Na vedľajšie cesty pôjde z eurofondov 145 miliónov

Výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a rekonštrukcie ciest prvej triedy odvádzajú pozornosť od ciest nižších tried, ktoré sa v mnohých častiach Slovenska pomaly rozpadávajú. Vyššie územné celky spolu s mestami Bratislava a Košice môžu žiadať o nenávratné príspevky práve na opravy ciest druhej a tretej triedy. Ministerstvo pôdohospodárska a regionálneho rozvoja vyčlenilo zo svojho balíka eurofondov na tento účel 144,9 milióna eur.

01.12.2016 12:00
Cesta, rekonštrukcia, diaľnica Foto:
Rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy podporí ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja z eurofondov.
debata

Do pôsobnosti ministerstva spadá aj rozvoj regiónov. Správa ciest druhej a tretej triedy je na pleciach vyšších územných celkov, ktoré pod tento rozvoj spadajú. Peniaze na obnovu dvojprúdoviek s regionálnym významom ministerstvo získa z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

"Slovensko donedávna čerpalo eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu na úrovni len necelé jedno percento. Ide pritom o mimoriadne dôležitý program v objeme až 2,1 miliardy eur,“ povedala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS). Ministerstvo navyše podporí aj verejnú osobnú dopravu v regiónoch v rámci druhej výzvy sumou 33,1 milióna eur.

Eurofondy na cesty 2. a 3. triedy
kraj objem financií (v mil. eur)
Bratislavský 6,9
Trnavský 10,4
Nitriansky 19
Trenčiansky 17,5
Banskobystrický 20,5
Žilinský 10,7
Prešovský 18
Košický 41,8
spolu 144,9

Celkovo Slovensko môže z IROP vyčerpať 2,1 miliardy eur. Obe aktuálne výzvy, tak na rekonštrukcie ciest, ako aj na zlepšenie osobnej verejnej dopravy, z neho do regiónov prinesú spolu 180 miliónov eur. O peniaze na cestné rekonštrukcie sa môžu uchádzať samosprávne kraje spolu s mestami Bratislava a Košice. Najviac finančných prostriedkov je pripravených pre Košický samosprávny kraj, ktorý môže získať až 41,8 milióna eur. Najmenej, 6,9 milióna eur, je pripravených pre Bratislavský samosprávny kraj.

Hlavným cieľom podpory je zlepšiť prístup regiónov k hlavným európskym cestným koridorom TEN-T a cestám prvej triedy. Samotné financie nemusia byť použité len na výstavbu alebo modernizáciu, kraje za ne môžu pripraviť aj projektovú dokumentáciu na jednotlivé úseky. Ministerstvo podporí aj tie úseky, ktoré vytvoria spojnicu pre verejnú osobnú dopravu či zvýšia bezpečnostné a modernizačné parametre cestnej komunikácie.

V rámci druhej výzvy na modernizáciu verejnej osobnej dopravy je najviac peňazí pripravených pre Žilinský samosprávny kraj, vo výške 9,3 milióna eur. Najmenej finančných prostriedkov môže získať Trnavský samosprávny kraj, ktorý verejnú dopravu podporí sumou 1,3 milióna eur. Samosprávne kraje peniaze musia použiť na zabezpečenie moderných informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy. Rovnako z nich môže byť zlepšená preferencia verejnej dopravy alebo podporená rekonštrukcia a výstavba prestupných dopravných uzlov, zastávok a záchytných parkovísk.

"Po prvýkrát v histórii sme pritom zapojili krajské mestá do realizácie aj hodnotení projektov,“ povedala Matečná. Začiatkom novembra ministerstvo spustilo vôbec prvú výzvu na zvýšenie kapacít materských škôl. Následne sa rezort pôdohospodárstva zameria na cyklistické chodníky, základné a stredné školy, ktoré takisto spadajú pod rozvoj regiónov.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra, ktorý spadá pod ministerstvo dopravy, je v súčasnosti už do roku 2020 vyčerpaný. Finančné prostriedky z neho sú rozdelené na výstavbu jednotlivých úsekov diaľnic a rekonštrukcie ciest prvej triedy. Využitie financií z eurofondov patriacich pod rezort pôdohospodárstva tak zníži tlak na rozpočty samosprávnych krajov, ktoré by si inak museli rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy financovať samy.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #cesty