Po znížení DPH znížime ceny, tvrdia obchodníci

Zväz obchodu a cestovného ruchu (ZOCR) SR víta rozhodnutie vlády týkajúce sa pripravovaného zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané druhy potravín.

25.09.2015 11:32
debata (12)

Obavy, že obchod nepremietne zníženie DPH do cien, sú podľa zástupcov zväzu neodôvodnené, pretože obchodníci ctia platné zákony a riadia sa nimi. „Obchodníci 1. januára znížia ceny tých vybraných výrobkov, ktoré budú v zákone, o 8,33 percenta. Pretože 10-percentná DPH sa podľa metodiky výpočtu premietne na konečnej cene výrobku o 8,33 percenta. Môžem povedať, že všetci veľkí obchodníci si nebudú na úkor tohto zníženia DPH zvyšovať marže,“ ubezpečil v piatok prezident ZOCR SR Pavol Konštiak.

ZOCR SR verí, že zníženie DPH na vybrané potraviny by mohlo tiež priniesť pokles nákupnej turistiky za potravinami do okolitých krajín a sprístupní základné potraviny pre slabšie sociálne vrstvy. Ako pripomenul Konštiak, zväz už podobne spolupracoval s vládou pri príprave prechodu na euro v roku 2008. Vtedajšia úzka spolupráca so štátnymi orgánmi sa týkala prípravy Deklarácie spoločenskej zhody a Etického kódexu pre zavedenie eura.

Členovia zväzu však považujú za mimoriadne dôležité, aby sa plánované monitorovanie cien zo strany vlády týkalo celej potravinovej vertikály, a to prvovýrobcov, farmárov, spracovateľov a potravinárskej výroby. „Je dôležité zapojiť do celého procesu všetkých dodávateľov, od ktorých sa odvíja tvorba konečnej ceny potravín v maloobchode tak, aby neprišlo k zvyšovaniu cien, naplnili sa zámery vlády a zároveň, aby bol obchod schopný vyjsť v ústrety slovenským spotrebiteľom,“ upozornili zástupcovia ZOCR SR.

12 debata chyba
Viac na túto tému: #Potraviny #obchod #DPH