Eurofondy na dopravu by sa mali minúť všetky

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja očakáva, že v Operačnom programe Doprava 2007 - 2013 (OPD) budú vyčerpané všetky peniaze.

29.12.2015 11:14
debata (7)

V tomto programe by ku koncu tohto roka malo byť podľa predpokladov vyčerpaných zo zdrojov Európskej únie 3,1 mld. eur, teda 98,11 % zo záväzku 3,160 mld. eur. Na dočerpanie v budúcom roku, zúčtovanie záloh a predfinancovanie, ako aj refundácie, zostane zvyšných 59,595 mil. eur, čiže 1,89 %.

„Vzhľadom na končiace obdobie oprávnenosti do 31. decembra 2015 sú fyzicky ukončené takmer všetky projekty,“ potvrdil hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa. Fyzicky nebolo k 15. decembru ukončených šesť projektov, napríklad výstavba rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice, mimoúrovňovej križovatky a diaľničného privádzača Nová Polhora na D1 či unifikácia železničných priecestí. „Pri týchto projektoch budú nenávratné finančné príspevky dočerpané do konca roku 2015 a vysporiadané budú v roku 2016,“ priblížil hovorca.

Okrem toho nie je ukončených šestnásť tzv. fázovaných projektov. Tie boli rozdelené na dve časti, aby mohli byť financované z peňazí EÚ aj v novom Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OPII). „Ide o šesť veľkých projektov výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a desať národných projektov modernizácie ciest I. triedy. Pre tieto projekty boli v rámci OPII alokované zdroje a ich dokončenie si teda nebude vyžadovať dodatočné zdroje zo štátneho rozpočtu a ich realizácia bude prebiehať aj po roku 2015,“ dodal Kóňa.

Keďže fázované projekty ešte nie sú započítané v číslach nového programového obdobia 2014 – 2020, súčasné vykazované čísla sú relatívne malé. „Podstatné je, že projekty z nového operačného programu sú pripravené tak, že na konci roku 2016 bude zazmluvnených 63 percent celkovej alokácie a vyčerpaných približne 27 percent z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,“ poznamenal Kóňa.

Nateraz je podľa neho vyhlásených trinásť výziev v objeme 239,833 mil. eur zo zdrojov EÚ, teda 6 % alokácie. Plán na rok 2016 je 54 vyzvaní v objeme 2,8 mld. eur. „Predložených je deväť žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v objeme 116,868 mil. eur zo zdrojov EÚ – 3,2 % alokácie. Schválené a zazmluvnené sú dva projekty v objeme 76,135 mil. eur zo zdrojov EÚ – 1,9 % alokácie,“ uviedol Kóňa. Plán stavu kontrahovania na konci budúceho roku je 2,5 mld. eur (63 % alokácie). Čerpanie prostriedkov EÚ v novom operačnom programe by malo koncom roka 2016 dosiahnuť 1,07 mld. eur (27 % alokácie).

7 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #doprava #diaľnice