V II. pilieri uviazlo 6 miliárd

Podarí sa novej vláde napraviť žalostný stav v druhom penzijnom pilieri? Mnohí doň vkladali veľké nádeje a teraz sa k svojim úsporám nevedia ani poriadne dostať.

, 23.04.2016 08:00
Ivan Švejna, ministerstvo práce Foto: ,
Štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most-Híd).
222

V druhom pilieri má 1,5 milióna Slovákov uložených už 6,44 miliardy eur. Prvé penzie z druhého piliera sú však po desiatich rokoch sporenia veľmi nízke. Väčšina penzistov úspory radšej necháva ležať ladom, nech ich aspoň zdedia potomkovia.

Z 314 dôchodcov, ktorí vlani predsa začali poberať kombinovanú penziu od štátu aj súkromnej poisťovne, má len 34 vyšší dôchodok v porovnaní so stavom, keby sa spoľahli len na štát. Týchto 34 ľudí zároveň dostalo možnosť malú časť úspor si vybrať v hotovosti. Išlo o bohatších ľudí, ktorí zarábali viac ako 1,2-násobok priemernej mzdy. Nová vláda si dala do programového vyhlásenia, o ktorom aktuálne rokuje parlament, že úspory v hotovosti si bude môcť vybrať viac ľudí. Rizikom je, že peniaze minú a štát potom budú po dosiahnutí penzijného veku žiadať o pomoc.

Zvažuje sa, že sporitelia by si mohli napríklad na ruku vybrať desatinu úspor alebo si z úspor v II. pilieri vylepšia len prvých desať rokov v penzii. Zmena sa zvažuje aj v tom, že k trom poisťovniam, ktoré vyplácajú súkromné penzie s vysokými maržami, pribudnú aj inštitúcie v zahraničí či štátna Sociálna poisťovňa.

To, že k nápravám v II. pilieri musí dôjsť, hovorí v štvorkoalícii najviac Most-Híd. „Ľudia poberajúci primeraný dôchodok od štátu si budú môcť postupne vybrať peniaze našetrené v druhom pilieri,“ sľubuje zmenu štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most-Híd).

Odborníci sa zatiaľ nevedia zhodnúť v tom, ako by mal vyzerať programový výber z II. piliera. Pre hrozbu, že po minutí úspor sa o dôchodcov opäť bude musieť postarať štát, sú proti napríklad experti Národnej banky Slovenska. Práve nenájdenie politickej zhody na tomto citlivom bode stálo za neprijatím ústavného zákona o ochrane II. piliera počas predchádzajúcej vlády Roberta Fica. Viac hotovosti vybrať štát dnes umožňuje len bohatým ľuďom s nadpriemernými platmi a paradoxne aj chudobným, ktorých úspory v pár desiatkach eur nie sú pre nikoho zaujímavé, a preto nik nebráni ich výberu z II. piliera.

Aktuálne sa na ministerstve práce spúšťajú politické a odborné debaty o tom, čo je alebo nie je primeraný dôchodok z druhého piliera. Smer upravil svoj názor na druhý pilier a minister práce Ján Richter (Smer) vidí aj výhody v umožnení vybratia peňazí z II. piliera hneď po nastúpení do dôchodku. „Sporiteľ by sa v takom prípade mohol sám rozhodnúť, ako naloží s časťou svojich dôchodkových úspor, napríklad mohol by si sám určiť obdobie, prípadne sumu vyplácaného dôchodku, to znamená aj možnosť jednorazového vyplatenia nasporenej sumy,“ povedal hovorca ministerstva práce Michal Stuška.

Žalostne nízke súkromné dôchodky

Zmeny v programovom výbere sú dnes v hre pre nízke súkromné dôchodky. Kombinované penzie vyplácané z I. a II. piliera totiž vo väčšine prípadoch prehrávajú v porovnaní s čisto štátnymi dôchodkami. Človek pracujúci posledných desať rokom za priemernú mzdu, ktorá bola v roku 2015 na úrovni 883 eur v hrubom, má za desať rokov v II. pilieri ušetrených približne 7360 eur. Po odchode do penzie si z tejto sumy môže v jednej z troch súkromných poisťovní kúpiť celoživotný dôchodok napríklad vo výške 21 eur za mesiac. Zároveň dôchodca každý mesiac dostane aj štátnu penziu 376 eur. V tomto prípade kombinovaný dôchodok z I. a II. piliera je 397 eur za mesiac. Ak by sa človek s rovnakým príjmom v starobe rozhodol spoliehať len na štát, jeho mesačný dôchodok dosiahne 422 eur. Pre tento konkrétny príklad vstup do II. piliera znamená stratu 25 eur za mesiac.

