INEKO žiada Európsku investičnú banku preveriť PPP obchvat Bratislavy

Nadácia Zastavme korupciu a Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) vo štvrtok požiadali Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) a Európsku investičnú banku, aby preskúmali podmienky PPP projektu pre diaľnicu D4 v Bratislave a rýchlostnú cestu R7 z Bratislavy smerom na Dunajskú Stredu.

05.11.2015 17:02
debata (35)

Od NKÚ žiadajú vykonať mimoriadnu kontrolu projektu pripravovaného ministerstvom dopravy. Zdôvodňujú to viacerými závažnými pochybeniami pri obstarávaní a vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti projektu. O hospodárnosti projektu z hľadiska verejného záujmu podľa oboch inštitúcií existujú vážne pochybnosti. Pod podnetmi sú podpísaní výkonný riaditeľ Nadácie Zastavme korupciu Pavel Sibyla a riaditeľ INEKO Peter Goliaš.

Podmienky pri výbere poradcu pre PPP projekt boli podľa oboch inštitúcií šité na mieru pre víťazného uchádzača v rozpore s princípom hospodárnosti. „Kvalifikačné kritériá boli nastavené spôsobom, že ich mohli splniť iba spoločnosti pracujúce na predchádzajúcich PPP projektoch od roku 2007,“ uvádzajú v podnete na NKÚ Sibyla a Goliaš. Ponuku napokon predložila iba jedna skupina uchádzačov v zložení Pricewateterhou­seCoopers Slovensko, s. r. o., White & Case s. r. o. a Obermeyer Slovak Republic, s. r. o. Upozornili, že hodinové sadzby expertov sú niekoľkonásobne vyššie oproti sadzbám, za ktoré môže služby top expertov popredných právnych kancelárií a konzultačných firiem využívať ministerstvo hospodárstva.

Výhrady majú aj k možnému konfliktu záujmov poradcu, keďže ministerstvo dopravy sa rozhodlo naraz obstarávať štúdiu uskutočniteľnosti a poradenstvo pre PPP projekt. „Ak by výsledok štúdie vyšiel v neprospech PPP, poradca by prišiel o možnosť plniť poradenskú časť zákazky za vyše 5 miliónov eur. Vhodnejší postup by spočíval v oddelení súťaže na poradcu pri PPP projekte,“ tvrdia Sibyla a Goliaš. Podobný postup podľa nich zvolilo ministerstvo zdravotníctva v prípade PPP projektu novej univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Poradca mal na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti iba šesť týždňov, čo je podľa predstaviteľov Nadácie Zastavme korupciu a INEKO veľmi krátky čas pre miliardový rozpočet a komplexnosť projektu. Túto lehotu považujú za neprimeranú aj výške honoráru za štúdiu v sume 700 tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty. Poukázali aj na nedostatky v príprave projektu zo strany ministerstva dopravy. „Analýza dopytu mohla preukázať, že obchvat má menšie dopravné prínosy, ako sa predpokladalo a jeho realizácia cez PPP neprináša najvyššiu hodnotu za peniaze,“ upozornili. „V dôsledku chýbajúcej analýzy dopytu pred rozhodnutím o realizácii PPP projektu sa zvýšilo riziko mrhania verejnými zdrojmi obzvlášť veľkého rozsahu, a to na ťarchu súčasných a najmä budúcich daňových poplatníkov,“ dodali Sibyla a Goliaš.

Nedostatočná analýza variantov v štúdii uskutočniteľnosti na základe podnetu zvyšuje riziko výberu nevýhodného variantu pre verejný sektor a z toho vyplývajúceho plytvania verejnými zdrojmi. Úrokové náklady štátu sú v štúdii podľa oboch inštitúcií výrazne nadhodnotené. „Štúdia predpokladá, že vláda by si peniaze na výstavbu požičiavala v priemere za 3,4 %, zatiaľ čo v skutočnosti si už požičiava za menej ako dve percentá,“ uviedli Sibyla a Goliaš. Výrazne nadhodnotená je podľa nich aj diskontná sadzba, ktorá by mala odrážať výnosy do splatnosti referenčných štátnych dlhopisov.

Štúdia zvýhodňuje spôsob financovania projektu cez PPP na základe tvrdenia ministerstva dopravy, že bez tohto zdroja by sa úseky D4 a R7 mohli začať stavať až v roku 2023. Sociálno-ekonomické prínosy zo skoršej výstavby sú tak 1,007 mld. eur. Zo zdrojov určených cez PPP na platby koncesionárovi by však podľa podnetu mohol štát začať stavať pri priaznivom vývoji daňových príjmov aj oveľa skôr.

Inštitúcie označili za nadhodnotené aj stavebné náklady pri tradičnom spôsobe výstavby financovanej zo zdrojov štátu. Tento variant je v štúdii znevýhodnený vyššími nákladmi súvislej údržby na menej rokov prevádzky. S prínosmi sa počíta o rok skôr ako s platbami za dostupnosť D4 a R7. „Vo finančnom modeli PPP chýba takmer rok splátok koncesionárovi, čo variant PPP nespravodlivo zvýhodňuje,“ dodali Sibyla a Goliaš. Na tieto podmienky nedávno už poukázal v analýze INEKO.

35 debata chyba
Viac na túto tému: #PPP #obchvat Bratislavy #INEKO