Penta odmieta exekučnú imunitu teplární, chystá žaloby

Spoločnosť Paroplyn Holdings Limited, ktorá patrí do portfólia finančnej skupiny Penta, nesúhlasí s novelou zákona o tepelnej energetike, ktorá zaviedla exekučnú imunitu pre štátne teplárne. Firma sa plánuje obrátiť na inštitúcie, ktoré by účinnosť novely zrušili.

26.11.2015 11:08
debata (6)

"Takáto úprava exekučnej imunity vybraných subjektov disponujúcich povolením na výrobu a rozvod tepla je v rozpore s ústavnými princípmi SR ako aj právom Európskej únie. V súčasnosti preto zvažujeme naše ďalšie kroky a určite využijeme všetky dostupné možnosti ochrany, ktoré nám poskytuje Ústava SR a európska legislatíva,“ uviedol hovorca Penty Gabriel Tóth.

Novelu zákona o tepelnej energetike schválil parlament v stredu v skrátenom legislatívnom konaní. Exekučná imunita sa má vzťahovať na nehnuteľný majetok, peňažné prostriedky, pohľadávky a finančné nástroje vo vlastníctve držiteľov povolenia na výrobu a rozvod tepla, ako aj na ich iný majetok, slúžiaci na výrobu a rozvod tepla. Vláda Roberta Fica navrhla novelu zákona na podnet samotného predsedu vlády pre prehratý súdny spor medzi spoločnosťou Paroplyn Holdings Limited a Bratislavskou teplárenskou. Na základe neho musí štátna tepláreň vyplatiť necelých 30 miliónov eur.

Podľa Tótha z vyjadrení predsedu vlády je jednoznačne zrejmé, že novelou sa má zabrániť spoločnosti Paroplyn Holdings Limited, aby bola úspešná v exekučnom konaní proti Bratislavskej teplárenskej. "Tieto vyjadrenia narúšajú princíp, že zákony musia byť formulované všeobecne a nemôžu byť prijímané na riešenie konkrétnych situácií. Novela zákona účelovo vstupuje do obchodného sporu dvoch spoločností,“ myslí si Tóth.

Opozičný poslanec Národnej rady SR Daniel Lipšic je presvedčený o protiústavnosti schválenej novely, čo viackrát zopakoval počas rozpravy v pléne. Podobný názor má aj skupina Penta. "Ústavný súd SR jednoznačne skonštatoval, že exekučná imunita štátu, ktorej dôsledkom je právna či faktická nevymožiteľnosť veriteľovej pohľadávky voči štátu, je ústavne neudržateľná,“ upozornil Tóth. Zavedenie prakticky absolútnej exekučnej imunity štátnych teplární je podľa neho aj v rozpore s právom EÚ. "Garancia mobility kapitálu a platieb na spoločnom vnútornom trhu EÚ, vylučujúca diskriminačné opatrenie znemožňujúce tok platieb zadržaných v obchodných vzťahoch dlžníkmi, sa stáva iluzórnou vo svetle predmetnej právnej úpravy,“ dodal Tóth.

Penta nesúhlasí ani s tvrdeniami premiéra Fica, ktorý obhajoval prijatie novely zákona o tepelnej energetike aj verejným záujmom, čiže aby Bratislavská teplárenská mohla ďalej pokračovať v dodávke tepla a teplej vody pre svojich zákazníkov. "Je paradoxné, že predseda vlády vidí ohrozenie verejného záujmu v podobe narušenia dodávok tepla, hoci samotná Bratislavská teplárenská sa po skončení súdneho sporu na Najvyššom súde SR v septembri 2015 vyjadrila, že prehra činnosť spoločnosti neohrozí. Podobne sa vyjadrila aj druhá strana sporu, držiteľ pohľadávky Paroplyn Holdings Limited, ktorá prejavila vôľu dohodnúť sa s Bratislavskou teplárenskou a ponúkla jej možnosť splátkového kalendára, či pomoc pri sprostredkovaní bankového financovania záväzku spoločnosti tak, aby fungovanie spoločnosti a dodávky tepla domácnostiam neboli ohrozené,“ konštatoval Tóth.

6 debata chyba
Viac na túto tému: #Penta #Bratislavská teplárenská