Práve umožnenie vybratia viac peňazí na ruku môže vyvážiť nevýhodu nízkych súkromných penzií. „Väčšina ľudí si radšej vždy zoberie peniaze na ruku, ako by si ich mala odložiť do budúcnosti. Touto zmenou sa II. pilier pre ľudí stane atraktívnejší, ale na úkor ich budúcnosti,“ povedal ekonóm z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Peniaze vybrané z II. piliera môžu dôchodcovia okamžite minúť na spotrebu, dovolenku alebo dať deťom. "Nerozvážne minuté peniaze raz môžu ľuďom chýbať na platenie každomesačných účtov a potom budú žiadať viac peňazí od štátu. Keďže počet súkromných dôchodcov bude narastať, skôr alebo neskôr by sa našiel politik, ktorý by splnil ich požiadavku, a to by bolo krajne nespravodlivé voči ľuďom šetriacim na penziu,“ dodal Baláž. Podľa neho na systém I. a II. piliera treba v prvom rade hľadieť ako na systém zabezpečujúci celoživotný príjem v starobe.

Návrhy, ako napraviť krivdy v II. pilieri

  • V druhom pilieri má 1,5 milióna Slovákov uložených 6,44 miliardy eur
  • Prvé kombinované dôchodky z I. a II. piliera sú výrazne nižšie ako penzie len z I. piliera
  • Pri súčasných nízkych penziách z II. piliera by dôchodca musel v penzii žiť najmenej 30 rokov, aby z II. piliera dostal viac peňazí, ako doň vložil
  • Teraz sa časť úspor z II. piliera môže vybrať v hotovosti, ak je kombinovaný dôchodok z I. a II. piliera vyšší ako čisto štátna penzia
  • Zvažuje sa, že sporitelia by si mohli po dovŕšení dôchodkového veku na ruku vybrať desatinu úspor
  • Z II. piliera by sa mohli vyplácať vyššie penzie prvých desať rokov na dôchodku, potom by sa však úspory minuli
  • Súkromné penzie budú možno vyplácať aj zahraničné komerčné poisťovne, aby sa zvýšila konkurencia

Slovenská penzia z Británie?

V praxi doživotné súkromné dôchodky narážajú na marže súkromných poisťovní. Pozostalí totiž môžu dediť len sumu určenú na vyplácanie penzií počas prvých 7 rokov dôchodku. Napríklad človek si za 7¤360 eur kúpi od súkromnej poisťovne dôchodok vo výške 21 eur za mesiac. V tomto prípade sa dedenie vzťahuje len na sumu 1764 eur. V tomto prípade musí dôchodca na penzii žiť viac ako 30 rokov, ak chce z II. piliera dostať viac peňazí, ako doň vložil. „Riešením tohto problému môže byť umožnenie kupovania doživotných dôchodkov aj od poisťovní nachádzajúcich sa v zahraničí. Napríklad dnes si za vlastné môžem bez problémov kúpiť priamo vo Veľkej Británii podielový fond, ale ak by som si tam chcel kúpiť doživotný dôchodok za peniaze z II. piliera, tak štát mi to nedovolí a som odkázaný len na domáce poisťovne,“ dodal Baláž.

Problém s obmedzeným dedením peňazí rieši aj programový výber. Pri programovom výbere sú totiž peniaze spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Tá financie ľudí spravuje počas ich pracovnej kariéry a v prípade nečakanej smrti vyplatí všetky peniaze dedičom. Tento systém ostane zachovaný, ak sa ľudia rozhodnú nechať peniaze v dôchodkových správcovských spoločnostiach aj po dosiahnutí penzie.

