Stavba križovatky Prešov odstráni aj semafor na konci úseku D1

Nová križovatka Prešov, západ, ktorej výstavba sa v týchto dňoch začína, ukončí neštandardnú dopravnú situáciu, kedy sa diaľničný úsek D1 končil semaforom.

20.09.2016 15:49
debata (1)

Dobudovanie križovatky pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. (NDS) zabezpečuje spoločnosť Skanska SK, a. s., závod Cesty, mosty SK. Stavba v celkovej hodnote takmer 2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (2,4 mil. eur vrátane dane) je financovaná zo štátneho rozpočtu s plánovaným ukončením v októbri 2017.

Križovatka Prešov, západ bude podľa spoločnosti Skanska SK prirodzeným pokračovaním vyše 7-kilometrového sprevádzkovaného úseku D1 Svinia – Prešov, západ, s napojením na rýchlostnú cestu R4 a komunikačný systém Prešova. Križovatka bude pozostávať z dvoch základných častí – mimoúrovňovej križovatky s priľahlými diaľničnými vetvami a vetvami rýchlostnej cesty, ako aj časti s okružnou úrovňovou križovatkou ciest I/18 a II/546.

„Realizácia prvej etapy výstavby zabezpečí vzájomné prepojenie diaľnice D1, rýchlostnej cesty R4, ciest I/18 a II/546 a napojenie diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ na komunikačný systém mesta Prešov,“ informovala v utorok špecialistka komunikácie spoločnosti Skanska SK Mária Halašková.

„Dobudovanie križovatky sa týka najmä cesty I/18, vedúcej z okružnej križovatky do Prešova. Ide o trojpruhovú komunikáciu s jednosmernou premávkou, ktorá má celkovú dĺžku 625,25 metra, z toho sa dobuduje 496,94 metra. Súčasťou realizácie bude i úprava asfaltových vrstiev diaľničného úseku D1 a cesty I/18 v smere Prešov – Poprad,“ dodala Halašková. V mieste stretu týchto dvoch ciest bude osadený tlmič nárazov.

Vzhľadom na následnú predpokladanú vysokú frekvenciu motorových vozidiel bola pri projektovaní jednou z hlavných priorít i bezpečnosť chodcov. „V rámci kompletného diela sa postavia úplne nové chodníky v oboch smeroch so šírkou dva metre. Kompletnou rekonštrukciou prejde aj chodník pozdĺž potoka Vydumanec,“ priblížil Marián Čechovič, stavbyvedúci zo spoločnosti Skanska SK, závod Cesty, mosty SK.

Novovybudovaná križovatka bude obsahovať ďalšie moderné bezpečnostné prvky. Obrubníky budú označené varovným pásom z reliéfnej dlažby s polguľovitými výstupkami červenej farby, na navedenie zrakovo postihnutých sa zriadi signálny pás a cez prechod pre chodcov bude použitá vodiaca línia.

„Súčasťou dobudovania križovatky bude aj úprava potoka Vydumanec, ktorá umožní dokončiť preložku vodovodu v križovatke. Z dôvodu výstavby oporného múru pozdĺž potoka bude odvodnenie vozovky zabezpečené novým 120 metrov dlhým odvodňovacím žľabom,“ dodal Čechovič.

Spoločnosť Skanska SK, a. s. so sídlom v Bratislave funguje pod týmto menom od 1. apríla 2010 po zlúčení piatich firiem a prostredníctvom závodov pokrýva všetky segmenty stavebníctva. Skanska však pôsobí na Slovensku od roku 1999. Spoločnosť má základné imanie 1,66 mil. eur, jej akcionárom je Skanska, a. s., Praha a jej organizačná zložka na Slovensku má sídlo v Prievidzi.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnice #Prešov