splnenie cieľa. Prioritou je, aby privádzač mohol motoristom slúžiť v druhej polovici roka 2018, spoločne s otvorením úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka,“ povedal generálny riaditeľ NDS Juraj Valent. Zhotoviteľ D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je podľa diaľničiarov pre stavbu privádzača plne k dispozícii, keďže zemné práce na výstavbe diaľnice sa ukončujú a uvoľňujú sa mu pracovné kapacity, ktoré môžu na stavbu privádzača bezodkladne nastúpiť.

Ide o veľmi komplikovanú stavbu, kde sa budú musieť na jednom mieste skoordinovať zhotovitelia dvoch diaľničných úsekov vo výstavbe. Výber samostatného zhotoviteľa pre stavbu privádzača cez verejné obstarávanie sa podľa NDS ukázal ako veľmi komplikovaný a najmä časovo náročný variant. V prípade, ak by privádzač realizovala tretia strana, na jednom úseku by sa museli naraz koordinovať traja zhotovitelia – úsekov D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a Lietavská Lúčka – Dubná Skala, ako aj privádzača.

Keďže funkčnosť celého diela stavby D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v súčasnosti nie je podľa NDS zabezpečená pre termínový nesúlad ukončenia oboch nadväzujúcich úsekov, je nevyhnutné túto situáciu riešiť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. „Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje zmeniť zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné a zabezpečujú funkčnosť celého diela predmetu zmluvy, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný dodávateľ,“ priblížila hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Hodnota všetkých zmien musí byť nižšia ako finančný limit podľa zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od typu zákazky alebo koncesie a zároveň musí byť nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Dodatok na stavbu privádzača podľa NDS túto podmienku spĺňa.

Nový privádzač cez diaľničnú križovatku Lietavská Lúčka napojí diaľnicu D1 na cestnú sieť v oblasti, čím sa zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť cestnej premávky v tomto úseku. „Prostredníctvom privádzača sa na diaľnicu D1 napojí aj stredisko údržby v Žiline. Začiatok úseku je v križovatke nad obcou Porúbka v trase prekládky cesty prvej triedy I/64. Na diaľničnú sieť sa napája v križovatke Lietavská Lúčka diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala,“ uviedla Žgravčáková. Úsek končí v Žiline, v križovatke s cestou prvej triedy I/64, so IV. okružnou a Bytčickou.

debata chyba
Viac na túto tému: #doprava #D1 #diaľnice #NDS