Šľachetný plán znižovania emisí vidia na Orave zložito

Slovenskí priemyselníci nie sú aktuálnymi návrhmi na výrazné znižovanie emisií nadšení. Branislav Kločok, výkonný riaditeľ hutníckej firmy OFZ Istebné, ktorá je stredoeurópskym výrobcom ferozliatin, v rozhovore pre Pravdu tvrdí, že plány na zlepšenie klimatických podmienok spôsobia likvidačné zníženie ich produkcie, pretože pre jeho firmu sú skleníkové plyny priamym výstupom výroby.

, 07.12.2015 09:00
debata

Plán Európskej únie, ktorá požaduje od krajín do roku 2030 jednotné zníženie emisií o 40 percent a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energií na 27 percent, je známy už dlhšie. Ako sa na to pripravujete?
Plán, aký propaguje Európska únia, je síce šľachetný, ale z nášho pohľadu nie je dosiahnuteľný – hlavne čo sa týka priemyselnej sféry. Pre nás a podobné odvetvia by to mohlo znamenať významné, až likvidačné zníženie produkcie, lebo u nás sú skleníkové plyny priamym výstupom z výrobného procesu a nevieme tento proces ovplyvniť tak, aby sme skleníkové plyny počas procesu znížili, prípadne eliminovali.

Nie je likvidačné silný výraz, ide o zlepšenie životného prostredia?
Momentálne tak, ako je návrh smernice navrhnutý, absolútne nevníma postavenie priemyslu. To znamená, že v tejto chvíli je vnímanie tejto smernice veľmi kritické pre naše odvetvie. Taktiež ešte nie je presne určené, ako to naše odvetvie zastihne, kedže nie je ešte jasný systém prideľovania voľných alokácií. V každom prípade, pokiaľ by sme chceli znížiť skleníkové plyny, je to priamo úmerné zníženiu produkcie.

Robíte už aj teraz kroky na to, aby ste obmedzili emisie v ovzduší?
Od budúceho roku, t. j. k 1. 1. 2016, budú platiť nové prísnejšie emisné limity, ktoré určuje naša legislatíva. Limity sú o polovicu znížené, teda každý výrobný podnik, ktorý je radený ako veľký zdroj resp. stredný, musí prijať kroky na znižovanie produkcie emisií. Inak hrozí nespĺňanie prísnych limitov, a tým sankcie zo strany štátu. Naša spoločnosť si je vedomá toho, aké dôležité je eliminovať vplyvy výroby na životné prostredie a zdravie ľudí, preto robíme všetko pre to, aby sa tento vplyv čo možno v najvyššej miere znížil. Preto v našej spoločnosti používame na všetkých filtračných staniciach filtračnú textíliu sklo-tkaniny s membránou. Sú radené medzi najlepšie dostupné techniky na znižovanie emisií. Taktiež sme tento rok začali s rekonštrukciou chladičov k jednotlivým peciam. Náklady na kompletnú rekonštrukciu pre chladič č. 21 boli 750-tisíc eur a výmena filtračných hadíc vo filtračných staniciach  č. 22 a 23, kde sa vykonali výmeny v tomto roku, boli náklady blížiace sa k 300-tisíc eur. Plánujeme pokračovať rekonštrukciou chladičov č. 21 a 23. Všetky tieto kroky vedú k znižovaniu emisií, a tým k zlepšeniu stavu životného prostredia.

Máte odhady, koľko vás bude stáť plánovaná zmena ročne?
Ak hovoríme o emisiách tuhých látok, predpokladáme ešte asi 4 milióny eur ako investíciu. Ak hovoríme o emisiách skleníkových plynov, jediným spôsobom pre nás je znižovanie produkcie respektíve nákup povoleniek. Odhadom možeme hovoriť o 2 až 4 miliónoch eur ročne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #globálne otepľovanie #klimatická zmena #OFZ Istebné
Flowers