Pripravujú cestu k novému mostu Komárno - Komárom

Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje výstavbu prístupovej komunikácie v súvislosti s plánovanou stavbou nového cestného mosta cez Dunaj medzi Komárnom a maďarským Komáromom.

24.04.2016 12:34
debata (2)

Náklady na stavebné práce pre prístupovú komunikáciu predpokladá v objeme takmer 4 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (4,8 mil. eur vrátane dane). Ako vyplýva z výzvy na predkladanie ponúk, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania, plánovaná lehota dodania prác je 32 mesiacov, teda 2 roky a 8 mesiacov.

Cestári plánujú výstavbu prístupovej komunikácie k budúcemu mostu financovať s využitím peňazí Európskej únie v rámci nového Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Uchádzači môžu predkladať ponuky do 2. mája tohto roka, kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena a zhotoviteľ má vzísť z následnej elektronickej aukcie. Dĺžka prístupovej komunikácie na ceste prvej triedy I/64 A bude 630 metrov. „V rámci stavby sa rieši aj stavebná úprava existujúcej cesty I/63, okružná križovatka, chodníky, lávka pre cyklistov, chodcov, verejné osvetlenie komunikácie, chodníkov a cyklistov,“ oznámila správa ciest.

Jednou z podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je preukázanie dosiahnutého obratu za posledné tri hospodárske roky v celkovom objeme minimálne 5 mil. eur. Potrebný je aj zoznam s najmenej tromi uskutočnenými stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru za predchádzajúcich päť rokov k uverejneniu výzvy. Aspoň jedna zákazka musí mať hodnotu 2,5 mil. eur a dve po 700 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Európska komisia schválila na stavbu nového cezhraničného cestného mosta cez Dunaj medzi Komárnom a Komáromom vyše 100 miliónov eur. Cezhraničný slovensko-maďarský projekt bude financovaný s využitím európskych peňazí v rámci nového Nástroja na prepájanie Európy. Ministerstvo dopravy koncom februára informovalo, že s výstavbou mostu by sa mohlo začať predbežne ešte v tomto roku a most by mal byť hotový v roku 2018. Celkový odhadovaný rozpočet tohto projektu je vyše 117 mil. eur, Slovensko získa z EÚ na projekt viac ako 47,6 mil. eur a Maďarsko vyše 52,5 mil. eur.

Navrhovaná verzia je asymetrický most s jedným pylónom a závesnými káblami. Cez most povedie hlavná cesta s dvomi jazdnými pruhmi. Na prítokovej strane vozovky bude obojsmerný chodník pre chodcov o šírke 1,8 metra a na druhej strane (odtokovej) je plánovaná cyklotrasa o šírke 2,5 metra. Stavebný projekt mosta a príjazdových ciest na oboch stranách hranice je rozdelený na časti, ktoré majú postaviť maďarská a slovenská strana. Ministerstvo dopravy spolu s maďarským ministerstvom národného rozvoja plánujú ďalšie spoločné projekty, zamerajú sa aj na modernizáciu prístavov na Dunaji.

Nástroj na prepájanie Európy slúži na financovanie projektov, ktoré doplnia chýbajúce spojenia v energetickej, dopravnej a digitálnej sieti Európy. Jedným z jeho cieľov je posilniť prínos vnútrozemských vodných ciest a prístavov k trvalo udržateľnej európskej sieti nákladných dopravných ciest, najmä koridorov hlavnej siete TEN-T. Prioritou sú okrem iného projekty na zlepšenie prístupu k prístavom a na spojenie vnútrozemských prístavov so železničnými a cestnými úsekmi základnej siete TEN-T. A práve toto spĺňa projekt cestného mosta Komárno – Komárom, pretože prispeje k modernizácii hlavnej siete TEN-T, konkrétne koridoru Rýn – Dunaj a k lepšej dostupnosti prístavov Komárno a Komárom.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Komárno #cesty