Najvyšší súd potvrdil pokutu za diaľničný kartel

Najvyšší súd SR v stredu opätovne potvrdil závery Protimonopolného úradu SR, na základe ktorých ešte v roku 2006 udelil šiestim stavebným firmám pokutu takmer 45 miliónov eur za kartelovú dohodu pri výstavbe diaľnic.

07.11.2016 17:20
debata

Súd tak potvrdil svoje rozhodnutie z roku 2013, kedy zmenil rozsudok Krajského súdu v Bratislave z roku 2008, ktorým krajský súd zrušil rozhodnutie úradu tak, že zamietol všetky žaloby stavebných spoločností. Tento rozsudok Najvyššieho súdu SR bol však v roku 2015 zrušený Ústavným súdom SR na základe ústavných sťažností podaných stavebnými spoločnosťami. Tie namietali nezákonné zmeny v senátoch.

Ako ďalej informoval Protimonopolný úrad SR, celková pokuta takmer 45 mil. eur za kartelovú dohodu bola ním udelená v roku 2006 spoločnostiam Mota Engil, Strabag, Skanska DS, Doprastav, Inžinierske stavby Košice a Betamont. Podľa rozhodnutia úradu tieto firmy svojím postupom porušili ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže a zmluvu o fungovaní Európskej únie tým, že vopred koordinovali svoje správanie vo verejnej súťaži na uskutočnenie prác na výstavbu úseku diaľnice D1 Mengusovce –

Úrad na základe analýzy zistil, že menované stavebné spoločnosti spolupracovali pri tvorbe súťažných cien. Predložené súťažné ponuky obsahovali podľa úradu komplex stavebných prác ocenených takmer 900 jednotkovými cenami a pomery medzi jednotlivými cenami v ponukách uchádzačov vykazovali mimoriadne konštantné číselné údaje. „Takáto výrazná zhoda je neštandardná, nie je možné ju objektívne zdôvodniť inak, ako protisúťažnou dohodou účastníkov verejnej súťaže, pričom v rámci správneho konania boli vylúčené všetky možné alternatívne vysvetlenia takejto zhody,“ uvádza Protimonopolný úrad SR.

debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnice #Protimonopolný úrad #kartel