Nižšie sporenie, rast úverov. Domácnosti naznačujú chuť míňať

Domácnosti spomalili ukladanie prostriedkov na vkladové účty, rast úverov, ktoré si berú, pritom zostal dynamický.

01.12.2016 10:58
debata

Vklady súkromného sektora v októbri po dlhšom období poklesli medzimesačne o 0,2 %. Medziročný rast spomalil o 0,9 percentu­álneho bodu na 6,6 %. Medzimesačný pokles spôsobil podľa Národnej banky Slovenska (NBS) predovšetkým sektor nefinančných spoločností a v rámci neho podniky podnikajúce v odvetví dodávok plynu. Odhliadnuc od tohto faktora by vklady nefinančných spoločností, ako aj celého súkromného sektora, podľa centrálnej banky mierne vzrástli. Vklady domácností v októbri mierne spomalili rast, čo môže naznačovať mierne zvýšenie sklonu k spotrebe, keďže vklady maloobchodu podľa NBS celkom slušne rástli.

Úvery súkromnému sektoru vzrástli v októbri medzimesačne o 1 %. Medziročná dynamika zrýchlila o 0,4 percentu­álneho bodu na 9,3 %. Prispeli k tomu najmä firmy. Medzimesačne im vzrástol stav úverov o 1,3 %. Firmy podľa centrálnej banky zvyšujú zásoby, preto viac čerpajú krátkodobé úvery. Po predchádzajúcom poklese dlhodobých úverov firmy opätovne zvýšili záujem o dlhodobé úvery. Tie smerovali najmä do stavebníctva a realít.

V októbri sa nepatrne spomalil medzimesačný rast úverov domácnostiam. Naďalej však zostáva rast úverov domácnostiam podľa NBS pomerne dynamický, 0,9 % medzimesačne a 13,1 % medziročne. Dopyt po úveroch je podporovaný nízkymi úrokovými sadzbami. Tie sa pri spotrebiteľských úveroch dostali pod 10 %, avšak bez výraznejšieho vplyvu na dynamiku týchto úverov. Očakávania domácností o veľkých nákupoch sa ďalej nezlepšujú, takže sa predpokladá stabilný rast, resp. mierne nižší záujem o úverové zdroje.

debata chyba
Viac na túto tému: #úvery #domácnosti #vklady