Miniobchvat Prešova dokončí Doprastav za 31 miliónov eur

Druhú fázu výstavby cesty prvej triedy I/68 Prešov odbočka Škultétyho - ZVL (miniobchvat Prešova) zhotoví spoločnosť Doprastav, a. s.

20.06.2016 18:41
debata (2)

Stavebné práce sa zaviazala uskutočniť za takmer 26 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (31,17 mil. eur vrátane dane). Stavbu má dokončiť do 275 dní, teda deväť mesiacov, od účinnosti zmluvy 18. júna. Vyplýva to zo zmluvy o dielo medzi Slovenskou správou ciest (SSC) a Doprastavom zverejnenou v centrálnom registri s tým, že stavenisko má byť odovzdané do pätnástich dní. Projekt bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

Cestári zadali zákazku na dokončenie malého obchvatu Prešova cez priame rokovacie konanie a tento postup im nedávno odsúhlasil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Organizácia podľa úradu uniesla dôkazné bremeno a preukázala existenciu technických dôvodov, kedy predmet zákazky môže poskytnúť len určitý dodávateľ. „Kontrolovaný nepreukázal vznik mimoriadnej udalosti, ktorú nemohol predvídať, ani nepreukázal existenciu časovej tiesne. V prípade, ak kontrolovaný preukáže splnenie čo i len jednej podmienky na použitie priameho rokovacieho konania, jeho konanie je potrebné vnímať ako v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,“ priblížil hovorca ÚVO Ján Mažgút začiatkom júna výsledok kontroly.

Slovenská správa ciest vlani odstúpila od zmluvy so zhotoviteľom stavby preložky cesty v Prešove. Bola to podľa nej jediná možnosť, ako opakované porušovania zmluvy zhotoviteľom riešiť a hlavne zabezpečiť dokončenie stavby. Zo zmluvnej ceny 32 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty boli za necelé tri roky prestavané a finančne uhradené stavebné práce za 12 mil. eur, čo je 38 %. Združenie firiem Hant BA DS, a. s. (Hant)) a ANIK malo cestu postaviť pôvodne do júna a po predlžení lehoty do októbra minulého roka. Spoločnosť Hant, ktorá vlani v decembri zmenila meno na Dopravné stavby, a. s., označila odstúpenie cestárov od zmluvy za neplatné a podala žalobu na súde, aby rozhodol, či mali na to právo.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnice #Doprastav #Prešov