Prvé platby z nových eurofondov dosiahli 287 miliónov eur

Ministerstvo financií ako certifikačný orgán prijalo od Európskej komisie ku koncu minulého roka na účty pre dvanásť operačných programov v novom období 2014 - 2020 počiatočné zálohové platby v celkovom objeme 287,53 mil. eur.

10.04.2016 11:57
debata (2)

Vyplýva to zo správy úradu vlády o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov k 31. decembru 2015.

V rámci uvedenej sumy počiatočné zálohové platby na projekty zo zdrojov Európskej únie v prvej tranži za rok 2014 pre sedem programov dosiahli 129,54 mil. eur a v druhej tranži za rok 2015 pre dvanásť programov 137,06 mil. eur. V minulom roku bola zároveň poskytnutá dodatočná zálohová platba vo výške 29 % alokácie v rámci Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v Operačnom programe Ľudské zdroje vo výške 20,93 mil. eur.

Európska komisia v programovom období 2014 – 2020 poskytuje počiatočné zálohové platby v celkovej výške 3 % z celkovej alokácie zníženej o výkonnostnú rezervu v rokoch 2014 – 2016, teda v každom z týchto rokov vo výške 1 %. „Zároveň sú SR v rokoch 2016 – 2020 poskytované ročné zálohové platby (z celkovej alokácie poníženej o výkonnostnú rezervu), ktorých výška je pre každý rok určená nasledovne: 2 % v roku 2016, 2,625 % v roku 2017, 2,75 % v roku 2018, 2,875 % v roku 2019, 3 % v rokoch 2020 – 2023,“ uvádza sa v správe. Na dočerpanie peňazí EÚ a spolufinancovania v tomto programovom období zostanú tri roky.

Zúčtovanie uvedenej dodatočnej počiatočnej zálohovej platby za Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí musí Slovensko predložiť Európskej komisii vo výške minimálne 50 %, teda 10,465 mil. eur z prijatej sumy takmer 21 mil. eur, do 23. mája tohto roka. Vtedy totiž uplynie dvanásť mesiacov od účinnosti príslušného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 20. mája minulého roka.

Slovensko v novom programovom období 2014 – 2020 ku koncu minulého roka vyčerpalo peniaze EÚ iba v Programe rozvoja vidieka. Prijímateľom v tomto programe boli vyplatené platby z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 97 mil. eur. Táto suma predstavuje 6,28 % z alokácie prostriedkov EÚ v uvedenom programe a 0,62 % z celkovej alokácie za všetky programy. Ministerstvo financií ku koncu vlaňajška nedostalo za ostatné programy predložené výdavky na schválenie v rámci súhrnných žiadostí o platbu.

SR môže z nových eurofondov v deviatich programoch, vrátane Programu rozvoja vidieka a Operačného programu Rybné hospodárstvo, využiť 15,329 mld. eur. Spolu s troma programami medziregionálnej spolupráce s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom, kde je riadiaci orgán v SR, v objeme 321,84 mil. eur ide o sumu 15,651 mld. eur. Objem 55 platných výziev, resp. vyzvaní v piatich programoch ku koncu vlaňajška dosiahol 2,256 mld. eur zo zdrojov EÚ, teda 14 % z celkovej alokácie v dvanástich programoch. V tomto roku majú byť vyhlásené výzvy v objeme 4,311 mld. eur.

V piatich programoch bolo koncom minulého roka zazmluvnených zo zdrojov EÚ 662,26 mil. eur, čo je 4,23 % z celkovej alokácie. Objem zazmluvnenia by mal podľa plánu do konca tohto roka vzrásť na 7,185 mld. eur (takmer 46 % alokácie). Koncom roka 2019 by to malo byť 15,319 mld. eur (98 % alokácie). Čerpanie európskych peňazí v programoch sa má do konca aktuálneho roka zvýšiť na 1,832 mld. eur (takmer 12 % alokácie) a koncom roka 2019 by malo dosiahnuť 10,994 mld. eur (70 % alokácie).

2 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy