Eurovýbor pre emisie vyzýva Érseka, aby spolupracoval

Poslanci Európskeho parlamentu vyzývajú slovenského ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Árpáda Érseka, aby spolupracoval s výborom EP pre meranie automobilových emisií (EMIS).

18.11.2016 09:46
debata (2)

Érsek sa totiž ako jediný z pozvaných ministrov odmietol vyšetrovacieho výboru zúčastniť. Informoval o tom tlačový atašé Informačnej kancelárie EP na Slovensku Ján Jakubov.

„Členovia výboru považujú takého nerešpektovanie vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu, najmä zo strany členského štátu, ktorý aktuálne predsedá Rade EÚ, za absolútne neprijateľné,“ povedala predsedníčka EMIS Kathleen Van Brempt.

Členovia vyšetrovacieho výboru uviedli, že Érsek odmietol pozvanie výboru EMIS napriek listu predsedu Európskeho parlamentu, ktorý zdôraznil dôležitosť participácie predstaviteľov Slovenska ako popredného producenta automobilov a zároveň krajiny aktuálne predsedajúcej Rade EÚ. Ako uviedol Jakubov, slovenský minister dopravy svoj postoj zdôvodnil tým, že Slovensko neudeľuje žiadne typové schválenia týkajúce sa automobilových emisií, a teda jeho vypočutie by v diskusii neprinieslo žiadnu pridanú hodnotu a nepomohlo by nájsť riešenie v otázkach, ktoré sú predmetom vyšetrovania.

Kathleen Van Brempt zároveň pripomenula, že svoju účasť na najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude konať 24. novembra v Štrasburgu, prisľúbili aj francúzska ministerka životného prostredia Ségoléne Royal či taliansky minister dopravy Graziano Delrio. Slovenský minister dopravy tak zostáva jediným ministrom, ktorý sa odmieta podieľať na práci výboru.

„Takéto správanie je v úplnom rozpore so zásadou lojálnej spolupráce medzi inštitúciami vyplývajúcej zo zmlúv, a to najmä preto, že implementácia úniových predpisov týkajúcich sa automobilového priemyslu je výlučne zodpovednosťou členských štátov,“ zdôraznila predsedníčka výboru.

Odmietnutie účasti zo strany ministra Érseka a zároveň nenominovanie zástupcu, ktorý by sa na vypočutí zúčastnil v jeho mene, predstavuje jasné porušenie povinností členského štátu vo vzťahu k vyšetrovaciemu výboru EP, uzavrel Jakubov.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #doprava #Európsky parlament #Arpád Érsek