Nebankovky zavádzali, novú licenciu dostali

Licencie, ktoré mali na prelome leta a jesene preriediť na Slovensku nebankové spoločnosti, nie vždy zabrali. Desiatky nebankoviek síce skončili, licenciu však dostali aj spoločnosti s prešľapmi. Národná banka Slovenska mala pritom podľa zákona právo zamietnuť licenciu na základe sankcií z minulosti, uložených za závažné porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa.

, 29.09.2015 07:00
debata (21)

Napríklad spoločnosť Pohotovosť dostala ešte minulý rok od Slovenskej obchodnej inšpekcie pokutu 10-tisíc eur za porušenie zákona o spotrebiteľských úveroch. Napriek tomu licenciu dostala. NBS tvrdí, že spoločnosť splnila všetky zákonom stanovené náležitosti. Samotná Pohotovosť označila rozhodnutie NBS o pridelení licencie za „odborné“.

Prideleniu licencie nezabránil ani ďalší prípad. Krajský súd v Banskej Bystrici v decembri 2014 spoločnosti CD Consulting priznal právo vymáhať od bývalého klienta nebankovky Pohotovosť denný úrok vo výške 0,25 percenta. Dlžníkovi na súde nepomohlo ani tvrdenie, že denný úrok vo výške 0,25 percenta je nezákonný a úžernícky, pretože predstavuje až 91,25 percenta za rok. CD Consulting kúpil pohľadávku práve od Pohotovosti.

Prideľovanie licencií malo byť kladivom na nebankové spoločnosti, ktoré zabralo čiastočne. Z viac ako 300 nebankoviek môže aktuálne požičiavať peniaze zatiaľ 19 spoločností.

Národná banka Slovenska rozhodla v prospech Pohotovosti. „Spoločnosť Pohotovosť podala v zákonom stanovenej lehote žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Nakoľko žiadateľ preukázal splnenie zákonom taxatívne vymedzených podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov, a to po formálnej, ako aj po vecnej stránke, a zároveň nenastala žiadna skutočnosť, ktorá by oprávňovala NBS zamietnuť žiadosť, bolo tejto spoločnosti povolenie vydané,“ uviedla Martina Solčányová, hovorkyňa Národnej banky Slovenska.

Iný pohľad na Pohotovosť mala v minulosti Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). „Inšpektormi SOI bolo pri kontrole vykonanej dňa 24. 10. 2013 a dňa 25. 10. 2013 v sídle spoločnosti POHOTOVOSŤ, s. r. o., zistené, že účastník konania porušil povinnosť uviesť v zmluve o spotrebiteľskom úvere zákonom predpísané náležitosti, keď neuviedol termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru; úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru; ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN); úrokovú sadzbu, ktorá sa použije v prípade omeškania spotrebiteľa s platením splátok atď.,“ píše sa v rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie, po ktorom nasledovala pokuta 10-tisíc eur. Proti tomuto rozhodnutiu sa nebanková spoločnosť môže odvolať na súd.

Medzi pokutovanými nebankovými spoločnosťami je aj bývalá nebankovka prezidenta Andreja Kisku spoločnosť Consumer Finance Holding. Táto nebanková spoločnosť patrí VÚB banke a dodnes jej šéfuje prezidentov brat Jaroslav Kiska. Consumer Finance Holding dostal tiež pokutu 10-tisíc eur za porušovanie zákona o spotrebiteľských úveroch. V tomto prípade prišlo k uloženiu pokuty pre poskytnutie úveru na základe žiadosti o poskytnutie pôžičky. „Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu. Každá zmluvná strana dostane najmenej jedno jej vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi,“ píše sa v rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie. Navyše k zvýšeniu poskytnutého úveru zo 6-tisíc na 10-tisíc eur prišlo bez podpisu klienta na zmluve o úvere, len na základe telefonického rozhovoru.

Pohotovosť považuje upozorňovanie na vysoké úroky za špinavú kampaň vedenú proti nebankovke. „Spoločnosť sa ostro ohradzuje voči šíreniu informácií, ktoré nie sú pravdivé a opakovanou medializáciou poškodzujú jej povesť. Spoločnosť POHOTOVOSŤ, s. r. o., nemá na uvedenej agende žiadny podiel a odmieta šírenie nepodložených a nepravdivých informácií,“ povedal Michal Hatina, hovorca spoločnosti Pohotovosť.

Nebankovka Pohotovosť požičiava ľuďom po celom Slovensku prostredníctvom kancelárií označených ako Pôžičkáreň. Od začiatku mesiaca musela svoju činnosť dočasne prerušiť a ľuďom evidovala len žiadosti o úver. Dôvodom obmedzenej prevádzky bolo, že Pohotovosť licenciu od Národnej banky Slovenska získala až 11. septembra 2015. Udelenie licencie podľa nebankovky jej zákazníci privítali. „Okrem toho klienti, ktorí sa do pobočiek spoločnosti vracajú už takmer 15 rokov a majú zodpovedný prístup ku svojim záväzkom, poznajú sa s personálom a vedia, že spoločnosť vždy splní, čo sľúbi, jedná férovo, títo klienti a zamestnanci na celom Slovensku informáciu o licencii a odborné rozhodnutie NBS jednoznačne privítali,“ dodal Hatina.

Slovenská obchodná inšpekcia bola v minulosti kritizovaná za to, že napriek ukladaniu pokút žiadnej nebankovej spoločnosti neodobrala licenciu. Dôvodom bola hrozba súdnych sporov voči štátu zo strany nebankoviek, ktoré by sa po odobraní licencie právnou cestou domáhali náhrady strateného zisku.

Pohotovosť medzi sebou nechcú nebankové spoločnosti združené v Asociácii poskytovateľov spotrebiteľských úverov. „Spoločnosť Pohotovosť nie je členom Asociácie poskytovateľov spotrebiteľských úverov a v minulosti bola z asociácie vylúčená,“ povedal Ivan Kahanec, výkonný tajomník asociácie.

Skoncovať s úžerou sa súčasná vláda pokúsila aj zavedením maximálnej odplaty. Takzvaný úrokový strop stanovuje nebankovým spoločnostiam maximálny ročný zisk z požičiavania peňazí. Napríklad pri úveroch splatných v rozmedzí od 6 do 12 mesiacov môžu nebankové spoločnosti maximálne zarobiť 37 percent za rok. Napriek tomu došlo k prípadu, keď súd exekučnej spoločnosti priznal možnosť vymáhať od ľudí nesplatené dlhy spolu s úrokmi prekračujúcimi 90 percent za rok. Poriadok v rozhodovaní súdov má urobiť až Najvyšší súd, na ktorý sa obrátil minister spravodlivosti Tomáš Borec. Súd definitívne rozhodne, či môžu, alebo nemôžu nebankové spoločnosti požičiavať za úroky prekračujúce štátom stanovený úrokový strop.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #licencie #nebankovky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy