Boj o dotácie: Úspešná len tretina žiadostí

Stále priveľa žiadateľov, ale málo finančných prostriedkov. Nedávne septembrové tretie kolo dotácií na zariadenia na vykurovanie či ohrev vody bolo ukončené len pol hodiny od jeho spustenia. Hoci sa o podporu uchádzalo viac ako 6-tisíc Slovákov, poukážku na kúpu malého zdroja energie má získať 1 824 domácností.

19.09.2016 12:00
ohrev, kurenie, domy, Foto:
Najbližšie kolo dotácií bude určené na inštalácie fotovoltických panelov v Bratislavskom kraji.
debata (2)

Projekt pod záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) vyvoláva medzi Slovákmi hystériu. Na inštaláciu fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kúpu tepelného čerpadla či kotla na biomasu môžu totiž domácnosti získať štátny príspevok vo výške 30 až 50 percent z oprávnených nákladov. Keďže program Zelená domácnostiam trvá do konca roka 2018, peniaze pre domácnosti sa vyčleňujú postupne v rámci jednotlivých kôl. „Evidujeme stále vysoký záujem o poukážky, čo nás teší, ale spôsob financovania projektu má svoje špecifiká a neumožňuje uvoľniť naraz vyššiu sumu pre jednotlivé kolá. Vzhľadom na celkovú sumu projektu 45 miliónov eur sa domácnosti z mimobratislav­ských regiónov nemusia obávať, že nebudú uspokojené v ďalších už plánovaných kolách,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič. Najbližšie kolo bude určené na inštalácie fotovoltických panelov v Bratislavskom kraji. Agentúra upozornila, že podané žiadosti o poukážky sú vždy posudzované a vyhodnocované až podľa času, keď záujemcovia kliknú na potvrdzujúci link v doručenom e-maili.

Čerpanie sa vždy realizuje prostredníctvom zálohových platieb, čiže zo zdrojov, ktoré má SIEA reálne k dispozícii. V treťom kole boli na podporu takzvaných zelených zariadení vyčlenené 4 milióny eur. Dotácie sprevádzali technické problémy, keďže plánovaný začiatok spustenia o dvanástej hodine bol presunutý o hodinu neskôr. Stránka projektu, prostredníctvom ktorej sa žiadosti elektronicky podávali, načítavala pomalšie a neskôr nebola dostupná. „Aby sme zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých, informovali sme záujemcov, že presúvame spustenie systému na 13. hodinu. Odvtedy už bolo možné formulár žiadosti štandardne vyplniť,“ dodal Jurikovič.

Pri podávaní žiadosti hrajú okrem poradia dôležitú úlohu uprednostňujúce kritériá. Zvýhodnení sú napríklad uchádzači, ktorí vykonali úsporné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti, ako napríklad zateplenie. Väčšiu šancu získať podporu majú tiež domácnosti, ktoré nie sú v dosahu centrálneho zásobovania teplom. Posledné kritérium sa týka zariadení na výrobu elektriny v prípade, že sa ráta s využitím elektrickej energie prostredníctvom akumulácie.

Čakanie sa môže predĺžiť aj v prípade nesprávne vyplnenej žiadosti. Pri registrácii musia domácnosti uviesť súpisné číslo domu, v ktorom plánujú zariadenie využívať. Pre každý druh zariadenia je potrebné podať samostatnú žiadosť, v ktorej sa uvádza jeho druh, výrobca a celkový výkon. Domácnosti musia tiež najneskôr do 24 hodín od doručenia e-mailu potvrdiť záujem o poukážku. Po získaní poukážky majú 30 dní na to, aby si ju uplatnili u zhotoviteľa.

Výška dotácie sa odvíja od výkonu zariadenia a maximálnej výšky podpory stanovenej zvlášť pre každé zariadenie. Najväčšiu sumu môžu získať žiadatelia o tepelné čerpadlo s výkonom do 10 kW, a to najviac 3 700 eur. Pre kotle na biomasu je to pri rodinných domoch najviac 1 500 eur, 1 750 pre solárne kolektory a 2 550 pre fotovoltické panely. Do programu sa môžu zapojiť aj domácnosti v panelákoch, ktoré ako zdroj energie môžu zatiaľ využiť len solárne kolektory a kotol na biomasu. Súčasťou oprávnených nákladov je tiež inštalácia zariadenia a bonus za akumuláciu elektriny. Celkovo má byť podporených viac ako 15-tisíc inštalácií.

Najväčší záujem je dosiaľ o slnečné kolektory. Len v treťom kole o toto zariadenie požiadalo 744 domácností. "V prípade solárneho systému môžu domácnosti dostať podporu vo výške 781 až 1¤750 eur podľa typu a počtu kolektorov. Podpora nesmie presiahnuť 50 percent z nákladov na kompletnú inštaláciu solárneho systému. Ročne tak môže domácnosť v rodinnom dome ušetriť aj viac ako 250 eur za prípravu teplej vody. Návratnosť systému bude so štátnou podporou na úrovni 5 až 7 rokov,“ uzavrel Alfréd Gottas, riaditeľ výrobcu slnečných kolektorov z firmy Thermosolar.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dotácie #domácnosti #vykurovanie #ohrev vody