Zo starých eurofondov treba vyúčtovať už len pol miliardy eur

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 31. máju tohto roka v štrnástich operačných programoch 11,103 mld. eur.

23.06.2016 08:40
debata

Miera čerpania dosiahla 95,57 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Oproti koncu apríla využitie eurofondov vzrástlo o 158,19 mil. eur a miera o 1,36 percen­tuálneho bodu. V porovnaní so záverom minulého roka bolo čerpanie prostriedkov EÚ vyššie o 708 mil. eur a podiel o 6,1 percentu­álneho bodu. Vyplýva to z informácií zverejnených na portáli ministerstva financií.

Oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 – 2013 sa skončilo k 31. decembru 2015 a v tomto roku pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov na národnej úrovni, ako aj voči Európskej komisii. Pre vyčerpanie zostávajúcej alokácie uplynulého programového obdobia je potrebné na ministerstvo financií predložiť oprávnené výdavky v minimálnej sume 514,70 mil. eur. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení uvedeného programového obdobia na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená Európskej komisii v marci 2017.

Domáce spolufinancovanie projektov v štrnástich programoch koncom mája dosiahlo 1,841 mld. eur, teda 93,22 % zo záväzku 1,975 mld. eur. Oproti koncu apríla objem spolufinancovania vzrástol o 25 mil. eur a miera o 1,3 percentu­álneho bodu. K vyčerpaniu zvyšného záväzku pri spolufinancovaní zostáva vyúčtovať 133,87 mil. eur.

Jedenásť operačných programov v Národnom strategickom referenčnom rámci 2007 – 2013 zo zdrojov EÚ využilo ku koncu mája 10,978 mld. eur, čiže 95,61 % zo záväzku 11,483 mld. eur. Oproti aprílu sa čerpanie európskych peňazí zvýšilo o 156 mil. eur, resp. o 1,37 percen­tuálneho bodu. Domáce spolufinancovanie dosiahlo 1,829 mld. eur, čo je 93,33 % zo záväzku 1,960 mld. eur. Medzimesačne vzrástlo o 26 mil. eur a miera o 1,31 percen­tuálneho bodu.

Operačný program Doprava ku koncu mája vyčerpal zo zdrojov EÚ 100 % (vyše 3,160 mld. eur z rovnakého záväzku), program Bratislavský kraj 99,26 % (94,5 mil. eur z 95,21 mil. eur), Výskum a vývoj 98,48 % (1,191 mld. eur z 1,209 mld. eur), Interact II 98,05 % (28,73 mil. eur z 29,31 mil. eur), Technická pomoc 97,69 % (95,35 mil. eur z 97,6 mil. eur), Zamestnanosť a sociálna inklúzia 97,41 % (916,94 mil. eur z 941,3 mil. eur).

Program Informatizácia spoločnosti využil z peňazí EÚ 95,45 % (805,24 mil. eur z 843,6 mil. eur), Regionálny operačný program 95,16 % (1,479 mld. eur z 1,555 mld. eur), Vzdelávanie 92,34 % (501,16 mil. eur z 542,73 mil. eur), Cezhraničná spolupráca SR – ČR 92,06 % (85,38 mil. eur z 92,74 mil. eur), Konkurencieschop­nosť a hospodársky rast 90,27 % (874,08 mil. eur z 968,25 mil. eur), Zdravotníctvo 89,97 % (224,92 mil. eur z 250 mil. eur), Životné prostredie 89,86 % (1,636 mld. eur z 1,820 mld. eur) a Rybné hospodárstvo 83,12 % (10,7 mil. eur z 12,87 mil. eur).

Nevyčerpané boli prostriedky v programoch Vzdelávanie v objeme 15,57 mil. eur (do konca rokov 2012 a 2013), Interact II vo výške 847,57 tis. eur (2014) a Rybné hospodárstvo za 254,51 tis. eur (2012 – 2014).

debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy