Štát potrestá ľudí, ktorým nevonia práca

Slovenská šablóna, že dva milióny ľudí pracujú na zvyšok 5,4-miliónového Slovenska, sa zmení. Kto je oprávnene odkázaný na dávky, štát mu ich na budúci rok nevezme. Meter na špekulantov sa však sprísni.

, 26.10.2016 12:37, aktualizované: 18:32
debata (199)

Štát chce docieliť, aby mal pracujúci výrazne vyšší príjem, ako ľudia na dávkach. Mnohí zneužívanie súčasného sociálneho systému v kontraste s nízkymi platmi považujú za jeden z hlavných problémov na Slovensku.

Tí, čo odmietajú pracovať a spoliehajú sa len na dávky, dostanú od štátu trest. Ak niekto opakovane v priebehu jedného mesiaca odíde zo zamestnania sprostredkovaného úradom práce, vyradí sa na pol roka z evidencie nezamestnaných.

Následne si bude musieť platiť sám minimálne zdravotné poistenie v sume 61,81 eura mesačne. Naopak, ak si dlhodobo nezamestnaný nájde prácu, štát ho odmení a ponechá mu časť dávok.

Štát tiež pripravuje tvrdé kroky voči ľuďom, ktorí sú evidovaní na úradoch práce a zároveň nelegálne pracujú v súkromnej firme. V domácej ekonomike pracuje podľa odhadov načierno až 60-tisíc Slovákov. Zneužíva sa najmä práca na dohodu, kde dôjde k sprísneniu. V tomto pracovnom pomere budú môcť ľudia odpracovať maximálne 40 dní za rok.

„Tieto opatrenia nie sú namierené proti ľuďom. Naším cieľom je, aby firmy ľudí pracujúcich načierno zamestnali v trvalom pracovnom pomere. Počet nezamestnaných sa vďaka tomu môže znížiť až o 30-tisíc,“ tvrdí štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Dnes môžu nezamestnaní pracovať na dohodu aj počas evidencie na úrade práce. Jedinou podmienkou je, že mesačný príjem nezamestnaného môže byť maximálne 148,57 eura. V praxi firmy takýmto nezamestnaným načierno prihodia ďalších 500 eur na ruku a zamestnávajú ich celý mesiac.

Inšpektoráty práce podnikateľov za to pokutovať nemôžu, keďže riaditelia firiem vždy tvrdia, že akurát počas kontroly je ten deň, keď nezamestnaní u nich vykonávajú prácu určenú podpisom dohody.

Sociálne výhody sa zneužívajú. „Pred dvoma týždňami mi písala e-mail pani, ktorá sa rozčuľovala nad tým, že jej manžel musí chodiť na aktivačné práce, keď celý mesiac pracuje na dohodu v súkromnej firme,“ priblížil skúsenosti úradov práce Ondruš. Podľa neho tak štát nemá iné možnosti, ako zo skupiny dlhodobo nezamestnaných vyradiť ľudí pracujúcich načierno.

Podľa ministerstva práce v okresoch s vysokou nezamestnanosťou majú úradníci v priebehu mesiaca približne 80 sekúnd času na jedného nezamestnaného. Za ten čas nemajú šancu poskytnúť mu odbornú pomoc ani poradiť v rekvalifikácii vhodnej pre potreby trhu práce.

„Navyše časť ľudí ani reálne nemá záujem o prácu a množia sa nám fyzické útoky na úradníkov v prípade, ak nezamestnaným ponúknu prácu. Dokonca aj personalistom z firiem sa niektorí nezamestnaní vyhrážajú, že uvidia, čo sa im stane, ak im nedajú pečiatku potvrdzujúcu záujem o zamestnanie vo firme,“ uviedla Jana Lukáčová, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ministerstvo práce plánuje pripravované zmeny zaviesť do praxe v apríli až máji 2017. Ako sa prejavia v praxi? Napríklad ak firma oficiálne platí zamestnancovi 600 eur v hrubom. V tomto prípade jej mesačné náklady na zamestnanca sú po zaplatení odvodov 811 eur.

Zároveň zamestnanec v čistom dostane okolo 481 eur za mesiac. Po prepustení zo zamestnania sa človek už ako nezamestnaný v tej istej firme zamestná na dohodu za 100 eur. Náklady firmy budú 135 eur za mesiac a oficiálny čistý príjem nezamestnaného 70 eur.

Ak firma načierno prihodí ďalších 500 eur čistá mzda oficiálne nezamestnaného pracujúceho človeka stúpne na 570 eur za mesiac. To je výrazne viac ako 481 eur, ktoré zamestnanec dostával za prácu v trvalom pracovnom pomere.

