Daň z dividend sa nepáči ani viacerým ministerstvám

Návrhy rezortu financií na zmeny v zákone o dani z príjmov sa s prílišným pochopením v rámci medzirezortného pripomienkového konania nestretli.

01.08.2016 17:50
debata (28)

Zúčastnené subjekty totiž k návrhu vzniesli celkovo 223 pripomienok, z toho 123 zásadných. Zrejme najkritizovanejším opatrením v rámci návrhu je zrušenie zdravotných odvodov z dividend a ich nahradenie daňou.

Minister financií Peter Kažimír sa pritom v rámci pripomienkového konania nevyhol ani kritike svojich kolegov z vlády. So zrušením zdravotných odvodov z dividend napríklad zásadne nesúhlasí rezort zdravotníctva kvôli výpadku príjmov verejného zdravotníctva, ktorý nie je nijako kompenzovaný, podľa rezortu hospodárstva by zavedenie dane z dividend zase výrazne negatívne ovplyvnilo konkurencieschop­nosť slovenských podnikateľov.

Rezortu pôdohospodárstva sa zase nepozdáva analýza dopadov, ktorú ministerstvo financií k zavedeniu zdanenia dividend ako aj ďalších podielov na zisku pripravilo. Podľa agrorezortu by totiž navrhované znenie zdanilo aj príjmy členov pozemkových spoločenstiev, teda väčšinou ľudí žijúcich na vidieku a v dôchodkovom veku. Zavádzanie dane z dividend zásadne odmietajú aj zástupcovia zamestnávateľov a podnikateľov.

"Zavedenie uvedenej dane zníži kvalitu a atraktivitu slovenského podnikateľského prostredia a podľa historických skúseností nebude mať ani výrazný dopad na príjmovú stránku štátneho rozpočtu. V dôsledku vysokého daňovo-odvodového zaťaženia v SR, ktoré dlhodobo nepriaznivo pôsobí na podnikateľské prostredie, navrhujeme toto zaťaženie nenavyšovať ďalšími daňami,“ hovorí Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ).

Podnikateľská aliancia Slovenska zároveň pripomína, že ministerstvo financií týmto spôsobom pripravuje dvojité zdanenie, keďže hospodárky výsledok spoločnosti je už raz zdanený daňou z príjmu právnických osôb. „Je ekonomický nezmysel zdaňovať to ešte raz ako príjem fyzickej osoby,“ píše vo svojej pripomienke aliancia. Klub 500 dodáva, že kým odvody z dividend pre fyzické osoby boli limitované maximálnym vymeriavacím základom, pri dani sa sadzba uplatní na celý príjem. „Klub 500 zásadne nesúhlasí s návrhom na zavedenie dane z dividend, navyše jednotlivé ustanovenia považujeme za retroaktívne, nakoľko navrhujú de facto spätne zdaniť dividendy z obdobia, v ktorom sa daň z dividend neplatila,“ uvádza klub v pripomienke.

Ku kritikom návrhov v novele zákona o dani z príjmov sa pridala aj Národná banka Slovenska (NBS) kvôli zmenám navrhovaným v zdaňovaní výnosov z cenných papierov. Centrálna banka tieto príjmy využíva na sanovanie strát z minulosti. Kým vlani zaplatila zrážkovú daň z výnosov z cenných papierov 2,2 mil. eur, pri rovnakej štruktúre a výške portfólia by to za rok 2016 bolo 18 mil. eur. „ Platenie zrážkovej dane výrazne spomalí, alebo napokon neumožní Národnej banke Slovenska pokrývať kumulované straty a negatívne vlastné imanie z vlastných zdrojov,“ dodáva centrálna banka.

Okrem zdaňovania dividend a príjmov z cenných papierov sa však pripomienky subjektov zúčastnených na pripomienkovom konaní týkali napríklad aj zmien v transferovom oceňovaní či v sankciách. „Dvojnásobná sadzba pokuty na vybrané správne delikty bez jednoznačných pravidiel predstavuje neodôvodnený prejav svojvôle tvorcu legislatívy,“ konštatuje napríklad Potravinárska komora Slovenska. Slovak Business Agency zase rezortu financií pripomína, že vláda v programovom vyhlásení sľúbila živnostníkom zvýšiť limit paušálnych výdavkov, čo sa však do aktuálnej novely zákona nedostalo. V zásadnej pripomienke preto rezort financií žiada, aby v súlade s programovým vyhlásením túto zmenu doplnilo už do tejto novely zákona o dani z príjmov.

Ministerstvo financií sa však v rámci pripomienkového konania dočkalo aj slov podpory. Ich autorom boli odborári z Konfederácie odborových zväzov SR, ktorí legislatívne zmeny v zákone o dani z príjmov s cieľom skvalitniť podnikateľské prostredie a dosiahnuť spravodlivú a efektívnu hospodársku súťaž privítali. Rezort financií odborári pochválili aj za zavádzanie dane z dividend. „Poberatelia nadštandardných súm z dividend by mali byť solidárni a prispievať do štátnej kasy väčším podielom,“ tvrdí KOZ v pripomienke. Zároveň však ministerstvu navrhuje, aby od dane z dividend oslobodilo dividendy do 500 eur ročne vyplácané fyzickým osobám. „ Cieľom uvedeného návrhu je zabezpečiť, aby drobní poberatelia dividend boli oslobodení od administratívy spojenej s platením dane,“ dodávajú odborári.

Podľa návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý rezort financií predložil do medzirezortného pripomienkového konania, by mala sadzba dane z príjmov právnických osôb klesnúť o jeden percentuálny bod na 21 %. Nová sadzba sa má pritom použiť za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017. Návrh novely okrem toho prináša aj zrušenie zdravotných odvodov z dividend, ktoré sú na úrovni 14 %. Zrušia sa aj všetky povinnosti, ktoré so zdravotnými odvodmi z dividend súviseli. Zároveň sa však zavádza pre fyzické osoby daň z dividend bez ohľadu na to, z akého zdroja sú, na úrovni 15 %.

Podiely zo zisku plánuje vláda zdaniť aj právnickým osobám sadzbou 35 %. A to v prípade, ak budú vyplatené tuzemskej firme z nezmluvného štátu, alebo právnickej osobe z nezmluvného štátu. Podľa ministerstva financií ide o opatrenie zamerané na boj proti daňovým únikom a schránkovým spoločnostiam. Opatrenia týkajúce sa výplaty dividend majú byť účinné na podiely zo zisku vyplácané po 1. januári 2018. Súčasťou návrhu sú aj ďalšie opatrenia zamerané na boj proti daňovým únikom napríklad v súvislosti s transferovým oceňovaním.

28 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #dividendy