Farmári sa majú združiť, inak prehrávajú

Slovensko dosiahlo, že v Európskej únii sa začalo intenzívnejšie diskutovať o posilnení postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci. Táto téma rezonovala aj na neformálnom stretnutí ministrov poľnohospodárstva a rozvoja vidieka krajín EÚ v Bratislave. Otvorili sa na nej také citlivé otázky ako nekalé obchodné praktiky či primeraná deľba marže medzi poľnohospodármi, potravinármi a obchodníkmi.

14.09.2016 15:00
traktor, pôda Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (36)

V dôsledku globalizačných procesov na svetových a európskych trhoch v uplynulých rokoch nastali vo výrobe, v spracovaní a najmä v obchode s potravinami výrazné štrukturálne zmeny. Poľnohospodári, ktorí tvoria základ celého potravinového reťazca, majú paradoxne najslabšiu vyjednávaciu pozíciu a znášajú najväčšie riziká už aj vzhľadom na prehlbujúcu sa klimatickú zmenu. V Bratislave sa dospelo k názoru, že neporovnateľne vyššia miera globalizácie a integrácie v ostatných stupňoch reťazca vystavuje poľnohospodárov značným rizikám trhovej nestability a veľkej rozkolísanosti cien. „Je potrebné, aby sme prvovýrobcom a spracovateľom umožnili získať náležitý podiel na marži,“ povedala slovenská ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Rovnako je podľa Matečnej dôležité, „aby spotrebitelia mali prístup ku kvalitným potravinám v celej Európskej únii za prijateľné ceny“. „Len tak dokážeme udržať potravinovú sebestačnosť únie a naše poľnohospodárstvo a potravinárstvo konkurencieschop­né,“ uviedla Matečná.

Slovensko ako predsedajúca krajina Rady Európy rozdelilo diskusiu okolo úlohy farmárov v potravinovom reťazci do troch okruhov. Prvým je organizovanosť poľnohospodárskych výrobcov a vertikálna spolupráca v rámci potravinového dodávateľského reťazca. Druhým trhová transparentnosť a primeraná deľba marže v celom reťazci výroby, spracovania a obchodu s potravinami a napokon nekalé obchodné praktiky.

Z diskusie ministrov vyplynulo, že organizovanosť poľnohospodárskych výrobcov je stále na nízkej úrovni a obchodné vzťahy sú deformované uplatňovaním nekalých obchodných praktík. Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti povedal, že „pri práci na krátkodobých riešeniach krízy v poľnohospodárstve by sme sa rozhodne mali venovať aj dlhodobým riešeniam, ktoré dokážu štruktúrovane zlepšiť situáciu poľnohospodárov“.

Pravá ruka európskeho komisára Jerzy Plewa, ktorý je šéfom DG Agree, teda generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo, povedal, že Brusel je pri riešení viacerých otázok vlastne ešte len na začiatku cesty. Prakticky všetky členské krajiny EÚ majú síce legislatívu na potláčanie nekalých praktík, teraz však ide o to, ako ju zjednotiť.

Niektoré vyhlásenia boli viac diplomatické ako konkrétne a vecné. Isté je, že medzi starou – teda západnou, a východnou – novou časťou únie panuje síce všeobecne zhoda, ale konkrétne postavenie farmárov je v nových členských krajinách podstatne horšie ako v starých. Plewa najmä v súvislosti s vytváraním odbytových združení, ktoré by mali posilniť odbytovú pozíciu poľnohospodárov, povedal, že v nových členských krajinách je nízka miera organizovanosti poľnohospodárov. Akcentoval, že poľnohospodári musia viac využívať samotné organizácie výrobcov, ale aj medziodvetvové, i organizácie v rámci výrobkovej vertikály. Ako však dodala slovenská ministerka Matečná, samotné odbytové združenia nie sú všeliekom, rozhodne však zjednocovanie farmárov do takýchto zoskupení posilňuje ich vyjednávaciu pozíciu.

© Autorské práva vyhradené

36 debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #poľnohospodárstvo #potravinárstvo #predsedníctvo v Rade EÚ