Dotácie zrazia účty za kúrenie na 40 eur

, 22.09.2015 07:00
zatepľovanie, robotník,
Štát doposiaľ podporoval zatepľovanie bytových domov. Vďaka rôznym podporným program sa podarilo zrekonštruovať až 52 percent bytoviek. Autor: , ,

Väčšina rodinných domov na Slovensku dáva mesačne na kúrenie plynom asi 150 eur. Štát to chce zmeniť. Od januára sa spúšťajú dotácie na zatepľovanie vo výške až 30 percent z investície, respektíve maximálne 6500 eur. Pravidlá sú nastavené tak, že maximálnu podporu dostane len ten, kto precízne obnoví všetky časti domu tak, aby bola spotreba minimálna. Ľudia sú motivovaní, aby prebudovali svoje staršie domy na nízkoenergetické. V takomto dome s plochou 150 m2 sa podľa prepočtov Pravdy kúri asi za 40 eur mesačne.

Od komplexnej obnovy domu vrátane zateplenia, výmeny okien či kúrenia doteraz ľudí odrádzala vysoká vstupná investícia, neraz v sume 10-tisíc až 15-tisíc eur. Pri štátnej dotácii bude rekonštrukcia dostupnejšia. Otázkou však je, koľkým domom sa podpora ujde. Vláda na dotácie z druhého sociálneho balíčka vyčlenila zatiaľ 30 miliónov eur a tie sa môžu minúť pre niekoľko tisíc domov. Podľa údajov Združenia pre zatepľovanie budov je však na Slovensku viac ako milión rodinných domov a zateplených je len tretina.

Štát doteraz podporoval zatepľovanie bytových domov. Aj vďaka rôznym podporným programom sa podarilo zrekonštruovať až 52 percent bytoviek. „V porovnaní s bytmi obnova rodinných domov zaostáva nielen rozsahom, ale aj kompletnosťou a kvalitou,“ hovorí predsedníčka Združenia pre zatepľovanie budov profesorka Zuzana Sternová, ktorá aj preto nové dotácie podporuje.

O dotácie na zatepľovanie budú môcť požiadať majitelia rodinných domov, ktoré sú staršie ako desať rokov. Žiadosti sa budú podávať prostredníctvom elektronického formulára a na získanie príspevku je potrebné práce zdokladovať, čím chce štát zabrániť daňovým únikom. Profesorka Sternová pokračuje, že týmto opatrením sa zároveň zlepšia kvalita a úroveň bývania, keďže fond rodinných domov sa do roku 1992 zhotovoval hlavne svojpomocne a nekvalifikovane.

„Dostatočne sa neriešila napríklad tepelná ochrana rodinných domov, čím dochádza k vzniku tepelných mostov, únikom tepla a hygienickým nedostatkom. Energetické certifikáty navyše dokazujú, že mnohé rodinné domy aj po obnove dosahujú iba energetickú triedu D, E, F namiesto B, čo nie je prijateľné,“ vyjadrila sa Sternová. Od budúceho roka by sa mal navyše zákon o energetickej hospodárnosti budov sprísniť a skolaudované budú len novostavby s energetickým štítkom triedy A. Prísnejšie podmienky sa majú týkať aj požadovanej hrúbky polystyrénu na zateplenie. Problém s čiernymi stavbami chce zase vyriešiť novela stavebného zákona, podľa ktorej sa stavby bez povolenia dokončené po júni 2016 budú búrať.

Rodinné domy získajú najviac 6500 eur

Štát chce poskytovať dotácie vo výške 30 percent oprávnených nákladov, najviac však v sume 6-tisíc eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností konštrukcií a hodnoty potreby tepla na vykurovanie. Ďalších 500 eur môžu žiadatelia dostať na vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia a energetického certifikátu. Celková výška príspevku sa tak môže vyšplhať na 6500 eur. Rodinné domy budú môcť peniaze získať pred zateplením, prípadne po dokončení všetkých prác na dome.

„Parametre, ktoré sme na poskytnutie tejto podpory nastavili, umožnia podporiť len tých občanov, ktorých rodinný dom má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,“ spresnil podmienky podpory hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa. Rezort chce touto pripomienkou zabrániť tomu, aby o dotáciu žiadali bohatí majitelia luxusnejších domov a víl.

Príspevok je určený na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu. „V prípade, ak sa nezatepľuje celá tepelná obálka budovy, ostatné konštrukcie musia spĺňať aspoň minimálne požadované hodnoty podľa slovenskej technickej normy. Súčasne však súčasťou projektového riešenia musí byť odôvodnenie, prečo sa tieto konštrukcie nezatepľujú. Znamená to, že po zrealizovaní zateplenia musia byť v súlade s platnou technickou normou všetky stavebné konštrukcie tvoriace obálku rodinného domu,“ vysvetľuje Kóňa.

Detaily sa budú ešte dolaďovať. „Výška príspevku obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií bude limitovaná na jeden štvorcový meter teplovýmennej plochy danej stavebnej konštrukcie. Jej výška bude upravená vo vykonávacej vyhláške k zákonu č. 555/2005 Z. z, ktorá bude predmetom legislatívneho procesu po schválení novely zákona v Národnej rade SR,“ dodáva Kóňa.

Potrebný aspoň 15 cm polystyrén

Výška dotácie bude závisieť od toho, ako blízko sa po obnove jednotlivé časti domu priblížia k normám z hľadiska tepelnotechnických vlastností. Nižší príspevok dostane ten, kto splní normy platné do 1. januára 2016 a vyšší zase ten, kto splní prísnejšie normy platné od 1. januára 2016. V norme STN 73 0540–2: 2012 sa napríklad uvádza, že pre tento rok je ešte normovaný súčiniteľ prechodu tepla (U) pre vonkajšiu stenu na úrovni 0,32 a od 1. januára 2016 už 0,22. Na ilustráciu, vonkajšia stena zo staršej dierovanej tehly s hrúbkou 40 cm má U na úrovni 1,4. Ak sa zateplí polystyrénom s hrúbkou 10 cm, môže sa súčiniteľ prechodu tepla dostať na úroveň 0,32. Na to, aby sa súčiniteľ znížil až na 0,22, čo je norma platná od budúceho roka a zároveň limit na získanie maximálnej štátnej dotácie, by musela byť stena zateplená polystyrénom hrubým asi 15 cm. V prípade použitia minerálnej vlny môže byť hrúbka materiálu menšia. Norma uvádza hodnoty aj pre okná, strechu, podlahy či dvere.

Dotácie na zatepľovanie nie sú jedinou formou podpory, ktorej cieľom je znižovať náklady za energie. V prvom sociálnom balíčku sa nedávno objavili vratky za plyn, ktoré sľubujú domácnostiam v bytoch a v rodinných domoch uhradiť časť výdavkov spojených s ohrevom vody či kúrením plynom. Štátny fond rozvoja bývania zase do konca tohto roka ponúka bezúročné úvery na obnovu bytoviek. Prostriedky na financovanie malých zdrojov energií s výkonom do 10 kW bude už čoskoro poskytovať Slovenská inovačná a energetická agentúra. Peniaze možno využiť na inštaláciu fotovoltických panelov, malých veterných turbín a slnečných kolektorov, ale aj na kúpu kotla na biomasu a tepelného čerpadla. Hromadná rekonštrukcia panelákov a rodinných domov súvisí so Stratégiou obnovy fondu bytových a nebytových budov z dielne ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

0 debata debata
Viac na túto tému: #dotácie #kúrenie