Nová štátna nemocnica zrejme nebude cez PPP projekt

Výstavba novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB) by sa nemala uskutočniť formou verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt).

24.10.2016 11:59
debata (1)

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) totiž navrhuje vláde ukončiť súťažný dialóg na predmet zákazky "Koncesia na návrh, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu novej univerzitnej nemocnice v Bratislave s očakávanou dĺžkou prevádzky 30 rokov, vrátane poskytovania vzdelávacích kapacít“. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort zdravotníctva predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo by zároveň malo do 31. marca budúceho roka predložiť svoj návrh na spôsob výstavby novej UNB.

V rámci súťažného dialógu boli identifikované viaceré problémy. „Plánované rozloženie rizika v projekte medzi súkromný sektor a verejný sektor je veľmi ambiciózne a má limitovaný precedens v iných projektoch. Aj keď v zahraničí boli realizované niektoré projekty s podobným rozložením rizika, ich exekúcia vyžadovala významné dodatočné záruky zo strany verejného sektora a trvala výrazne dlhšie oproti pôvodným predpokladom,“ píše sa v materiáli. Viaceré parametre projektu vytvárajú významné riziká na celkovú realizovateľnosť, potvrdiť to mali aj predbežné prepočty od všetkých súťažiacich, ktorí súčasné parametre projektu nedokázali finančne naceniť.

Pri existujúcom rozložení rizika sa projekt podľa zverejnených informácií nedá financovať cez komerčné banky, potrebný by bol významný vstup verejného sektora. Nevýhodnosť PPP projektu potvrdili aj prepočty zástupcov Ministerstva financií SR – Inštitútu finančnej politiky (IFP). Výstavba nemocnice cez PPP bola na základe prepočtov IFP označená ako nevýhodná oproti možnosti, že nemocnicu postaví a prevádzkuje štát. Realizácia projektu cez PPP vyšla ako najmenej výhodná z prepočítaných.

Problematická bola aj lokalita. Výstavba na Patrónke by si pri dodržaní predpokladaných parametrov novej nemocnice vyžadovala zmenu územného plánu mesta Bratislava. „Zmena územného plánu je proces, ktorý je významne časovo náročný a zároveň nie je pod kontrolou verejného obstarávateľa ani úspešného uchádzača,“ zdôvodnilo ministerstvo. Zmena územného plánu by mohla oddialiť účinnosť koncesnej zmluvy.

Štúdia uskutočniteľnosti predpokladala nadobudnutie pozemku v lokalite Patrónka bezodplatne. Pozemok je vo vlastníctve akciovej spoločnosti so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu – Nemocnica svätého Michala, a. s. Ako poznamenal rezort, majetok akciovej spoločnosti sa nedá bezodplatne prevádzať ako je to v prípade správcov majetku štátu. „Počas súťažného dialógu bol verejný obstarávateľ, zo strany vlastníka informovaný, že pozemok je možné poskytnúť pre účely projektu za sumu približne 35 miliónov eur. Táto suma nebola zohľadnená pri kalkulácii výhodnosti PPP modelu,“ dodalo ministerstvo.

Nemocnica má mať dobrý prístup na infraštruktúrnu dostupnosť, vysokú spádovú dostupnosť pacientov v lokalite Bratislava, Bratislavský región. Podľa rezortu najvhodnejšia lokalita s ohľadom na súčasnú situáciu v Bratislave, ako aj na strategickú prevádzku nemocnice Petržalka – Antolská, je lokalita umiestnená na západe alebo východe mesta s primeranou dostupnosťou na diaľničnú sieť. Do úvahy tak pripadajú dve lokality, a to Ružinov alebo Rázsochy.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #nemocnica