Pri spotrebiteľských úveroch poslanci vyhoveli Kiskovi

Zvýšiť ochranu spotrebiteľa v súdnych konaniach pred všeobecnými súdmi a bojovať proti úžere je cieľom novely Občianskeho súdneho poriadku, zmenkového a šekového zákona, ktorú v utorok schválil parlament. Právnu normu, ktorá sa týka aj spotrebiteľských úverov, vrátil prezident Andrej Kiska národnej rade na opätovné prerokovanie, poslanci ju schválili aj s pripomienkami hlavy štátu.

15.12.2015 16:03
debata (21)

Poslanec za Smer-SD Róbert Madej presadil pozmeňujúcim návrhom zmenu do zákona, podľa ktorej spotrebiteľský úver po novom by bolo možné poskytnúť len bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ, alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa. Podľa Kisku môže takto schválené znenie zákona spôsobovať problémy v právnej interpretácii a aplikácii zákona v praxi.

Poslancom prezident navrhol do novely doplniť ustanovenie, podľa ktorého „tým nie je dotknuté bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru podľa paragrafu 15 alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu“. Prezidentov návrh poslanci schválili.

Novelou chce skupina poslancov za Smer-SD zamedziť zneužitiu niektorých právnych inštitútov, napríklad zmenky proti spotrebiteľom, a zabezpečiť, aby nedochádzalo k vydávaniu rozsudkov, ktoré potvrdzujú nároky veriteľov s príslušenstvom vo výške dosahujúcej úžeru, teda napríklad viac ako 90-percentný úrok ročne.

„Hoci princípy ochrany spotrebiteľa sú súdy povinné uplatňovať vždy, často túto povinnosť opomínali v konaniach, kde bol uplatnený nárok zo zmenky,“ uviedol Madej. Vysvetlil, že návrh preto zavádza výslovnú povinnosť súdu skúmať aj pri zmenkách, či neboli vystavené v súvislosti so spotrebiteľským vzťahom. Pokiaľ súd zistí, že zmenku vystavil spotrebiteľ, bude povinný posudzovať zmluvný vzťah predchádzajúci vystaveniu zmenky a s tým súvisiace neprijateľné zmluvné podmienky, dobré mravy, zákonný zákaz alebo obmedzenie vystavenia zmenky. Ambíciou novely je aj zastavenie niektorých exekúcií súvisiacich s nárokmi veriteľov zo zmeniek, ak v súdnych konaniach nebolo prihliadnuté na zákonné princípy ochrany spotrebiteľa.
Akákoľvek hotovostná pôžička bude podľa novely automaticky bezúročná a celý úver bude musieť byť bez poplatkov.

21 debata chyba
Viac na túto tému: #úver #spotrebiteľ