Stavebná produkcia v máji tretíkrát klesla

Produkcia v stavebníctve v máji tretí mesiac po sebe medziročne klesala. Ako informoval v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR, v porovnaní s májom 2015 sa celková stavebná produkcia znížila o 9,1 % na 416,4 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 2 % nižšia ako v apríli 2016.

11.07.2016 10:34
debata

Stavebná produkcia realizovaná v tuzemsku v máji tohto roka oproti máju 2015 klesla o 10,4 % na 394,9 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne znížil o 1,3 percentu­álneho bodu na 94,8 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil podľa ŠÚ pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 14,9 % a rast prác na opravách a údržbe o 1,6 %.

V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 72,2 % (o 4,1 percen­tuálneho bodu menej ako v máji 2015). Podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 3,3 percentu­álneho bodu na 26,3 %. Z hľadiska výrobného zamerania klesol objem prác na inžinierskych stavbách o 25,1 %, na budovách o 1,4 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 67,5 %, inžinierske stavby sa podieľali 32,5 %. Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne vzrástla o 22,8 % a jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 5,2 %.

V priemere za päť mesiacov tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška sa stavebná produkcia zvýšila o 1,6 % a dosiahla 1,65 miliardy eur. Produkcia realizovaná v tuzemsku vzrástla o 0,9 % na 1,56 mld. eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 0,9 % na 1,13 mld. eur. Stavebné práce na opravách a údržbe sa zvýšili o 4,3 % a dosiahli 410,8 mil. eur. Produkcia v zahraničí vzrástla o 13,7 %. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 1,4 percentu­álneho bodu na 72,2 %, podiel prác na opravách a údržbe sa znížil na 26,3 %.

Stavebníctvo v roku 2015 po šiestich rokoch medziročného poklesu zaznamenalo opätovný nárast výkonov. Produkcia odvetvia vlani medziročne vrástla o 17,9 % pri objeme 5,4 mld. eur. Stavebná produkcia predtým naposledy vzrástla v roku 2008, a to medziročne o 11,9 %. V rokoch 2009 až 2014 výkony klesli v súhrne o 39,6 %.

debata chyba
Viac na túto tému: #stavebníctvo