Ako to bude s dedením

Po odchode do penzie a kúpe súkromného dôchodku je dedenie výrazne obmedzené. Pozostalí zdedia len sumu ostávajúcu do vyplatenia penzií počas prvých 7 rokov poberania dôchodku. Napríklad človek si za 7360 eur kúpi od súkromnej poisťovne dôchodok vo výške 21 eur za mesiac. V tomto prípade sa dedenie vzťahuje len na sumu 1764 eur. Ak človek zomrie po piatich rokoch života na penzii, od súkromnej poisťovne dostal už penzie vo výške 1260 eur. V takomto prípade pozostalí dostanú len 504 eur a poisťovňa na dôchodcovi zarobí 5596 eur. Tieto peniaze môže poisťovňa následne využiť na vyplácanie penzií pre dôchodcov, ktorí budú v penzii žiť viac ako 30 rokov a ich úspory nepostačia na výplatu dôchodkov.

Štát už aj dnes umožňuje nadpriemerne zarábajúcim ľuďom vybrať naraz časť peňazí nasporených v II. pilieri. Dôchodcovia tak môžu urobiť v prípade, ak ich kombinovaný dôchodok z I. a II. piliera je vyšší ako čisto štátna penzia. Podľa prepočtov ministerstva práce vybrať pár eur z II. piliera naraz môžu len ľudia zarábajúci celý život 1,2-násobok priemernej mzdy v prípade, ak ich kombinovaný mesačný dôchodok vyplácaný z I. a II. piliera dosiahne najmenej 580 eur za mesiac. Obidve podmienky podľa údajov Sociálnej poisťovne v minulom roku dokázalo splniť len 34 z 314 súkromných dôchodcov. V praxi totiž bránia programovému výberu veľmi nízke dôchodky súkromných poisťovní.

Sporenie: Akcie sú vo fáze poklesu

Rozšírenie programového výberu môže znamenať aj umožnenie postupného vyberania peňazí z druhého piliera. Napríklad dôchodca by si zo zarobených 11 776 eur mohol viac ako 12 rokov vyberať každý mesiac okolo 100 eur a zvyšné peniaze by sa aj naďalej zhodnocovali. Aj taký systém má svoje riziká. „Základnou črtou dôchodku vyplácaného programovým výberom, ktorý vyplácajú dôchodkové správcovské spoločnosti, je, že na rozdiel od doživotného dôchodku, ktorý vyplácajú poisťovne, nedokáže kryť riziko dlhovekosti. Znamená to, že dôchodok je dôchodcovi vyplácaný len dovtedy, pokiaľ sa mu jeho nasporené prostriedky neminú. Negatívnym dôsledkom čerpania dôchodku programovým výberom teda je, že po vyčerpaní úspor zostane dôchodcovi len znížený dôchodok z I. piliera,“ uzavrel Stuška.

K sporiacej fáze v II. pilieri v súčasnosti nie je toľko kritiky ako v minulosti, aj keď tá má tiež svoje riziká. Aktuálne čelia ľudia obrovským prepadom hodnoty majetku pri investovaní do akcií. Posledné zverejnené ročné straty sa v závislosti od konkrétneho fondu pohybovali v rozmedzí od mínus 2,94 percenta do mínus 20,75 percenta. Akciové a indexové fondy totiž po rokoch vysokých ziskov zasiahla vlna prudkých prepadov. V aktuálnej rozbúrenej situácii je lepšie mať uložené peniaze v bezpečných dlhopisových fondoch. V nich totiž dôchodkové správcovské spoločnosti musia zo zákona garantovať doplatenie prípadných strát z vlastných peňazí. Z tohto dôvodu fondy dlhodobo ponúkajú bezpečné nízke výnosy, ktoré sa aktuálne pohybujú v rozmedzí od mínus 0,25 do plus 1,01 percenta.

Do akciových a indexových fondov sa znovu oplatí investovať po tom, čo sa odrazia od súčasného dna. Väčšina trhu očakáva, že sa tak stane práve v tomto mesiaci, ale časť ekonómov je stále pesimistická. „V nedávnom prieskume medzi investormi agentúre Reuters dokonca vyšlo, že trh očakáva tento rok rast akcií o 8 percent. Podľa mňa je to hlúposť. Máme apríl a výber 300 najlepších európskych akcií (index FTSEurofirst 300) má od začiatku roka stratu 7 percent. To by znamenalo, že by si akcie museli pripísať do konca roka 15 percent, čo podľa mňa nedajú ani omylom. No i tak tomu verí celý rad ľudí,“ povedal hlavný ekonóm analytickej spoločnosti Next Finance Vladimír Pikora. Ten patrí k ekonómom očakávajúcim ďalší pokles akcií.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
222 debata chyba
Viac na túto tému: #úspory #II. pilier #Ivan Švejna #penzie