ŠFRB za dvadsať rokov investoval vyše 2,7 miliardy eur

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) za dvadsať rokov od svojho vzniku v roku 1996 poskytol podporu 48 tisíc klientom v objeme vyše 2,7 mld. eur.

10.11.2016 10:49
debata

Prostriedky fondu pritom prispeli k výstavbe a obnove 289 702 bytov. „Okrem toho sme poskytli podporu pre dvadsaťdva zariadení sociálnych služieb s kapacitou 483 lôžok pre seniorov. V segmente obecných nájomných bytov sme podporili 1 938 projektov v 1 638 mestách a obciach pri výstavbe a kúpe 35 403 nájomných bytov,“ informoval generálny riaditeľ ŠFRB Juraj Kurňavka. Fond uvažuje aj o nových programoch rozvoja, napríklad pri obnove študentských domov a internátov.

„Keďže gro našej podpory získavajú samosprávy a obce a vieme, že už dnes nezabúdajú ani na seniorov, môže fond ešte väčšmi ako doteraz participovať na výstavbe či obnove zariadení sociálnych služieb, domovov dôchodcov alebo iných špecializovaných zariadení. Sami vieme, aké potrebné sú parkovacie miesta – prečo nepodporovať aj tie,“ uviedol Kurňavka. V súčasnosti má fond 69 zamestnancov a rozpočet na podpory vo výške 389 mil. eur. V roku 2015 podporil výstavbu a obnovu 42 605 bytových jednotiek.

Štátny fond rozvoja bývania je finančná inštitúcia, ktorej správu vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zriadenie ŠFRB v roku 1996 v súlade s programovým vyhlásením vlády a Koncepciou štátnej bytovej politiky podľa fondu znamenalo rozhodujúci prelom v oživení bytovej výstavby na Slovensku. Podpora rozvoja bývania sa zameriava najmä na výstavbu obecných nájomných bytov, na obnovu a zatepľovanie bytového fondu. Zvýhodnená podpora sa poskytuje aj mladým rodinám vo veku do 35 rokov, odchovancom detských domovov a zdravotne ťažko postihnutým občanom na obstaranie si vlastného bývania, ako aj mestám a obciam pri výstavbe a obnove zariadení sociálnych služieb.

debata chyba
Viac na túto tému: #byt #ŠFRB