Ako vnímajú veľké firmy na Slovensku znižovanie emisií?

Znižovanie emisií ovplyvňuje chod veľkých podnikov na Slovensku. Ako to vnímajú ich predstavitelia?

, 07.12.2015 10:00
debata

Jaroslav Juriga, hovorca spoločnosti Samsung
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia je výrobným závodom, ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu a nepatrí medzi významných znečisťovateľov ovzdušia, t. j. úroveň produkovaných emisií je veľmi nízka. Z tohto pohľadu neočakávame významný nárast investícií do obmedzenia emisií do ovzdušia.

Jozef Bača, hovorca U.S.Steel Košice
Hutnícky priemysel je vystavený vážnemu riziku, pretože konkurencia mimo EÚ nie je nútená znášať dodatočné náklady, ktoré sú dôsledkom európskych politík v tejto oblasti. Preto je nevyhnutná medzinárodná dohoda, ktorá by vytvorila rovnaké globálne podmienky pre všetkých výrobcov. Kým takáto dohoda neexistuje, schéma európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami musí byť upravená tak, aby zabránila odchodu podnikov z Európy. Odvetviam vystaveným medzinárodnej konkurencii je potrebné plne kompenzovať priame náklady súvisiace s CO2 prostredníctvom voľnej alokácie emisných povoleniek, a rovnako tak aj ich nepriame náklady, prenesené do cien elektriny.

Anton Molnár, hovorca Slovnaftu
Prirodzený vývoj sa nemá umelo urýchľovať, pretože generuje vysoké vedľajšie náklady napríklad aj v podobe zmarených investícií. Všetky navrhované zmeny by preto mali byť prezentované v spoločnosti vrátane prínosov aj nákladov, a nie len vyzdvihnutím kladov a bagatelizovaním vyvolaných výdavkov, resp. ich prenesením na iné sektory v ekonomike. V prípade globálnych iniciatív je dôležité, aby zmeny mali globálnu podporu, v opačnom prípade dochádza k znevýhodneniu lokálnych producentov, ktorých vďaka absencii bariér poľahky nahradia spoločnosti z krajín s benevolentnejším prístupom k ochrane životného prostredia.

Jana Burdová, hovorkyňa Slovenských elektrární
Slovenské elektrárne už dnes vyrábajú 90 percent elektriny bez produkcie CO2 a po spustení dvoch blokov v Mochovciach bude toto percento ešte vyššie. Zároveň modernizujeme Elektrárne Nováky, ktoré budú od začiatku budúceho roka plniť sprísnené európske limity.

Jozef Báče, hovorca Kia Slovensko
Naša spoločnosť neustále realizuje opatrenia na znižovanie emisií a úsporu energií, čo potvrdzuje aj dlhodobý trend množstva emisií do ovzdušia a spotreby energií v prepočte na jedno vyrobené vozidlo v našom závode. V súčasnosti spĺňame všetky legislatívou stanovené emisné limity.

Peter Švec, hovorca PSA Trnava
Permanentne hľadáme možnosti na úsporu plynu aj elektrickej energie. Oproti roku 2009 sme znížili spotrebu plynu o 42 percent, pričom sme počas samotného roku 2015 vyrobili o 50-tisíc vozidiel viac. Táto úspora sa prejavila v znížení emisií CO2 o 8-tisíc ton.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #globálne otepľovanie #klimatická zmena
Flowers