Jadrová elektráreň V2 bude vyrábať elektrinu do roku 2045

Jadrové bloky elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach ešte zďaleka nesmerujú do “starého železa“.

08.06.2016 12:39
debata (4)

Slovenské elektrárne (SE) ako ich prevádzkovateľ stále pracujú na dlhodobej prevádzke spomínaných jadrových blokov. Ich životnosť by sa tak mala predĺžiť na 60 rokov, čiže do roku 2045. "Slovenské elektrárne preto realizujú komplexný investičný program s aplikáciou najmodernejších technológií,“ uviedol Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) v Národnej správe SR spracovanej v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, ktorú v stredu vzala vláda na vedomie.

Pôvodne naprojektovaná životnosť bohunických jadrových blokov elektrárne V2 bola tridsať rokov a mala sa teda skončiť pred rokom. Elektrárne tak na základe vyhlášky ÚJD vykonali hodnotenie prevádzky jadrového zariadenia po dosiahnutí jeho projektom uvažovanej životnosti. Na základe hodnotenia vydali správu, ktorá obsahovala Akčný plán nápravných opatrení programu dlhodobej prevádzky jadrovej elektrárne V2. „Na základe našej inšpekcie sme skonštatovali, že program dlhodobej prevádzky so súčasnou realizáciou nápravných opatrení umožňuje ďalšiu bezpečnú prevádzku systémov, konštrukcií a komponentov jadrovej elektrárne V2," uviedol dozorný orgán.

Okrem samotného procesu schvaľovania dlhodobej prevádzky súčasne beží aj komplexný program výmeny ďalších z hľadiska prevádzky dôležitých komponentov. "Tento program je zameraný na výmenu konštrukcií a prvkov, ktoré neboli v priebehu programu modernizácie (v rokoch 2000 až 2008 – pozn. red.) a zvýšenia výkonu oboch blokov vymenené za nové, respektíve neboli zrekonštruované či modifikované,“ dodal ÚJD.

Realizácia projektu dlhodobej prevádzky podľa schváleného časového harmonogramu potrvá do roku 2024. „Program dlhodobej prevádzky bude predmetom ďalšieho prehodnocovania počas periodického hodnotenia bezpečnosti v roku 2018,“ uzavrel kontrolný orgán.

Závod Atómové elektrárne Bohunice V2 sa nachádza na západnom Slovensku, neďaleko mesta Trnava. Jadrové bloky elektrárne V2 boli uvedené do prevádzky v rokoch 1984 a 1985 a do roku 1996 bolo v nich vykonaných viac ako 300 modifikácií zariadení. Reaktorové bloky elektrárne V2 predstavujú v porovnaní s odstavenými blokmi elektrárne V1 novšiu, z hľadiska jadrovej bezpečnosti vylepšenú sériu blokov VVER 440. Od roku 2000 bloky V2 modernizovali za celkovo 500 miliónov eur. Program modernizácie bol v roku 2010 ukončený zvýšením výkonu na 505 megawattov na každom bloku.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenské elektrárne #Jaslovské Bohunice