Do prázdneho parku vo Vranove mieria traja investori

Do priemyselného parku Ferovo vo Vranove nad Topľou mieria traja investori s investíciami za takmer 30 miliónov eur.

25.11.2016 12:22
debata (1)

Plánujú zamestnať vyše 500 ľudí. Zámery firiem na svojom zasadnutí odsúhlasili mestskí poslanci. Priemyselný park, postavený v roku 2008 s rozlohou 16 hektárov a 14-timi hektármi ponúkanými na prenájom, je doteraz prázdny.

O investovanie v parku prejavila záujem miestna spoločnosť s ukrajinským zázemím EuroProm, s. r. o. Firma tu plánuje vystavať závod na výrobu liehu, spracovanie mlieka a repky. Súčasťou má byť aj energetický komplex. Približné náklady na projekt sú päť miliónov eur. Spoločnosť plánuje zamestnať zhruba 200 zamestnancov. Firma požadovala na svoj investičný zámer 11,6 hektára pozemkov. Mesto sa jej vzhľadom na prebiehajúce rokovania s inými firmami chystá poskytnúť zhruba sedem hektárov.

Bratislavská spoločnosť Iron Slovakia chce na parcelách s výmerou sedemtisíc metrov štvorcových postaviť závod na spracovanie použitých batérií a výrobu komponentov pre výrobcov nových batérií. Celkový objem investície je približne deväť miliónov eur, z toho výrobná linka má stáť sedem miliónov, výrobná hala a zázemie vyjde na dva milióny eur. Spolu by malo byť vytvorených približne 90 pracovných miest. Ďalších zhruba 250 nových pracovných miest plánuje vytvoriť spoločnosť Energy financial group z Prahy. Tá na pozemku s rozlohou 20-tisíc metrov štvorcových plánuje projekt výstavby výrobnej linky LTW batérií. Predpokladaná výška celkovej investície je 15 miliónov eur.

Ako uviedol primátor mesta Ján Ragan, záujem o investície v priemyselnom parku vzrástol po výjazdovom zasadnutím vlády. „Tento zvýšený záujem je možno aj vďaka tomu, že vláda deklarovala, že by mala štátnou pomocou podporiť práve tieto okresy s vyššou mierou nezamestnanosti a na to sa spoliehame. Aj napriek tomu, že niektorí investori sľúbili, že budú investovať aj bez štátnej pomoci,“ povedal Ragan.

Všetky zámery nájmov boli schválené ako prípady hodné osobitného zreteľa a pre všetkých troch záujemcov platia rovnaké podmienky. Cena nájmu je 0,15 eura na meter štvorcový za rok a doba nájmu 12 rokov pri zachovaní charakteru výroby. Investori majú po uplynutí doby nájmu predkupné právo na odkúpenie mestských pozemkov za euro na meter štvorcový. Schválenie prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa si pritom vyžaduje dve uznesenia mestského zastupiteľstva, a to schválenie zámeru a schválenie prenájmu. Zámery teraz musia byť 15 dní pred schvaľovaním prenájmu umiestnené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta. „Zámer je prvým krokom. Následne bude schvaľovaná konkrétna nájomná zmluva. Predpokladám, že 15. decembra budeme schvaľovať konkrétne podmienky. Tam budú zodpovedané aj prípadné ďalšie otázky,“ dodal primátor, podľa ktorého, ak sa všetky tri zámery uskutočnia, bude nateraz prázdny park takmer zaplnený.

Už v októbri poslanci schválili nájom pozemkov s výmerou 4 293 metrov štvorcových pre spoločnosť eCont so sídlom v Košických Olšanoch. Výstavbu závodu na obrábanie kovu za studena a výrobu nábojov s odhadovaným počtom 180 zamestnancov podmienili tým, že výroba musí byť spustená do konca roku 2018. V opačnom prípade môže mesto od zmluvy odstúpiť. V minulosti boli avizované v priemyselnom parku dve veľké investície spoločností Grandwood Holding, s.r.o a Plasma Energy, s.r.o. Obe sa napokon nerealizovali. V prípade Grandwoodu od zámeru odstúpila firma, so spoločnosťou Plasma Energy rozviazalo nájomnú zmluvu mesto pre nevôľu občanov a ich obavu z negatívnych vplyvov na životné prostredie.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #investor #Vranov nad Topľou