Priemyselná produkcia stúpla o necelé 4 %

Rast priemyselnej produkcie sa v septembri spomalil. Po vyše 17-percentnom augustovom raste po ukončení celozávodných dovoleniek v automobilkách v deviatom mesiaci po očistení o vplyv počtu pracovných dní produkcia v priemysle rástla už iba o 3,9 %.

11.11.2016 10:05
debata (1)

Vývoj ovplyvnil rast v ťažbe a dobývaní o 8,7 %, priemyselnej výrobe o 4,2 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,5 %. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov produkcia v priemysle v septembri oproti augustu klesla o 3,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Zo samotnej priemyselnej výroby najvýznamnejší medziročný nárast produkcie zaznamenali výrobcovia dopravných prostriedkov o 4,8 %, výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení rástla o 7,6 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 3,1 %, výroba drevených a papierových výrobkov, tlače o 7,4 % a výroba strojov a zariadení o 5,8 %. Na druhej strane celkovú produkciu ovplyvnil pokles vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 1 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 8 %.

V priemere za tri štvrťroky tak priemyselná produkcia na Slovensku vzrástla o 3,5 %. Z toho v priemyselnej výrobe o 3,9 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1 %. Produkcia klesla v ťažbe a dobývaní o 3,6 %.

V rámci priemyselnej výroby najvyšší medziročný nárast evidovali vo výrobe dopravných prostriedkov o 8,7 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 7,5 %, výrobe elektrických zariadení o 11,2 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 5,6 % a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 5,1 %. Produkcia klesla vo výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 7,9 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 3,2 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 6,6 %, a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 12,7 %.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #firmy #priemysel