Inštitút pre dopravu považuje vlakový grafikon za málo ambicióznx

Návrh cieľového grafikonu vlakovej dopravy do roku 2020, ktorý pripravilo ministerstvo dopravy, je podľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) málo ambiciózny a pre rok 2020 neráta s významným posunom v oblasti železničnej dopravy.

10.05.2016 14:11
debata

„Pri takto konzervatívnom návrhu sa podľa nášho názoru železničná doprava stane nekonkurencies­chopnou voči diaľkovej autobusovej a najmä individuálnej automobilovej doprave. Zároveň tento návrh podľa nás spochybňuje investičnú činnosť na železnici, najmä zvyšovanie traťovej rýchlosti na 160 kilometrov za hodinu, keďže návrh neráta pre rok 2020 s výrazným zrýchlením dopravy na kľúčových tratiach,“ informoval v utorok riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislav Cenký.

Experti inštitútu považujú za hlavný nedostatok navrhovaného cieľového grafikonu vlakovej dopravy to, že namiesto kalkulácie reálnych nákladov predložených návrhov zjednodušene počíta celkový počet vlakových kilometrov. Úspora vlakových kilometrov sa tak kompenzuje cez výrazne drahšie zvýšenie potreby vozidiel a personálu, prestoje a obmedzenú ponuku vlakov.

Inštitút však pozitívne hodnotí snahu ministerstva dopravy vytvoriť cieľový grafikon vlakovej dopravy pre rok 2020. Bude totiž základom pre cielené strategické plánovanie dopravnej obslužnosti a mal by byť podkladom pre investície do vozidlového parku a železničnej infraštruktúry. Pripravovaný dokument je podľa inštitútu prvým svojho druhu, ktorý sa pokúša tento prístup aplikovať na slovenské pomery.

Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení, v časti o železničnej doprave, zaviazala optimalizovať rozsah objednaných výkonov vo verejnom záujme v oblasti vlakovej dopravy, a to v rozsahu potrebnom na nastavenie cieľového grafikonu do roku 2020. Cieľom je vytvorenie dostatočnej ponuky a intenzity vlakového spojenia na trasách, ktoré majú potenciál byť efektívne z pohľadu železničnej dopravy tak, aby sa vytvoril nosný systém verejnej osobnej dopravy pre najväčšie prúdy cestujúcej verejnosti.

„Z návrhu je zrejmé, že nebude dostatočne naplnené programové vyhlásenie vlády, nakoľko v zmysle návrhu cieľového grafikonu sú pridávané vlaky na regionálne trate, ktoré neobsiahnu najväčšie prúdy cestujúcich. Naopak, na tratiach s najväčšími prúdmi cestujúcich je podľa nás navrhnutý nedostatočný počet vlakov, napríklad na trati Bratislava – Žilina – Košice, kde navyše absentuje aj rýchle spojenie Košíc s Bratislavou,“ upozornil Cenký.

Celkový rozsah železničnej dopravy sa navrhuje zvýšiť zhruba o 7 %, takmer výhradne v regionálnej doprave. „Vôbec sa nezohľadňujú skutočnosti, že práve diaľková doprava je najviac rastúcim segmentom a už dnes pri 30 percentách spojov prepravuje väčšinu cestujúcich. Cieľový grafikon diaľkovej dopravy je len prostou kópiou dnešného stavu s jedinou výnimkou, ktorou je zrýchlenie rýchlikov medzi Bratislavou a Žilinou v súvislosti s modernizáciou trate,“ vyplýva z hodnotenia tímu dopravných analytikov IDH. V regionálnej doprave sa má celkový výkon vlakov zvýšiť o 10 %. Spôsob pridávania vlakov a výsledný rozsah dopravy na tratiach podľa expertov nezodpovedá reálnemu dopytu po preprave, nerieši problémové oblasti a neanalyzuje úžitok opatrení.

Rýchlosť prepravy na železnici sa má pri spojeniach bez prestupu mierne zvýšiť vďaka navrhovaným investíciám do infraštruktúry. Vo viacerých prípadoch podľa analytikov neboli vzájomne koordinované zmeny na jednotlivých tratiach a výsledné prípojné väzby sú často náhodné. „Potenciálnemu zrýchleniu prepravy bráni aj skutočnosť, že v uzloch často chýbajú prípoje k rýchlikom, ale sú preferované prípoje k pomalým osobným vlakom. Toto napríklad v prípade cesty zo Skalice a Senice cez Kúty do Bratislavy znamená časovú stratu asi tridsať minút,“ upozornili analytici inštitútu. Podobne chýbajú prípoje od rýchlikov v Prievidzi do Handlovej alebo v Zbehoch a Jelšovciach smerom od Prievidze do Nitry. Rýchliky na trati Zvolen – Lučenec – Košice, ktoré nemajú v Košiciach prípoje do Prešova, nebudú mať ani prípoje na Humenné.

debata chyba
Viac na túto tému: #vlaky