Zároveň aj po započítaní čiernej mzdy budú náklady firmy na oficiálne nezamestnaného zamestnanca predstavovať sumu 635 eur za mesiac. To je výrazne menej, ako 811 zaplatených v prípade práce na trvalý pracovný pomer. Zamestnať prepusteného na dohodu však po novom už nebude možné.

Zároveň štát plánuje ľudí, ktorí sú viac ako rok bez práce, výraznejšie motivovať k nástupu do zamestnania. Napríklad mladý bezdetný človek dnes po nástupe do práce stráca nárok na vyplácanie dávky v hmotnej núdzi vo výške 61,60 eura za mesiac. Takáto dávka sa totiž vypláca, len ak čistý príjem človeka neprekročí životné minimum vo výške 198,09 eura. Čistý príjem človeka pracujúceho za minimálnu mzdu je 355 eur.

Dnes štát čistý príjem dlhodobo nezamestnaného po nástupe do práce na účely výpočtu sociálnych dávok znižuje o 25 percent a po novom bude až o 50 percent. V takom prípade bude štát na nezamestnaného s čistým príjmom 355 eur za mesiac hľadieť, ako by mal príjem len 177,5 eura a naďalej mu bude vyplácať dávku v hmotnej núdzi vo výške 61,6 eura.

Bez zmeny zostane vyplácanie osobitného príspevku pre ľudí, ktorí boli dlhodobo bez práce a tú napokon našli. Príspevok sa aj naďalej bude prvého pol roka vyplácať vo výške 126,14 eura a počas ďalších 6 mesiacov klesne suma na 63,07 eura.

V budúcom roku tak viac ako rok nezamestnaný po nástupe do práce za minimálnu mzdu dostane od firmy 355 eur, ďalších 126,14 eura mu štát vyplatí na osobitnom príspevku a 61,6 eura zinkasuje na dávke v hmotnej núdzi. Výsledná mzda zamestnanca tak bude 542,72 eura za mesiac.

Aktuálna nezamestnanosť na Slovensku je vo výške 9,42 percenta. To znamená, že do práce môže aktuálne nastúpiť okolo 256-tisíc ľudí. Z tohto počtu je viac ako rok bez práce 146-tisíc nezamestnaných. Firmy na úradoch práce ponúkajú viac ako 35-tisíc neobsadených pracovných miest. Personálne agentúry hovoria až o 100-tisíc voľných pracovných miestach.

Zmeny v adresnosti sociálnych dávok a práci na dohodu

Zamedzenie práci na čierno

 • Dnes môžu nezamestnaní pracovať na dohodu aj počas evidencie na úrade práce a zarobiť môžu maximálne 148,57 eura za mesiac
 • Firmy túto možnosť zneužívajú na zamestnávanie ľudí načierno
 • Po novom budú môcť pracovať na dohodu nezamestnaní maximálne 40 dní za rok
 • Firmy nebudú môcť prepustených ľudí spätne zamestnávať na dohodu
 • Dôjde k zrušeniu súbehu absolventskej praxe a práce na dohodu
 • Sprísni sa kontrola dočasnej pracovnej neschopnosti v prípade poberania dávok v hmotnej núdzi
 • Ľudia pracujúci na dohodu budú musieť chodiť na aktivačné práce, ak nechcú prísť o dávky v hmotnej núdzi

Štát prestane za nezamestnaných platiť zdravotné odvody v prípadoch:

 • Ak zamestnanec dva krát po sebe odíde v priebehu jedného mesiaca zo zamestnania sprostredkovaného úradom práce, vyradí sa na pol roka z evidencie nezamestnaných
 • Ak nezamestnaní nebudú chodiť na aktivačné práce v obci alebo rekvalifikačné kurzy organizované úradmi práce
 • Tieto podmienky nemusia nezamestnaní splniť v prípade vážnych zdravotných problémov alebo opatrovania na pomoc odkázaného člena rodiny
 • Ak bude nezamestnaný vyradený, bude musieť platiť minimálne zdravotné odvody vo výške 61,81 eura

Zvýšenie motivácie na nájdenie práce

 • Nezamestnaní budú môcť získavať prax vo firmách aj na pozíciách s iným pracovným zameraním, ako je ich ukončené vzdelanie
 • Ľudia dochádzajúci za prácou budú môcť čerpať príspevok na nájom aj v prípade zmeny zamestnávateľa
 • Rozšírenie možnosti poberania dávky v hmotnej núdzi aj špeciálneho príspevku po nástupe do zamestnania

Viac o tejto téme si prečítajte na ďalšom článku denníka Pravda

© Autorské práva vyhradené

199 debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanie #dlhodobá nezamestnanosť