Čas na prevod akcií na štát sa kráti

Centrálny depozitár cenných papierov SR ešte dva týždne ponúka Slovákom možnosť bezodplatne previesť bezcenné akcie na štát. Ľudia pred rokmi získali cenné papiere v rámci prvej vlny kupónovej privatizácie, ale napokon im investícia nevyšla. Zadarmo sa ich môžu zbaviť do konca júna. Potom bude prevod možný len na vyžiadanie za poplatok.

16.06.2016 14:00
slovenská pošta, bezcenné akcie, cenné papiere Foto: ,
Po 30. júni bude Slovenská pošta zaisťovať už len čiastkové činnosti bezodplatných prevodov akcií.
debata (2)

Depozitár ku koncu mája eviduje 253 169 účtov vrátane účtov zosnulých ľudí. Ak sa Slováci v minulosti rozhodli previesť akcie na štát, vrátili sa im výdavky za vedenie účtu za tri roky. Minimálny ročný poplatok za vedenie účtu pre fyzické osoby je 12 eur bez DPH. Záväzky bývalého Fondu národného majetku od januára tohto roka prevzala na seba akciovka spadajúca pod ministerstvo hospodárstva MH Manažment. V pôvodných zámeroch sa hovorilo o zriadení správcovskej agentúry.

Ako ďalej pokračovala manažérka spoločnosti Dlhopis Alexandra Pápešová, po 30. júni už nebude možné previesť cenné papiere na štát. „Vybrané pracoviská Slovenskej pošty budú po tomto termíne zabezpečovať už len čiastkové činnosti potrebné na dobeh procesu bezodplatných prevodov na štát. V prípade, že bude identifikovaný spoločenský dopyt po možnosti zbaviť sa cenných papierov po 30.¤júni, spoločnosť pristúpi k možnosti prevodu za odplatu. V takomto prípade zverejníme všetky potrebné podklady, postupy a cenník,“ dodala.

Prevody cenných papierov na MH Manažment zabezpečuje jej dcérska spoločnosť Dlhopis. Ak ide o účet zosnulého, na prevod pozostalí potrebujú výpis z účtu majiteľa cenných papierov, osvedčenie o dedičstve, vyhlásenie dedičov, ktorí sa vzdávajú všetkých cenných papierov, a občiansky preukaz dediča. O výpis z účtu možno požiadať v pobočkách Slovenskej pošty. „O prevod cenných papierov z účtu zosnulého na MH Manažment požiadalo 7 070 žiadateľov,“ informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Pred samotným prevodom by si mali dediči najprv skontrolovať, ktoré akcie sú bez hodnoty a ktoré nie. Hodnota cenných papierov sa dá zistiť u obchodníkov s cennými papiermi alebo v bankách. Ak prepíšu všetky akcie na právneho nástupcu FNM¤SR, nebudú musieť platiť za vedenie účtu. V prípade, ak sa pozostalí rozhodnú ponechať si cenné akcie v osobnom vlastníctve, musia uhradiť za bývalého majiteľa poplatok za vedenie konta.

Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách z roku 2014 umožňuje pozostalým prevádzať cenné papiere na štát aj bez toho, aby boli uvedení v osvedčení o dedičstve, a zároveň môžu prevádzať cenné papiere priamo z majetkového účtu zosnulého. Pozostalí tak nemajú ďalšie náklady na otvorenie dedičského konania, prípadne zriadenie vlastného majetkového účtu, cez ktorý by prevod zrealizovali.

"Z pohľadu daňového poplatníka je podstatné, aby sa neplytvalo verejnými zdrojmi na udržiavanie inštitúcie, ktorej jediným poslaním by bolo písanie výročných správ o množstve bezcenných papierov v majetku. Pokiaľ MH Manažment bude plniť aj iné funkcie, a popri tom dokáže administrovať správu podielov, cieľ bude naplnený,“ myslí si analytik inštitútu INESS Radovan Ďurana.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenská pošta #bezcenné akcie #cenné papiere