Diaľničnou prioritou je dokončenie D1 Bratislava - Košice

Vláda sa zaväzuje udržať vysoké tempo výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Výstavba diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami je aj naďalej najdôležitejšou prioritou vlády pri výstavbe diaľnic.

13.04.2016 15:09
debata (2)

Ako vyplýva z návrhu Programového vyhlásenia vlády SR, schváleného kabinetom, cieľom je umožniť motoristickej verejnosti už od roku 2020 využívať všetky úseky D1 medzi hlavným mestom a metropolou východného Slovenska. Kabinet bude špeciálnu pozornosť venovať výstavbe a modernizácii dopravnej infraštruktúry v menej rozvinutých regiónoch, keďže dostupnosť dopravnej siete je jedným zo základných predpokladov ich ďalšieho rozvoja.

„Vláda bude pokračovať v rozvoji dopravnej infraštruktúry, osobitne rýchlostných ciest R2, R3, R4, R7. Bude pokračovať v budovaní diaľničného prepojenia s Poľskom. Okrem pokračovania vo výstavbe na diaľnici D3 naprieč regiónom Kysúc sa sústredí na prípravu výstavby východného prepojenia od Prešova na Poľsko prostredníctvom rýchlostnej cesty R4,“ uvádza sa ďalej v návrhu vládneho programu. Najvyššou prioritou na tomto cestnom ťahu je severný obchvat Prešova a v závislosti od výšky disponibilných zdrojov financovania pokračovať smerom na sever v úsekoch s najvyššou intenzitou dopravy. Na Orave sa vláda sústredí na výstavbu R3 a má záujem pokračovať aj vo výstavbe južného ťahu R2 medzi Zvolenom a Košicami. Zároveň chce pripravovať prepojenie Banskej Bystrice rýchlostnou cestou s D1.

Kritickú dopravnú situáciu v okolí hlavného mesta bude vláda riešiť podpísaním koncesnej zmluvy na výstavbu a prevádzku diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 cez projekt verejno-súkromného partnerstva. „Použitie tejto metódy financovania bude vláda zvažovať aj pri ďalších projektoch cestnej infraštruktúry. Pokračovať budú prípravné práce aj na ďalších úsekoch R7, a to aj s dôrazom na možnosť napojenia rýchlostnej komunikácie na nový most cez Dunaj v Komárne,“ uviedla vláda v návrhu svojho programu.

Rozsah realizácie významných investícií do cestnej dopravnej infraštruktúry bude ovplyvnený možnosťami štátu so zohľadnením prijatia tzv. investičnej výnimky vzťahujúcej sa na financovanie významných investícií. Vláda sa bude preto usilovať o ústavnú dohodu na prijatie tzv. investičnej výnimky.

„Vláda má ambíciu začať s modernizáciou viac ako 180 kilometrov ciest prvej triedy. Prioritou budú úseky s najväčším stupňom poškodenia a cesty prvej triedy na významných cestných koridoroch, na ktorých nie sú vybudované paralelné diaľničné úseky. Dobudovaním a zmodernizovaním niektorých úsekov ciest prvej triedy vláda podporí regióny, cez ktoré neprechádza diaľnica alebo rýchlostná cesta, ale práve kvalitné cesty prvej triedy ich dokážu aspoň dočasne nahradiť,“ vyplýva z návrhu programového vyhlásenia vlády. Za štyri roky má byť zmodernizovaných šesťdesiat mostov na hlavných cestných ťahoch a plánovaná je aj oprava a modernizácia ciest druhej a tretej triedy v regiónoch.

Vláda sa zameria aj na celkové znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov v doprave, pri uvádzaní cestných vozidiel do prevádzky. Zváži aj zavedenie opatrení, ktoré umožnia vlastníkom vozidiel predísť automatickému uloženiu sankcie za nepodrobenie vozidla technickej alebo emisnej kontrole.

Cieľom Národného generelu dopravy SR, ktorého spracovanie vláda podporí, bude zabezpečenie ekonomicky efektívnej, bezpečnej, kapacitnej, kvalitnej a plynulej dopravy. Základom bude vypracovanie celonárodného socio-demografického prieskumu definujúceho dopravný dopyt obyvateľstva, podloženého podrobnými prieskumami pre všetky relevantné druhy dopravy.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #D1 #diaľnice #programové vyhlásenie vlády