Obchvat Zvolena pôjde okolo kúpeľov

Nekonečné zápchy priamo v meste a obyvatelia zvolenského sídliska v dopravnej špičke odrezaní od zvyšku mesta. Takto vyzerá dopravná situácia v meste pod Pustým hradom, ktoré pretína cesta prvej triedy I/16 spájajúca Zvolen s Košicami s celkovou dĺžkou 197 kilometrov.

05.12.2016 13:00
Dialnica, R4, zvolen, obchvat Foto: ,
Mnoho vodičov využíva južnú trasu cez Zvolen ako najkratšiu spojnicu medzi Bratislavou a Košicami aj napriek tomu, že medzi Zvolenom a metropolou východného Slovenska je len jeden úsek rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň s dĺžkou 10,38 kilometra.
debata (23)

Prípravu obchvatu na rýchlostnej ceste R2 v minulom roku zastavila nevôľa susedného mesta Sliač a rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie. Tá však svoje rozhodnutie prehodnotila a výstavbu novej cesty povolila.

Príprava obchvatu tak dostala zelenú. Potrvá však ešte niekoľko rokov, kým sa s výstavbou aj reálne začne. Kedy sa do prípravy novej štvorprúdovky pustia stavebné stroje, dnes ešte nie je jasné. „Súťaž bude vyhlásená po skončení prípravy a zabezpečení finančného krytia projektu. Presný dátum preto dnes nie je možné určiť,“ informuje oddelenie pre komunikáciu ministerstva dopravy. Navyše je otázne, ako dlho súťaž potrvá. Posledné súťaže na obchvaty Prešova, Čadce a Košíc trvali viac ako rok. „Odhadovaná doba výstavby je tri roky,“ uvádza ministerstvo.

„Asi pred dvoma alebo troma týždňami sa konalo náhle stretnutie, na ktoré prišiel riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a splnomocnenec vlády pre rýchlostné cesty. Bolo nám oznámené, že NDS a splnomocnenec vlády rozhodli, že sa bude jednoznačne riešiť severný obchvat Zvolena v takmer identickom variante C3, ako bol navrhnutý,“ povedal poslanec mesta Zvolen Peter Košík (nezávislý). Podľa jeho slov však pôvodný severný variant bol navrhnutý s tunelom. Po novom sa po dohode so Štátnou kúpeľnou komisiou vylúči tunel. Namiesto neho sa urobí zárez do svahu, aby sa minimalizovalo riziko zásahu do podzemných minerálnych vôd.

Mesto Zvolen vo svojej tlačovej správe tvrdí, že s výstavbou obchvatu sa začne do piatich rokov. Diaľničiari však musia zabezpečiť aj doplňujúci proces posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý už v prípade obchvatu v minulosti prebehol. Dôležité bude tiež zabezpečenie financií na výstavbu. Po odmietnutí pôvodne zvoleného trasovania sa prípravy diaľničného úseku zastavili, obchvat vypadol z projektov, na ktoré boli vyčlenené finančné prostriedky z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII) 2014 – 2020. Štát peniaze použil na pripravenejši­e úseky.

Foto: NDS
obchvat, zvolen, mapa

„Na túto stavbu nie sú alokované zdroje v OPII. Štát bude musieť nájsť zdroje na viacero diaľničných stavieb a táto sa počíta medzi ne. Medzi možné zdroje financovania prichádza do úvahy predovšetkým štátny rozpočet,“ informuje ministerstvo dopravy. Na to, aby štát mohol investovať do výstavby nových diaľničných úsekov, by musel uvoľniť dlhovú brzdu, ktorá ho tlačí k vyrovnanému rozpočtu. Rozpočet bude musieť pravdepodobne uniesť aj výstavbu dôležitého úseku na severe D1 Turany – Hubová.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 prešlo priamo cez mesto Zvolen po ceste prvej triedy I/50 denne 29¤998 automobilov. Dopravné problémy zmiernilo vybudovanie mimoúrovňovej križovatky, ktorú využívajú vozidlá idúce smerom na Krupinu. Mnoho vodičov využíva práve túto južnú trasu ako najkratšiu spojnicu medzi Bratislavou a Košicami aj napriek tomu, že medzi Zvolenom a metropolou východného Slovenska je len jeden úsek rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň s dĺžkou 10,38 kilometra.

Sliač v minulosti odmietal výstavbu štvorprúdovky vo svojej blízkosti z obáv pre poškodenie podzemných vôd. Jednou z alternatívnych možností bola estakáda priamo ponad mesto. Išlo by o podobné riešenie ako realizácia diaľnice D1 ponad Považskú Bystricu, ktorá mesto odbremenila od desiatok tisíc vozidiel tranzitnej dopravy. Finančne najnákladnejší variant počítal s tunelom pod Pustým hradom.

Diaľničiari však v tomto roku poverili spoločnosť Dopravoprojekt, aby vypracovala tri návrhy riešenia novej trasy. Všetky z nich však obsahovali tunely. Prvý mal viesť priamo pod Lučeneckou cestou, druhý popod Pustý hrad a tretí popod sídlisko Sekier. V hre bol aj ešte južnejší variant, v rámci ktorého by bol pod zemou obchvat takmer v celej dĺžke a viedol by popod vrch Javorie. Ani s jedným však mesto Zvolen nebolo spokojné. V prípade trasovania popod sídlisko by dokonca muselo dôjsť k zbúraniu niektorých domov. Podľa poslanca Košíka by tunel viedol priamo popod zastavané územie, čoho sa obyvatelia obávajú.

Po výstavbe sa obchvat v západnej časti napojí na existujúcu rýchlostnú cestu R1 vedúcu do Banskej Bystrice. Východná časť zvolenskej štvorprúdovky bude pokračovať úsekom R2 Zvolen-východ – Pstruša, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe. Kvôli meškajúcim prácam bude hotový až v prvej polovici budúceho roka.

© Autorské práva vyhradené

23 debata chyba
Viac na túto tému: #NDS #obchvat #Zvolen #Pustý hrad