Vláda schválila budúci rozpočet, schodok má byť dve miliardy

Verejná správa má na budúci rok hospodáriť so schodkom 1,29 % hrubého domáceho produktu. Predpokladá to nové znenie návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky, ktoré na rokovanie vládneho kabinetu predložil minister financií Peter Kažimír. Vláda rozpočet schválila.

05.10.2016 11:27
debata (6)

Hoci do materiálu zapracovali nové makroekonomické a daňové prognózy a nové legislatívne úpravy, konsolidačné plány vlády sa nemenia. Rovnako ako v Programe stability plánuje kabinet znížiť schodok v roku 2018 na 0,44 % HDP a prvý prebytkový rozpočet by malo Slovensko dostať v roku 2019 s plusovým saldom 0,16 % HDP. Verejný dlh by tak mohol postupne klesať až k úrovni 49,1 % v roku 2019.

Samotná štátna správa, ktorá tvorí podstatnú časť okruhu verejných financií, by mala podľa návrhu rozpočtu v budúcom roku hospodáriť so schodkom 2,017 mld. eur. Celkové príjmy štátneho rozpočtu by mali dosiahnuť 15,415 mld. eur a výdavky 17,432 mld. eur. Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok bol aktualizovaný o nové daňové prognózy. Oproti materiálu z augusta sa tak navýšili príjmy štátneho rozpočtu až o 1,016 mld. eur, kým rozpočtované výdavky štátu na budúci rok sa zvyšujú „len“ o 607 mil. eur. V konečnom dôsledku sa tak plánovaný schodok štátneho rozpočtu na budúci rok oproti pôvodnému návrhu znížil o 409 mil. eur.

Aktualizovaný návrh rozpočtu verejných financií na nasledujúce tri roky je postavený na poslednej makroekonomickej prognóze rezortu financií zo septembra. Tá predpokladá, že v roku 2017 slovenská ekonomika porastie o 3,5 %. Vplyv vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie má kompenzovať zlepšenie exportnej výkonnosti nášho hospodárstva. Investičná aktivita bude podporená výstavbou v automobilovom sektore, ako aj opätovným rastom verejných investícií. Zamestnanosť má pokračovať v solídnom raste, v roku 2017 o 1,5 % s nárastom o 34 tis. pracovných miest. Miera nezamestnanosti by mala v horizonte rozpočtu klesnúť na historicky najnižšiu úroveň 8,5 %. Priemerná mzda v roku 2017 dosiahne podľa prognózy úroveň 940 eur.

V rámci návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne je zabezpečené krytie výdavkov z titulu stanovenia minimálneho valorizačného percenta dôchodkových a úrazových dávok vo výške 2 %. Okrem toho sú podľa rezortu financií v rozpočte zabezpečené prostriedky na celoročný dopočet valorizácie vo výške 6 % pre pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl od 1. septembra 2016.

Návrh rozpočtu už kalkuluje aj s viacerými legislatívnymi zmenami, ktoré pripravil nový kabinet. Na strane príjmov zohľadňuje zníženie sadzby korporátnej dane z 22 % na 21 %, zvýšenie limitu paušálnych výdavkov pre živnostníkov z 40 % na 60 % a ich maximálnej sumy z 5 040 eur na 20 000 eur ročne. V rozpočte je už zahrnuté aj zavedenie dane z dividend so sadzbou 7 %, počíta s pokračovaním osobitných odvodov regulovaných firiem a osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií.

Na strane výdavkov rozpočet zohľadňuje v limite kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR výdavky súvisiace s novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii, novelou zákona o súdnych exekútoroch, ako aj vplyvy vyplývajúce zo zákona o upomínacom konaní a zákona o registri partnerov verejného sektora. V kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sú rozpočtované výdavky súvisiace s novelou zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorou sa upravujú podmienky poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #rozpočet