Z nových eurofondov Slovensko minulo 173 miliónov eur

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 do 31. augusta v štyroch z jedenástich programov 173,49 mil. eur. Znamená to 1,24 % z celkovej alokácie všetkých programov 13,990 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka.

16.09.2016 09:54
debata (5)

Oproti koncu júla čerpanie peňazí EÚ v aktuálnom období vzrástlo o 26,74 mil. eur a miera o 0,19 percen­tuálneho bodu. Vyplýva to z informácií ministerstva financií ako certifikačného orgánu o schválení prostriedkov.

Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom uplynulého mesiaca 29,06 mil. eur, čo je 1,41 % zo záväzku 2,068 mld. eur. Medzimesačne vzrástlo o 4,92 mil. eur a o 0,24 percen­tuálneho bodu.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) využil zo zdrojov EÚ do konca augusta 130,91 mil. eur, teda 3,30 % z alokácie 3,967 mld. eur. Štát prispel sumou 21,27 mil. eur (3,18 % zo 667,92 mil. eur). Operačný program Ľudské zdroje využil z rozpočtu EÚ 39,37 mil. eur (1,79 % z 2,205 mld. eur) a z prostriedkov štátu 7,18 mil. eur (1,80 % z 398,21 mil. eur).

Operačný program Technická pomoc vyčerpal z európskych peňazí 1,63 mil. eur (1,02 % zo 159,07 mil. eur). Domáce spolufinancovanie dosiahlo 287,15 tis. eur (1,02 % z 28,03 mil. eur). Operačný program Kvalita životného prostredia využil zo zdrojov EÚ 1,58 mil. eur (0,05 % z 3,138 mld. eur). Štát vynaložil prostriedky v objeme 333,34 tis. eur (0,09 % z 360,29 mil. eur). V ďalších siedmich programoch do konca augusta neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky.

Jedenásť programov, kde je certifikačným orgánom ministerstvo financií, je financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu, Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho rybárskeho a námorného fondu. Program rozvoja vidieka, pri ktorom je certifikačným orgánom ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, má alokáciu z peňazí EÚ 1,560 mld. eur.

Prvý míľnik čerpania eurofondov nového obdobia 2014 – 2020 sa podľa pravidla n+3 bude odpočítavať k 31. decembru 2017. Dovtedy je potrebné využiť zo zdrojov EÚ ešte 469,03 mil. eur, teda 3,35 % celkovej alokácie jedenástich programov. Program Integrovaná infraštruktúra má do konca budúceho roka využiť ešte 46,23 mil. eur z alokácie 3,967 mld. eur, Kvalita životného prostredia 138,55 mil. eur z 3,138 mld. eur, Ľudské zdroje 84,65 mil. eur z 2,205 mld. eur, Výskum a inovácie 101,88 mil. eur z 2,267 mld. eur, Integrovaný regionálny operačný program 79,19 mil. eur z 1,754 mld. eur, Efektívna verejná správa 12,53 mil. eur z 278,45 mil. eur a Technická pomoc 5,99 mil. eur zo 159,07 mil. eur.

Pri zvyšných štyroch, menších programoch, nie sú uvedené žiadne sumy na vyčerpanie do konca budúceho roka. Sú to programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SR – Česká republika (alokácia zo zdrojov EÚ 90,14 mil. eur) a SR – Rakúsko (75,89 mil. eur), ako aj medziregionálny program spolupráce Interact III (39,39 mil. eur) a Operačný program Rybné hospodárstvo (15,79 mil. eur).

5 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy