Nový most nad D1 bude súčasťou križovatky Blatné

Nový most nad diaľnicou D1 v seku Senec - Blatné bude súčasťou križovatky Blatné a mal by byť zrealizovaný do leta budúceho roka.

18.10.2016 17:02
debata

Ako v utorok informovala Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS), most bude mať šírku 23,5 metra a dĺžku 139,44 metra.

Pôvodný most nad diaľnicou je už odstránený. „Počas víkendu sme demolovali most nad diaľnicou D1. Ťažké mechanizmy zdolali samotný most po približne troch hodinách,“ priblížila hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. „Následne sa začalo pracovať na rozdrvení mosta na menšie kusy. Počas celej noci zo soboty na nedeľu pracovala ťažká technika na plné obrátky, aby sme mohli opäť v nedeľu ráno pustiť dopravu po diaľnici D1 v obidvoch smeroch,“ dodala.

Stavba predstavuje rozšírenie diaľnice D1 v úseku Senec – Blatné v dĺžke 1,4 kilometra na šesťpruhovú diaľnicu a prestavbu križovatky Blatné, ktorá zabezpečí prepojenie všetkých smerov diaľnice D1 a cesty prvej triedy I/61. Rekonštrukciu úseku diaľnice a križovatky Blatné uskutočňuje združenie spoločností Eurovia SK, a.s. Košice (vedúci člen) a Doprastav, a.s. Bratislava od apríla tohto roka. Stavbu sa zaviazali zrealizovať za zmluvnú cenu 23,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (27,96 mil. eur vrátane dane) počas 608 dní, teda zhruba dvadsať mesiacov. Na portáli NDS je pri tejto stavbe uvedená plánovaná lehota ukončenia výstavby december 2017. Diaľničiari financujú stavbu zo štátneho rozpočtu.

„Účelom diela je vybudovať nové dopravné prepojenie cesty I/61 v úseku Senec – Blatné s existujúcou diaľnicou D1, vo forme novej mimoúrovňovej križovatky Blatné a zrekonštruovať príslušný úsek diaľnice D1 vrátane výmeny vozovky,“ oznámili diaľničiari ešte v podmienkach súťaže na výber zhotoviteľa. Diaľničný úsek sa rozšíri na šesť pruhov z 26,5 na 33,5 metra. „V rámci prestavby križovatky Blatné bude existujúci most nad D1 zdemolovaný a v novej smerovej a výškovej polohe bude na ceste I/61 vybudovaný nový most nad diaľnicou D1,“ uviedli vtedy diaľničiari.

Križovatka Blatné je v súčasnosti neúplná jednovetvová, jednosmerná v smere Blatné (I/61) – Bratislava (D1). Územie pre rekonštrukciu križovatky je nezastavané, v extraviláne na zastavaných pozemkoch existujúcej cestnej infraštruktúry a na priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch. Územné rozhodnutie pre stavbu je právoplatné od mája 2013 a stavebné povolenie od júla 2015. Stavba je súčasťou plánovaného rozšírenia D1 Bratislava – Trnava na štyri, resp. tri jazdné pruhy v každom smere, vrátane výstavby mimoúrovňovej križovatky Triblavina v úseku Bratislava – Senec.

NDS pripravuje rozšírenie na štyri, resp. tri pruhy aj na úsekoch D1 Bratislava – Senec v dĺžke 16 kilometrov a D1 Blatné – Trnava v dĺžke 19,9 kilometra. Obe stavby sú v procese stavebného konania, majú právoplatné územné rozhodnutia od mája 2013. NDS počítala so začiatkom výstavby na týchto úsekoch predbežne v tomto roku. Upravené majú byť zároveň križovatky Vajnory, Senec a Trnava, ako aj odpočívadlo Zeleneč. Keďže ešte nevyhlásila verejné obstarávania na zhotoviteľa, predpokladaný termín začiatku výstavby v tomto roku už nie je reálny.

debata chyba
Viac na túto tému: #D1 #diaľnice