Cestu k mostu v Komárne možno postaví Váhostav

Výstavbu prístupovej komunikácie k plánovanému novému cestnému mostu cez Dunaj medzi Komárnom a maďarským Komáromom môže zabezpečiť spoločnosť Váhostav - SK, a. s. (Váhostav).

15.07.2016 08:46
debata (3)

Predložila totiž najnižšiu cenu spomedzi desiatich uchádzačov, a to vo výške 2,92 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (3,5 mil. eur vrátane dane). Slovenská správa ciest (SSC) vybrala za zhotoviteľa Váhostav, zmluvu s ním zatiaľ nepodpísala.

„Úspešný uchádzač na základe výsledkov elektronickej aukcie predložil ponuku s najnižšou cenou v porovnaní s ponukami ostatných uchádzačov a na základe stanoveného kritériá sa umiestnil na prvom mieste v poradí,“ informovali cestári o výsledku vyhodnotenia ponúk. Ponuky ďalších uchádzačov boli v rozsahu od 2,93 mil. eur bez dane po e-aukcii (Alpine Slovakia, spol. s r. o.) do 3,56 mil. eur (skupina Cesty Nitra, a. s., Inžinierske stavby, a. s.).

Slovenská správa ciest vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na výstavbu prístupovej komunikácie k mostu cez Dunaj v apríli tohto roka. Predpokladaná cena stavebných prác bola takmer 4 mil. eur bez dane (4,8 mil. eur vrátane dane), plánované lehota výstavby je 32 mesiacov, teda dva roky a osem mesiacov. Termín otvárania časti ponúk označených ako ostatné (splnenie podmienok účasti) bol 2. mája a časti ponúk kritériá s cenovými ponukami 20. júna. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena a zhotoviteľ vzišiel z následnej elektronickej aukcie.

Úrad pre verejné obstarávanie začal v júni konanie o námietkach smerujúcich proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch v štádiu pred otváraním časti ponúk označených ako kritériá. Konanie o námietkach však následne zastavil, rozhodnutie však zatiaľ nezverejnil.

Slovenská správa ciest medzitým vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na stavebno-technický dozor pre výstavbu prístupovej komunikácie k cestnému mostu cez Dunaj medzi Komárnom a Komáromom. Predpokladaná cena za tieto služby na 32 mesiacov je 105,64 tis. eur bez dane (126,77 tis. eur s daňou). Lehota na predkladanie ponúk je 1. augusta.

Cestári plánujú výstavbu prístupovej komunikácie k budúcemu mostu financovať s využitím peňazí Európskej únie v rámci nového Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Dĺžka prístupovej komunikácie na ceste prvej triedy I/64 A bude 630 metrov. V rámci stavby sa budú riešiť aj stavebná úprava existujúcej cesty I/63, okružná križovatka, chodníky, lávka pre cyklistov, chodcov, verejné osvetlenie komunikácie, chodníkov a cyklistov.

Európska komisia schválila na stavbu nového cezhraničného cestného mosta cez Dunaj medzi Komárnom a Komáromom vyše 100 mil. eur. Výstavba mosta by mala trvať dva roky. Celkový odhadovaný rozpočet tohto projektu je vyše 117 mil. eur, Slovensko získa z EÚ na projekt viac ako 47,6 mil. eur a Maďarsko vyše 52,5 mil. eur. Navrhovaná verzia je asymetrický most s jedným pylónom a závesnými káblami. Cez most povedie hlavná cesta s dvoma jazdnými pruhmi. Na prítokovej strane vozovky bude obojsmerný chodník pre chodcov o šírke 1,8 metra a na druhej strane (odtokovej) je plánovaná cyklotrasa o šírke 2,5 metra. Stavebný projekt mosta a príjazdových ciest na oboch stranách hranice je rozdelený na časti, ktoré majú postaviť maďarská a slovenská strana.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #Komárno #Váhostav #SSC